Jump to content
  • sanniesshop-banner.gif.d86ea02547aa126c899b25f607244aaf.gif sanniesseeds instagram

kierewiet100

transport van voedingsstoffen

Recommended Posts

goedenavond,

 

Ik vroeg mij af hoe een plant voedingsstoffen van uit het substraat 'naar binnen haalt'.

gebeurt dit gewoon door middel van osmose en 'actief transport'? of anders?

bijv.: de wortelkluit zit in de aarde en wil voeding en water opnemen, gaan deze voedingsstoffen dan van cel naar cel? of anders?

 

mvg. Kierewiet

Share this post


Link to post
Share on other sites

het blad verdampt

oftewel daar is de druk het laagst

 

het hoogst is het bij de wortels

het zoekt net als lucht de weg van de minste weerstand dus zo gaat het omhoog

 

begrijpelijk?

 

 

zo komt het water in het blad

licht bind dit water met de CO2 aan elkaar

en kan het de voeding omzetten in suikers

 

snappie?

Share this post


Link to post
Share on other sites

ja, dat snap ik, dan gaat het water dus dmv osmose van de ene cel naar de andere totdat het waterpercentage overal in de plant gelijk is?

hoe zit dat dan met voedingsstoffen?

 

gr. Kierewiet

 

p.s. post 100 :spliff:

Share this post


Link to post
Share on other sites

klopt

de osmosische druk pompt het omhoog

maar niet van cel tot cel

de binnenkant van de stengel is hol

de voeding wordt in het blad opgeslagen en zorgt voor materiaal om te bouwen

 

bij jonge planten met verdampingsproblemen gaan de puntjes omlaag staan

dit komt omdat er nog geen voeding in die puntjes zit opgeslagen

 

bij volwassen planten staan ze omhoog omdat er juist teveel inzit.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

oke, mooi.

maar als de stengels hol zijn en het water daar omhoog gepomt moet worden, moet de druk toch erg hoog zijn?

dat laatste uit jou post, wil ik zelf nog graag een toevoeging op geven: doordat er meer voedingsstoffen in de cellen zitten dan er buiten zal er meer vocht in de cel lopen om het conctratie verschil op te heffen: turgor.

dit door de concentratie verschillen tussen waterpercentage. cel 1 bevat 95% water en de rest voeding en cel 2 bevat: 96% water de rest voedng, dan zal er vocht van cel 2 naar cel1 gaan.

 

maar hoe nemen de wortels dan voedingsstoffen op?

 

gr. Kierewiet

Share this post


Link to post
Share on other sites

de wortels nemen voeding op net als water

door de voeding buiten de wortels hoger te houden dan in de wortel trekt het in de wortel

 

omgekeerd kan ook

wanneer er te weinig voeding of water in het medium zit kan het de plant droog trekken

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ no-know

dit heb ik al gezien, maar hier staat niet het antwoordt op mijn vraag.

hoe neemt de plant z'n voedsel op via de wortels?

 

het transport door middel van worteldruk begrijp ik. maar nu dat andere nog :spliff:

 

gr. Kierewiet

 

edit: dankje griet ;) dan volgt daarop: deze voeding wordt dan weer door die worteldruk naar boven in de plant geperst, net als het water? waar het weer wordt verbruikt voor de groei etc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ chriet

en dan krijg je dus: 6CO2 + 6H2O >>(door licht en en bladgroen?)>> C6H12O6 + 6O2

en in de nacht fase andersom: dissimilatie

er ontstaat dus glucose/suikers en dmv glucose, mineralen en energie worden er dus: vetten, polysachariden en eiwitten gemaakt voor de groei van de plant?

 

gr. Kierewiet

Share this post


Link to post
Share on other sites

het scheikundige is voor mij onbegrijpelijk

maar dissimilatie is de energie die wordt gebruikt om de plantdelen die weinig tot geen assimilatie hebben te onderhouden

 

plantdelen in de schaduw bv

 

het verschil tussen assimilatie en dissimilatie is groeienergie

hoe ouder de plant hoe hoger de dissimilatie

Share this post


Link to post
Share on other sites

assimilatie vindt plaats dmv licht en bladgroen.

wanneer er dus licht op een blad valt zal simpel gezegd hierdoor de 6CO2 met 6H2O reageren wat resulteerd in suikers. dmv suiker, mineralen en energie zullen vetten, polysachariden en eiwitten ontstaan. zodat de plant groeit.

 

wanneer er geen licht op een blad valt zal er dissimilatie optreden, dit is assimilatie, maar dan omgekeerd.

bij dissimilatie komen die 6H2O en 6CO2 vrij + warmte en energie zodat de plant blijft leven. de plant gebruikt dus in de donker periode weer suikers die die in de lichtperiode heeft gemaakt. maar de nettoproductie is positief, dus er is meer assimilatie dan dissimilatie.

 

gr. Kierewiet

 

p.s. er zijn toch nog wel meer plantenkenners hier??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Misschien dat dit het een en ander duidelijk maakt?

Weliswaar is het een maisplant, alles werkt wel ongeveer hetzelfde.

En in het engels.

 

plantmetabolism.gif

 

chart.gif

 

Starch = zetmeel

Sugar = suikers

Lipids = vetten

Amino acids = aminozuren

Respiration = ademhaling = dissimilatie

CO2 = koolstofdioxide

Soil Nutrients = voedingsstoffen uit de bodem

Proteins = eiwitten

 

Het tweede plaatje laat goed zien waar een plant de voedingsstoffen uit de bodem voor gebruikt.

 

Ik hoop dat het zo wat duidelijker is voor je.

 

:spliff: Poldergrower

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dankje poldergrower, dat is een duidelijk overzicht.

Hierdoor wordt het ook een stuk duidelijker waarvoor een plant de voedingsstoffen gebruikt.

Ik zal er als ik weer wakker ben nog beter naar kijken.

 

Gr Kierewiet

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dus de opname van in water opgeloste voeding door de wortelharen gaat osmotisch, en bij het verdere transport zijn het de adhesiekrachten tussen de watermoleculen, die dus groter zijn dan de zwaartekracht plus de hoogte van de waterkolom. Bij hoge bomen is dat indrukwekkend, top er maar eens eentje van de zomer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

osmose>capilaire werking/adhesie>verdamping is mij geleerd. Sommige voedingselementen worden direct met het water mee de plant in getransporteerd, andere selectief.

 

GrR

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hier ook nog een link

 

De plantenwortel moet in staat zijn om nutriënten (allerlei spoorelementen zoals ijzer, kalium en wat er verder voorhanden is in de bodem) te kunnen onttrekken aan het water en aan de aanwezige vaste stoffen. Aan deze vaste stoffen, zoals bijvoorbeeld bodemzand, zijn immers vaak redelijk wat voedingsstoffen geadsorbeerd die de plantenwortel graag wilt hebben. Uit de wortel worden daartoe aminozuren (aangegeven als H+ in het bovenstaande figuur) afgescheiden. Dit schept een zwakzuur milieu, waardoor de pH in de rhizosfeer zo ongeveer rond de 6,4 komt te liggen. Deze organische zuren zijn in staat om voedingselementen te onttrekken aan de omgeving en te complexeren zodat ze niet verder kunnen reageren. De aminozuren werken op deze wijze als natuurlijke complexvormer ofwel chelator. Elementen die gecomplexeerd worden, zijn stabiel en kunnen via de plantenwortel vrij eenvoudig opgenomen worden.

 

Natuurlijk kost het verpompen van H+-ionen extra energie. Beter is als de pH in de omgeving van nature al enigszins zuur is. Vanuit dit oogpunt wordt ineens ook duidelijk dat turf in de bodemgrond een pluspunt is. Maar ook de standaard waterkwaliteit speelt een rol : is de pH van het water al rond de pH 6,8 , dan hoeft de plant weinig energie extra te verbruiken om de omgeving rond de wortel zuurder te krijgen.

 

Overigens produceren de bacteriën ook wat zure-afbraak produkten en dragen een (klein) steentje bij om het milieu wat zuurder te krijgen.

gr P

Share this post


Link to post
Share on other sites
de wortelkluit zit in de aarde en wil voeding en water opnemen, gaan deze voedingsstoffen dan van cel naar cel? of anders?

 

 

jammer dat je hier geef pdf's kan posten.... of ik weet niet hoe :spliff:

 

maar goed, deze is ook leuk ;) , is een beetje in beeld gebracht hoe en wat in je bodem.

gallery_2875_10567_3423727.png

 

verdere info..

De bodem- en klimatologische omstandigheden bepalen de mogelijkheden voor

omzetting van het organisch materiaal in de bodem. Deze mogelijkheden kunnen

gegroepeerd worden volgens 3 processen: mineralisatie, humificatie en accumulatie. De

mineralisatie is de ontbinding van organische moleculen tot eenvoudige en oplosbare

componenten die dienen als voedingsstoffen voor de micro-organismen en de planten,

maar deze kunnen ook aan uitspoeling onderhevig zijn. De humificatie wordt hier

gedefinieerd als het afbreken van het organisch materiaal door de microbiële activiteit

tot onoplosbare verbindingen die dan opnieuw gemineraliseerd kunnen worden. De

accumulatie betreft het organisch materiaal dat ontsnapt aan de biologische

bodemactiviteit, t.t.z. materiaal dat noch gemineraliseerd noch gehumifieerd wordt. Dit

materiaal voedt een bodemcyclus (turf, steenkool, ...) maar heeft geen deel aan de

bodemvruchtbaarheid. Deze drie fenomenen bestaan in alle bodems maar in heel

variabele proporties.

De aard van het aangevoerde organisch materiaal is een fundamentele factor om

mee rekening te houden. Enkel cellulose en lignine zijn in staat om stabiele humus aan te

maken en zijn natuurlijk de moeilijkste fracties om te mineraliseren. Meer algemeen kan

men stellen dat organisch materiaal niet tegelijk én gemakkelijk kan mineraliseren én

stabiele humus produceren. Producten van dierlijke oorsprong, vlokken en jong

plantenmateriaal zijn van het mineraliserende type en zijn in staat om de microbiële

activiteit te stimuleren maar vormen nooit geen bron van stabiele humus. Omgekeerd

zijn stro- of lignineproducten van het stabiliserende type, t.t.z. ze zijn een bron van

stabiele humus maar zullen nooit intens de microbiële activiteit stimuleren. Het

composteren zorgt voor een stabilisatie van het organisch materiaal: hoe verder deze is

omgezet, hoe minder het microbieel bodemleven zal gevoed worden.

 

 

zo zie je dat er al veel in de bodem gebeurd wat voor je plant interessant is, je hele plant kun je via de bodem regelen als je weet hoe..

hoe de plant dit verder precies vervoerd is denk ik te vergelijken bij mensen met ons bloed.....

 

nog een rede om organisch te kweken ;)

 

 

wortelzone_nl.pdf

Edited by Richard
pdf ingevoegd

Share this post


Link to post
Share on other sites

dmikroorg.gif

 

en nog een aanvullend beetje info op Polletje zijn grafisch veel mooiere post. :spliff:

 

in t Engels heb ik nog deze..

 

cycle.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik heb net ff een oud schoolboek uit de kast getrokken en een ocr gemaakt.

Uit Bemesting & meststoffen (de jong/rinsema):

 

1.3.3 De opname van voedingsionen door

de wortels

. Zouten kunnenalleen worden opgenomen als ze

in het bodemvocht zijn opgelost. Opgeloste zou-

ten zijn echter gesplitst in elektrisch geladen

deeltjes, de zogenaamde ionen. Opname van

zouten is dus in feite opname van ionen.

Bij de opname van ionen door een worte1cel

moeten de ionen de celwand en de buitenste

membraan van het cytoplasma (de plasmalem-

ma) passeren (fig. 1.2).

Er is nog weinig bekend van de manier waarop

dit gebeurt.

Een theorie om de ionenopname te verklaren is

die van. de draagstoffen (of carriers). Volgens

deze theorie bevinden zich in de plasmalemma

bepaalde draagstoffen die in staat zijn een ion te

binden, dOOr de plasmalemma te 'dragen' en aan

de binnenkant weer los te laten.

Volgens deze theorie zijn er twee soorten draag-

- stoffen:

1)draagstoffen die maar 1 soort ion kunnen

vervoeren (specifieke draagstoffen);

2) draagstoffen die meer dan 1 soort ion kunnen

vervoeren.

Met behulp van deze theorie kunnen verschil-

lende zaken worden verklaard. We komen hier

verder in het boek nog op terug.

De ionen in het bodemvocht bereiken deplante-

wortel op de volgende twee manieren.

1)Door massastrominq.

Ten gevolge van de wateropname ontstaat er

een stroming in het bodemvocht in de richting

van de wortel.ln deze waterstroom worden de

ionen meegevoerd.

2) Door diffusie.

Neemt de plant meer ionen op dan door de

massastroming worden aangevoerd, dan

wordt de ionenconcentratie bij de wortel ver-

laagd (zie fig. 1.3).

Door diffusie worden deze dan vanuit de om-

geving aangevuld.

Door massastroming en diffusie bereiken de io-

nen via de cellen van de wortelschors de hout-

vaten (xyleem). De massastroming indeze hout-

vaten brengt ze naar.de bladeren en andere plan-

tede1en waar ze nodig zijn.

 

gallery_28959_11403_24332.jpg

 

gallery_28959_11403_28649.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

WOW wat een mooie info hier allemaal jongens :spliff:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dat is waar!

 

Maar vergeet niet,het is een theorie om de ionenopname te verklaren.

 

:spliff:

Share this post


Link to post
Share on other sites

bedankt allemaal voor de info. nog meer is natuurlijk welkom :spliff:

weer een stapje naar een (bijna) alwetend forum ;)

 

@chriet hoezo heeft een oude plant meer dissimilatie. of bedoel je daarmee dat er meer blad in de schaduw zit door het andere blad? waardoor er meer gedissimileerd moet worden?

 

@ groengif, de opname van in water opgeloste stoffen gaat of door osmose of door actief transport.

osmose bij kleine, ongeladen stoffen zoals water. Actief transport is nodig wanneer je grote en/of geladen deeltjes hebt zoals ionen. Actief transport kost de plant energie, osmose niet. osmose vindt namelijk plaat door concentratieverschillen.

 

@polletje, je hebt een pm ;)

 

gr.

Share this post


Link to post
Share on other sites
nog meer is natuurlijk welkom

 

Er is best veel over te vinden, vaak wel in het engels :spliff:

Link

Link 2

google link

 

Groetsels P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×