Jump to content
  • sanniesshop-banner.gif.d86ea02547aa126c899b25f607244aaf.gif

kierewiet100

transport van voedingsstoffen

Recommended Posts

goedenavond,

Ik vroeg mij af hoe een plant voedingsstoffen van uit het substraat 'naar binnen haalt'.
gebeurt dit gewoon door middel van osmose en 'actief transport'? of anders?
bijv.: de wortelkluit zit in de aarde en wil voeding en water opnemen, gaan deze voedingsstoffen dan van cel naar cel? of anders?

mvg. Kierewiet

Share this post


Link to post
Share on other sites
het blad verdampt
oftewel daar is de druk het laagst

het hoogst is het bij de wortels
het zoekt net als lucht de weg van de minste weerstand dus zo gaat het omhoog

begrijpelijk?


zo komt het water in het blad
licht bind dit water met de CO2 aan elkaar
en kan het de voeding omzetten in suikers

snappie?

Share this post


Link to post
Share on other sites
ja, dat snap ik, dan gaat het water dus dmv osmose van de ene cel naar de andere totdat het waterpercentage overal in de plant gelijk is?
hoe zit dat dan met voedingsstoffen?

gr. Kierewiet

p.s. post 100 :spliff:

Share this post


Link to post
Share on other sites
klopt
de osmosische druk pompt het omhoog
maar niet van cel tot cel
de binnenkant van de stengel is hol
de voeding wordt in het blad opgeslagen en zorgt voor materiaal om te bouwen

bij jonge planten met verdampingsproblemen gaan de puntjes omlaag staan
dit komt omdat er nog geen voeding in die puntjes zit opgeslagen

bij volwassen planten staan ze omhoog omdat er juist teveel inzit.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
oke, mooi.
maar als de stengels hol zijn en het water daar omhoog gepomt moet worden, moet de druk toch erg hoog zijn?
dat laatste uit jou post, wil ik zelf nog graag een toevoeging op geven: doordat er meer voedingsstoffen in de cellen zitten dan er buiten zal er meer vocht in de cel lopen om het conctratie verschil op te heffen: turgor.
dit door de concentratie verschillen tussen waterpercentage. cel 1 bevat 95% water en de rest voeding en cel 2 bevat: 96% water de rest voedng, dan zal er vocht van cel 2 naar cel1 gaan.

maar hoe nemen de wortels dan voedingsstoffen op?

gr. Kierewiet

Share this post


Link to post
Share on other sites
[url="http://nl.wikipedia.org/wiki/Wortel_(plant)"]http://nl.wikipedia.org/wiki/Wortel_(plant)[/url]

Share this post


Link to post
Share on other sites
de wortels nemen voeding op net als water
door de voeding buiten de wortels hoger te houden dan in de wortel trekt het in de wortel

omgekeerd kan ook
wanneer er te weinig voeding of water in het medium zit kan het de plant droog trekken

Share this post


Link to post
Share on other sites
@ no-know
dit heb ik al gezien, maar hier staat niet het antwoordt op mijn vraag.
hoe neemt de plant z'n voedsel op via de wortels?

het transport door middel van worteldruk begrijp ik. maar nu dat andere nog :spliff:

gr. Kierewiet

edit: dankje griet ;) dan volgt daarop: deze voeding wordt dan weer door die worteldruk naar boven in de plant geperst, net als het water? waar het weer wordt verbruikt voor de groei etc.

Share this post


Link to post
Share on other sites
@ chriet
en dan krijg je dus: 6CO2 + 6H2O >>(door licht en en bladgroen?)>> C6H12O6 + 6O2
en in de nacht fase andersom: dissimilatie
er ontstaat dus glucose/suikers en dmv glucose, mineralen en energie worden er dus: vetten, polysachariden en eiwitten gemaakt voor de groei van de plant?

gr. Kierewiet

Share this post


Link to post
Share on other sites
het scheikundige is voor mij onbegrijpelijk
maar dissimilatie is de energie die wordt gebruikt om de plantdelen die weinig tot geen assimilatie hebben te onderhouden

plantdelen in de schaduw bv

het verschil tussen assimilatie en dissimilatie is groeienergie
hoe ouder de plant hoe hoger de dissimilatie

Share this post


Link to post
Share on other sites
assimilatie vindt plaats dmv licht en bladgroen.
wanneer er dus licht op een blad valt zal simpel gezegd hierdoor de 6CO2 met 6H2O reageren wat resulteerd in suikers. dmv suiker, mineralen en energie zullen vetten, polysachariden en eiwitten ontstaan. zodat de plant groeit.

wanneer er geen licht op een blad valt zal er dissimilatie optreden, dit is assimilatie, maar dan omgekeerd.
bij dissimilatie komen die 6H2O en 6CO2 vrij + warmte en energie zodat de plant blijft leven. de plant gebruikt dus in de donker periode weer suikers die die in de lichtperiode heeft gemaakt. maar de nettoproductie is positief, dus er is meer assimilatie dan dissimilatie.

gr. Kierewiet

p.s. er zijn toch nog wel meer plantenkenners hier??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Misschien dat dit het een en ander duidelijk maakt?
Weliswaar is het een maisplant, alles werkt wel ongeveer hetzelfde.
En in het engels.

[img]http://www.agresponse.com/images/plantmetabolism.gif[/img]

[img]http://www.agresponse.com/images/chart.gif[/img]

Starch = zetmeel
Sugar = suikers
Lipids = vetten
Amino acids = aminozuren
Respiration = ademhaling = dissimilatie
CO2 = koolstofdioxide
Soil Nutrients = voedingsstoffen uit de bodem
Proteins = eiwitten

Het tweede plaatje laat goed zien waar een plant de voedingsstoffen uit de bodem voor gebruikt.

Ik hoop dat het zo wat duidelijker is voor je.

:spliff: Poldergrower

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dankje poldergrower, dat is een duidelijk overzicht.
Hierdoor wordt het ook een stuk duidelijker waarvoor een plant de voedingsstoffen gebruikt.
Ik zal er als ik weer wakker ben nog beter naar kijken.

Gr Kierewiet

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dus de opname van in water opgeloste voeding door de wortelharen gaat osmotisch, en bij het verdere transport zijn het de adhesiekrachten tussen de watermoleculen, die dus groter zijn dan de zwaartekracht plus de hoogte van de waterkolom. Bij hoge bomen is dat indrukwekkend, top er maar eens eentje van de zomer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
osmose>capilaire werking/adhesie>verdamping is mij geleerd. Sommige voedingselementen worden direct met het water mee de plant in getransporteerd, andere selectief.

GrR

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hier ook nog een [url="http://www.easylife.nl/nederlands/pg.html?id=60"]link[/url]

[quote]De plantenwortel moet in staat zijn om nutriënten (allerlei spoorelementen zoals ijzer, kalium en wat er verder voorhanden is in de bodem) te kunnen onttrekken aan het water en aan de aanwezige vaste stoffen. Aan deze vaste stoffen, zoals bijvoorbeeld bodemzand, zijn immers vaak redelijk wat voedingsstoffen geadsorbeerd die de plantenwortel graag wilt hebben. Uit de wortel worden daartoe aminozuren (aangegeven als H+ in het bovenstaande figuur) afgescheiden. Dit schept een zwakzuur milieu, waardoor de pH in de rhizosfeer zo ongeveer rond de 6,4 komt te liggen. Deze organische zuren zijn in staat om voedingselementen te onttrekken aan de omgeving en te complexeren zodat ze niet verder kunnen reageren. De aminozuren werken op deze wijze als natuurlijke complexvormer ofwel chelator. Elementen die gecomplexeerd worden, zijn stabiel en kunnen via de plantenwortel vrij eenvoudig opgenomen worden.

Natuurlijk kost het verpompen van H+-ionen extra energie. Beter is als de pH in de omgeving van nature al enigszins zuur is. Vanuit dit oogpunt wordt ineens ook duidelijk dat turf in de bodemgrond een pluspunt is. Maar ook de standaard waterkwaliteit speelt een rol : is de pH van het water al rond de pH 6,8 , dan hoeft de plant weinig energie extra te verbruiken om de omgeving rond de wortel zuurder te krijgen.

Overigens produceren de bacteriën ook wat zure-afbraak produkten en dragen een (klein) steentje bij om het milieu wat zuurder te krijgen.[/quote]
gr P

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='kierewiet100' post='830589' date='1 Feb 2011, 19:34 ']de wortelkluit zit in de aarde en wil voeding en water opnemen, gaan deze voedingsstoffen dan van cel naar cel? of anders?[/quote]


jammer dat je hier geef pdf's kan posten.... of ik weet niet hoe :spliff:

maar goed, deze is ook leuk ;) , is een beetje in beeld gebracht hoe en wat in je bodem.
[img]http://gallery.wietforum.nl/1296591534/gallery_2875_10567_3423727.png[/img]

verdere info..
De bodem- en klimatologische omstandigheden bepalen de mogelijkheden voor
omzetting van het organisch materiaal in de bodem. Deze mogelijkheden kunnen
gegroepeerd worden volgens 3 processen: mineralisatie, humificatie en accumulatie. De
mineralisatie is de ontbinding van organische moleculen tot eenvoudige en oplosbare
componenten die dienen als voedingsstoffen voor de micro-organismen en de planten,
maar deze kunnen ook aan uitspoeling onderhevig zijn. De humificatie wordt hier
gedefinieerd als het afbreken van het organisch materiaal door de microbiële activiteit
tot onoplosbare verbindingen die dan opnieuw gemineraliseerd kunnen worden. De
accumulatie betreft het organisch materiaal dat ontsnapt aan de biologische
bodemactiviteit, t.t.z. materiaal dat noch gemineraliseerd noch gehumifieerd wordt. Dit
materiaal voedt een bodemcyclus (turf, steenkool, ...) maar heeft geen deel aan de
bodemvruchtbaarheid. Deze drie fenomenen bestaan in alle bodems maar in heel
variabele proporties.
De aard van het aangevoerde organisch materiaal is een fundamentele factor om
mee rekening te houden. Enkel cellulose en lignine zijn in staat om stabiele humus aan te
maken en zijn natuurlijk de moeilijkste fracties om te mineraliseren. Meer algemeen kan
men stellen dat organisch materiaal niet tegelijk én gemakkelijk kan mineraliseren én
stabiele humus produceren. Producten van dierlijke oorsprong, vlokken en jong
plantenmateriaal zijn van het mineraliserende type en zijn in staat om de microbiële
activiteit te stimuleren maar vormen nooit geen bron van stabiele humus. Omgekeerd
zijn stro- of lignineproducten van het stabiliserende type, t.t.z. ze zijn een bron van
stabiele humus maar zullen nooit intens de microbiële activiteit stimuleren. Het
composteren zorgt voor een stabilisatie van het organisch materiaal: hoe verder deze is
omgezet, hoe minder het microbieel bodemleven zal gevoed worden.


zo zie je dat er al veel in de bodem gebeurd wat voor je plant interessant is, je hele plant kun je via de bodem regelen als je weet hoe..
hoe de plant dit verder precies vervoerd is denk ik te vergelijken bij mensen met ons bloed.....

nog een rede om organisch te kweken ;)


[attachment=1153:wortelzone_nl.pdf] Edited by Richard
pdf ingevoegd

Share this post


Link to post
Share on other sites
[img]http://www.agriton.nl/dmikroorg.gif[/img]

en nog een aanvullend beetje info op Polletje zijn grafisch veel mooiere post. :spliff:

in t Engels heb ik nog deze..

[img]http://xtekh.aabiotekh.com/images/cycle.jpg[/img]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ik heb net ff een oud schoolboek uit de kast getrokken en een ocr gemaakt.
Uit Bemesting & meststoffen (de jong/rinsema):

[quote]1.3.3 De opname van voedingsionen door
de wortels
. Zouten kunnenalleen worden opgenomen als ze
in het bodemvocht zijn opgelost. Opgeloste zou-
ten zijn echter gesplitst in elektrisch geladen
deeltjes, de zogenaamde ionen. Opname van
zouten is dus in feite opname van ionen.
Bij de opname van ionen door een worte1cel
moeten de ionen de celwand en de buitenste
membraan van het cytoplasma (de plasmalem-
ma) passeren (fig. 1.2).
Er is nog weinig bekend van de manier waarop
dit gebeurt.
Een theorie om de ionenopname te verklaren is
die van. de draagstoffen (of carriers). Volgens
deze theorie bevinden zich in de plasmalemma
bepaalde draagstoffen die in staat zijn een ion te
binden, dOOr de plasmalemma te 'dragen' en aan
de binnenkant weer los te laten.
Volgens deze theorie zijn er twee soorten draag-
- stoffen:
1)draagstoffen die maar 1 soort ion kunnen
vervoeren (specifieke draagstoffen);
2) draagstoffen die meer dan 1 soort ion kunnen
vervoeren.
Met behulp van deze theorie kunnen verschil-
lende zaken worden verklaard. We komen hier
verder in het boek nog op terug.
De ionen in het bodemvocht bereiken deplante-
wortel op de volgende twee manieren.
1)Door massastrominq.
Ten gevolge van de wateropname ontstaat er
een stroming in het bodemvocht in de richting
van de wortel.ln deze waterstroom worden de
ionen meegevoerd.
2) Door diffusie.
Neemt de plant meer ionen op dan door de
massastroming worden aangevoerd, dan
wordt de ionenconcentratie bij de wortel ver-
laagd (zie fig. 1.3).
Door diffusie worden deze dan vanuit de om-
geving aangevuld.
Door massastroming en diffusie bereiken de io-
nen via de cellen van de wortelschors de hout-
vaten (xyleem). De massastroming indeze hout-
vaten brengt ze naar.de bladeren en andere plan-
tede1en waar ze nodig zijn.[/quote]

[url="http://www.wietforum.nl/index.php?autocom=gallery&req=si&img=326212"][img]http://gallery.wietforum.nl/1296591534/gallery_28959_11403_24332.jpg[/img][/url]

[url="http://www.wietforum.nl/index.php?autocom=gallery&req=si&img=326213"][img]http://gallery.wietforum.nl/1296591534/gallery_28959_11403_28649.jpg[/img][/url]

Share this post


Link to post
Share on other sites
WOW wat een mooie info hier allemaal jongens :spliff:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dat is waar!

Maar vergeet niet,het is een [u]theorie [/u]om de ionenopname te verklaren.

:spliff:

Share this post


Link to post
Share on other sites
bedankt allemaal voor de info. nog meer is natuurlijk welkom :spliff:
weer een stapje naar een (bijna) alwetend forum ;)

@chriet hoezo heeft een oude plant meer dissimilatie. of bedoel je daarmee dat er meer blad in de schaduw zit door het andere blad? waardoor er meer gedissimileerd moet worden?

@ groengif, de opname van in water opgeloste stoffen gaat of door osmose of door actief transport.
osmose bij kleine, ongeladen stoffen zoals water. Actief transport is nodig wanneer je grote en/of geladen deeltjes hebt zoals ionen. Actief transport kost de plant energie, osmose niet. osmose vindt namelijk plaat door concentratieverschillen.

@polletje, je hebt een pm ;)

gr.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote]nog meer is natuurlijk welkom[/quote]

Er is best veel over te vinden, vaak wel in het engels :spliff:
[url="http://www.tutorvista.com/content/biology/biology-iv/plant-nutrition/active-absorption.php"]Link[/url]
[url="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1092135/pdf/plntphys00870-0086.pdf"]Link 2[/url]
[url="http://www.google.nl/search?sclient=psy&hl=nl&site=&source=hp&q=root+ion+carrier&btnG=Zoeken"]google link[/url]

Groetsels P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×