Jump to content

Doede

Members
 • Content Count

  17
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

Everything posted by Doede

 1. Johan zit volledig ten onrechte vast, op basis van veronderstellingen. Nl. zwart geld wit wassen, alsof dat niet inherent is aan de coffeeshop (een geld wasserette). Deze situatie is n.b. door de Staat is gecreëerd. Je bent niet eerder schuldig als dat je door de rechter bent veroordeelt. Hij zou onmiddelijk vrij gelaten moeten worden. Ik snap wel dat dit i.v.m. de Thaise autoriteiten gecompliceerd ligt, bovendien zou dat het vrij laten van Tukta in gevaar kunnen brengen. Vandaar dat wij als VOC hebben besloten hier niet de nadruk op te leggen. Maar het is waanzin en juridisch volslagen incorrect dat hij vast zit.
 2. Drugs bestrijding een farce. Zie de VOC site. https://www.voc-nederland.org/2019/12/opheffing-cannabisverbod-zal-verbetering-van-de-wereld-betekenen/
 3. Drugsbestrijding is een farce. Drugsgebruik is al zo oud als de mensheid en zal er altijd zijn. Het zijn overigens niet de drugs die worden bestreden maar de consument. Drugsbestrijding zou allleen dan legitiem kunnen zijn, als het wetenschappelijk aantoonbaar grote schade aan de samenleving toebrengt. Bij wiet consumptie is hier totaal geen sprake van, integendeel. Het enige probleem met wiet is de respectloze, disproportionele bestrijding. Opheffing van het verbod zal een verbetering van de wereld betekenen. 'Wietverbod is gebaseerd op een vooroordeel dat berust op morele waarden en niet op wetenschappelijk onderzoek, wat betekent dat de staat zich niet neutraal opstelt. Het verbod is onconstitutioneel omdat het een willekeurig want moralistische beperking van het constitutionele recht op zelfbepaling onthoudt'. Het is dus niet legitiem als de Staat, met name de christelijke partijen onder aanvoering van Rutte, inbreuk maakt op je individuele vrijheid op grond van een moralistische visie op menselijke deugdzaamheid. Schrijnend is het ook dat bestrijding haaks staat op het VVD beginsel programma en dat daar binnen hun gelederen niet meer ophef over ontstaat. Wat stelt hun zgn. liberalisme nog voor als je het recht op zelfbeschikking weigert te respecteren? Door de repressie stimuleert het OM de criminaliteit en is het OM onderdeel geworden van het criminele circuit. Criminaliteit is namelijk een gevolg van het verbod en niet andersom. Het OM hoort te handelen in het belang van de samenleviging. Wat zij niet doen, integendeel. Het categorisch weigeren zich oplossingsgericht op te stellen leidt tot allerlei excessen, die een wissel op samenleving trekken. En wat een gigantische financieële verspilling! Citaat van onderzoekjournalist Bart de Koning in 'het Tijdschrift van de Politie' (2016); We kunnen rustig stellen dat minstens de helft, van alle uitgaven aan veiligheid en justitie (politie, OM,rechtspraak,gevangenissen) direct of indirect wordt besteed aan drugsbestrijding. Dit wordt in het artikel door de politie onderkent. De totale begroting van het ministerie van V. en J. bedroeg in 2015 11,437 miljard euro. Dan hebben we het dus over ongeveer 5 miljard euro wat aan drugsbestrijding wordt uitgegeven. Wat is het gevolg. Niemand is er een gram minder om gaan gebruiken. Op het aanbod en prijzen hebben de inbeslagnames geen effect: er zijn meer drugs beschikbaar dan ooit tevoren en de prijzen van drugs dalen al decennia of zijn stabiel. Wat door de media zwaar wordt onderbelicht is dat xtc op de lijst van drugs van de R.I.V.M. , qua schadelijkheid, 'onderaan' staat. Alcohol staat op de derde plaats. Ondanks alle kennis doorgaan met dit fatalistische beleid is een vorm van cognitieve dissonantie. Een hele dure symboolpolitiek. Belangrijk in deze is een uitspraak van 'strafrechter Frank Wieland (rechter bij het Holleeder proces)' in de Volkskrant bijlage van 21 december; duw rechters met je gekke gedoogbeleid niet steeds in de spagaat van ja het mag, maar het mag ook niet. Hou op zeg'. Sinds hij zelf in zijn studententijd experimenteerde met een jointje en ' op een l.p. Van Kid Creole and the Coconuts ineens dingen hoorde die ik daarvoor nog nooit had gehoord' begrijpt Wieland de aversie tegen cannabis niet zo. Als de VVD zegt: we vinden het troep- kom op , het is 'een godsgeschenk'. Als je weet wat cannabis kan doen voor mensen. Doe niet zo benepen, aldus Frank Wieland. ................................................. Doede J. de Jong Biologische wietkweker. Appelscha.
 4. Moreel appèl aan coffeeshophouders i.v.m. het zgn. model echtpaar, John en Ines, uit Bierum. Zij moeten 131.000 euro aan de Staat betalen en zijn daardoor helemaal aan de grond geraakt. Dat zij tot nu toe niet door de coffeeshophouders worden gesteund vind ik zwaar onder de maat, vandaar dit verzoek. https://www.voc-nederland.org/2019/08/doede-de-jong-doet-moreel-appel-aan-coffeeshops-steun-modeltelers-john-en-ines/
 5. Hou het simpel. Iedereen bepaald 'zelf' wel wat hij voor zijn welzijn uit zijn tuintje ( binnen of buiten ) haalt. Daar heb je geen plantpolitie bij nodig. En je hoeft niet tegen jezelf te worden beschermd. Zij wel.
 6. Moralisme, een manier om mensen klein te houden. Je kunt wel een moreel oordeel hebben, maar dat geeft je nog niet het recht om mensen het consumeren van gedroogde hennepbloemen te verbieden. Een regering dient zich t.o.v. van zijn burgers neutraal op te stellen. Ze mag alleen dan een verbod instellen als wetenschappelijk is aangetoond dat een stof grote schade aan de samenleving kan toe brengen. Bovendien heb je het volste recht om jezelf schade toe te brengen simpelweg omdat het je eigen lichaam is. Dit gebeurt b.v. door bergbeklimmen, de autorensport of voetbal. Man en vrouw zijn beide mensen en dus horen ze gelijke rechten te hebben. De 'ongelijkheid' berustte juist op een moreel oordeel. Het verbod op alcoholgebruik van jongeren onder de 18 jaar berust niet op een moreel oordeel maar op onderzoek dat het alcohol gebruik schade aan de nog niet volgroeide hersenen kan veroorzaken. Ik vind het ontkennen van het recht op zelfmedicatie een schending van de mensenrechten, omdat mij de zeggenschap over mijn eigen lichaam, mijn enige concret bezit, word ontnomen. In feite wordt dat in de zaak van Jeffrey door de rechtbank onderkent. Dat je met, wat jij ''moeilijke praatjes' noemt, geen stap verder komt, wordt geloochenstraft door het feit dat ik de enige kweker op het westelijk halfrond ben die ooit is vrijgesproken. Baas In Eigen Brein!
 7. https://www.cnnbs.nl/woede-van-doede-opzouten-met-dat-gesodemieter/
 8. Wietverbod is gebaseerd op een vooroordeel dat berust op morele waarden en niet op wetenschappelijk onderzoek, wat betekent dat de staat zich niet neutraal opstelt. Het verbod is onconstitutioneel omdat het een willekeurig want moralistische beperking van het constitutionele recht op zelfbepaling onthoudt. Het is niet legitiem als de Staat inbreuk maakt op je individuele vrijheid op grond van een moralistische visie op menselijke deugdzamheid. Het recht op zelfmedicatie is een mensenrecht.
 9. Begin febr. is het nieuwe bidboek oftewel Het Cannabis Dossier- De Frames en Feiten. https://www.voc-nederland.org/2019/02/voc-presenteert-en-bezorgt-nieuw-bidbook-in-den-haag-het-cannabis-dossier-de-frames-en-de-feiten/. Lees ook het zeer wetenswaardige artikel van Bart de Koning, onderzoeksjournalist, in het TIjdschrift van de politie (2016). Ik heb hier een deel van in mijn betoog voor de rechtbank gebruikt. Het handelt over onze 'Grootste Poel van Verspilling- De Drugsoorlog' https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/pdf/91872.pdf
 10. Wij kweken wiet zonder wetenschappers.
 11. Ze zijn niet in cassatie gegaan . Ze wilden mij niet nog een keer tegenkomen, bovendien hadden ze geen schijn van kans. Ze zijn in feite ontzettend, op een subtiele wijze, op hun nummer gezet. Zo hoog inzetten en dan op niets uitkomen. Ze hebben hun sjoemelrapport als een boemerang terug gekregen. Ik zie mijn vonnis als een politiek manifest richting Den Haag. Ook heb ik het idee dat dit bijzondere vonnis door de politiek bewust wordt dood gezwegen
 12. Opname van rechtzaak tegen mijn persoon. https://www.youtube.com/watch?v=9sGkSqhVP90
 13. De enige juiste maatregel om alle ellende uit te schakelen is het betuttelende, respectloze en mensenrechtenschendende verbod van deze nobele plant op te heffen. Criminaliteit is een gevolg van het respectloze verbod en niet andersom!
 14. Het is en blijft een calvinistische moralist vermomd als liberaal. Toen hij de kieswijzer deed, kwam bij hem de SGP op de tweede plaats.
 15. Doede

  Wietconsumptie

  Artikel staat vandaag (31-10) op een prominente plaats in de Leeuwarder Courant. Zij hebben de kop 'Wietconsumptie' ten goede veranderd in 'Doe je voordeel met de hennepplant'. Ik ben blij met deze publiciteit.
 16. Ingezonden stuk aan Leeuwarder Courant. Dit is een reactie op het artikel van Sietske Mulder in de Leeuwarder Courant van vandaag (23okt.). Waarin zij stelt, dat je van cannabisconsumptie verwarde mensen krijgt en als je cannabis legaliseert, dan kun je ook wel Fipronil en 'vooruit' DDT legaliseren. Duidelijk iemand die niet wordt gehinderd door gebrek aan kennis. Moralisme een manier om mensen klein te houden. Wietconsumptie. Alle drugsproblematiek tezamen is slechts een marginaal verschijnsel ten opzichte van de alcoholproblematiek en krijgt desondanks onevenredig veel aandacht Waarom is dit zo? Waarom het meest vredelievende volkje op aarde ' De Cannabis Consument' zo fanatiek onderdrukken? Wij zijn niet de vijand! Waarom niet accepteren dat er minstens 800.000 'volwassen' Nederlanders zijn , die boven of naast drank iets anders prefereren, namelijk 'Wiet' ? Zij zijn hier niemand mee tot last en er gaat in tegenstelling tot alcohol en tabak (5000 en 20.000 doden per jaar) niemand aan dood. Dat Rein Ferwerda (L.C. 17 okt.) de gek wordt aangestoken is mij niet bekend. Merkwaardig is echter wel dat hij meent op grond van een moralistische visie op menselijke deugdzaamheid inbreuk te moeten maken op iemands individuele vrijheid door een creatie (de 'nobele' hennepplant) van zijn God naar de prullenbak te verwijzen. Een mens ontleent namelijk zijn waarde aan het vermogen tot zelfbepaling. Nu kun je wel een moreel oordeel hebben maar dat geeft je nog niet het recht om op basis daarvan andere mensen het consumeren van gedroogde hennepbloemen te verbieden! Roken is natuurlijk, evenals fijnstof en autogassen, slecht voor je longen. Daarom is het ook zo plezierig dat je wiet op allerlei andere manieren kunt consumeren. De mogelijkheden zijn legio. Je kunt er boter, koekjes, bonbons, cake van maken, je kan een topje opeten, het verdampen middels een vaporizer (verdamper), thee van zetten, het pure sap drinken, er wietolie (CBD-THC) olie van maken. Er zijn momenteel ontzettend veel mensen die baat hebben bij wietolie. Het recht op zelfmedicatie wordt hun echter door een repressieve overheid ontzegd. Besef dat criminaliteit een gevolg is van het verbod en niet andersom! Verstandig is de vele goede eigenschappen van de hennepplant te onderkennen en er je voordeel mee te doen. Ook om te voorkomen dat het aantal verwarde personen, die de 'intrinsieke waarde' van de hennepplant met Fipronil en 'vooruit' DDT vergelijken, toeneemt, is het zaak om het 'verbod op bezit, gebruik en teelt voor eigen consumptie zo snel mogelijk op te heffen. Ik bepaal namelijk zelf wel wat ik voor mijn welzijn uit mijn tuin haal. Baas In Eigen Brein! Doede J. de Jong. Biologische wietkweker. Appelscha
 17. Dank je Raveneye voor het compliment. Ik hou van alle bloemen. Het geld wat ingezameld is, d.m.v. crowdfunding zal , zoals ik vooraf heb vermeld, worden gespendeerd aan een cannabisgerelateerd doel. We zijn ons nog aan het beraden wat dat zal zijn. Baas In Eigen Brein En Tuin!
 18. Dit gaat over een televisie uitzending. Morgen(dinsdag)avond om 21.30 uur kom ik op de t.v. in een uitzending van S.B.S, genaamd 'De Uitslag'. Dit programma is geproduceerd door Vorst Media B.V. In dit programma volgen ze personen die op het punt staan om een spannende, belangrijke uitslag te ontvangen. Je ziet een interview vooraf, hoe ik toeleef naar het uitspreken van het vonnis, de uitspraak van de rechter en onze reactie hierop. Blijdschap! Al met al ben ik zeer benieuwd wat ze er van gemaakt hebben gemaakt. Het item zal ongeveer 6 minuten duren Later in september kom ik nog op de t.v. in een programma, 'X Jaar Na Dato' van de V.P.R.O. Dit wordt uitgezonden op NPO 2 doc. Hierin zie je een interview met Hans Pool en mij en stukjes uit de rechtzaak en het vonnis. Ook komt er een artikel over mijn persoon in de plaatselijke krant, De Ooststellingwerver. Hopelijk leidt dit alles uiteindelijk tot opheffen van het respectloze verbod op bezit, gebruik en teelt voor eigen consumptie. Drugsbestrijding is een dure symboolpolitiek . Er wordt per dag minstens 700kg wiet verkocht. De heroïne en cocaïne zijn alleen maar zuiverder en goedkoper geworden. Niemand is er de laatste 40 jaar een gram minder om gaan gebruiken. Drugs bestrijding kost ruim 5 miljard euro per jaar (Informatie uit het 'Tijdschrift voor de politie-2016) Dit hele op moralistische grond gebaseerde 'repressie circus' is in feite, ten koste van de samenleving, een ordinaire vorm van werkgelegenheid creëren en dan maar zeuren dat er te weinig politie is. Het is een kwestie van prioriteiten stellen en het respecteren van het recht op zelfbeschikking (art.1 van de grondwet).
 19. Ik weet niet waarom die linkjes die ik er op zet niet werken, ze werken nl. op andere sites wel. Kan iemand mij vertellen waarom dat zo is?
 20. Op subtiele wijze maakte de rechter met de flagrante nonsens van het O.M. de kachel aan. Het doet mij/ons goed.https://www.voc-nederland.org/2018/08/hof-veegt-ontnemingsvordering-tegen-nederlands-bekendste-wietkweker-doede-de-jong-van-tafel/ Hartelijk dank voor alle felicitaties.
 21. Artikel op VOC site over het elimineren van coffeeshop De Bakkerij te Eindhoven. https://www.voc-nederland.org/2018/08/de-vervolging-van-de-bakkerij-in-eindhoven-is-misdadig/
 22. Ter inspiratie; Nederwiet. https://www.youtube.com/watch?v=NmaqdSu5Svo&feature=youtu.be
 23. Het is dus geen 2 ton, maar 5 ton die ze eisen. Lees hier mijn volledige pleidooi: https://www.voc-nederland.org/2018/08/lees-het-volledige-laatste-woord-van-doede-de-jong-de-intrinsieke-waarde-van-de-hennepplant-staat-haaks-op-bestrijding/
 24. Ik heb m.i. de beste advocaat van Nederland, nl. Tjalling van der Goot van Anker en Anker. Daar komt nog bij dat ik goed met hem kan opschieten. Wij zijn een team. Bij het vorige strafproces kreeg ik art. 9a oftewel wel schuldig,omdat je planten hebt, maar geen straf omdat ze mijn handelswijze niet strafwaardig vonden. Ook werd terecht gesteld dat ik geen grote commerciële winsten heb gehad en dat ik er niet rijk van ben geworden. En dat moet toch wel zo zijn, wil je een grote som geld kunnnen gaan eisen. Ook werd gesteld dat het aannemelijk is dat de wiet van mij beter is dan de wiet die in de coffeeshops wordt verkocht. Het ziet er dus gunstig uit, temeer daar ik dezelfde rechters krijg. Maar het is toch altijd afwachten en reken maar dat het O.M. mij wil neerhalen. Zie bv. hoe ze Johan van Laarhoven het Thaise martelmoeras in hebben gemmanipuleerd. Komt allen. Het is morgen te Leeuwarden -Wilhelmina Plein nr.1 - om 9 uur dus nog lekker cool.
×
×
 • Create New...