50L lightmix met perliet, 40L cocos en 10L wormenmest, deze elementen eerst mengen en vervolgens verdelen over 4 smartpots.   Dan de volgende elementen toevoegen per 26L smartpot; 0.5L GK complete organics per smartpot. 5 buffertabs verkruimeld per smartpot. Sannie's symbiosis 5 gram per plant, 1 gram dicht tegen de wortels en de rest door de aarde mengen. Bloedmeel 30 gram per smartpot. Beendermeel 30 gram per smartpot. Azomite (lavameel) 30 gram per smartpot. Vinassekali 15 gram pe
    • Like
    2