Jump to content
  • sanniesshop-banner.gif.d86ea02547aa126c899b25f607244aaf.gif sanniesseeds instagram

Sign in to follow this  
suffie63

Gentse Professor Haalt Drugsbeleid Onderuit

Recommended Posts

home.jpg

"Cannabis moet gelegaliseerd worden"

 

 

"Illegaliteit is de motor van de cannabisindustrie", beweert Tom Decorte, docent criminologie aan de Universiteit Gent. Door de hoge winstmarges die in deze sector worden geboekt, is de georganiseerde misdaad er zich steeds meer voor gaan interesseren. Dat leidde tot een 'verharding' van de branche. In de Lage Landen zien we de opmars van cannabis van minderwaardige kwaliteit of met een hoger THC-gehalte (THC is de roesverwekkende chemische stof in cannabis; red.), terwijl de cannabis uit landen als Marokko en Libanon op dertig jaar tijd nauwelijks is veranderd."

Professor Decorte gooit met zijn jongste boek Cannabisteelt in Vlaanderen een ferme knuppel in het hoenderhok. Samen met Pascal Tuteleers (Hogeschool Gent) onderzocht hij de mediaberichtgeving over cannabisteelt en de patronen en motieven van kleinschalige en professionele kwekers.

 

In België zouden er 10.000 à 15.000 kleinschalige cannabiskwekers (kwekers die nooit meer dan 20 planten in één oogst hebben geteeld) actief zijn. Hoe hebt u dat vastgesteld?

TOM DECORTE:"Dat is louter nattevingerwerk. We baseren die cijfers op het feit dat er ongeveer 200.000 regelmatige cannabisgebruikers zijn in ons land, en op basis van vroeger onderzoek gaan we uit van een bepaald percentage van gebruikers dat zegt cannabis uit eigen teelt te gebruiken. Dat is een hoogst onwetenschappelijke extrapolatie, maar het geeft wel aan dat het niet om een verwaarloosbaar segment gaat. Ook in andere landen zijn er geen cijfers over het aantal cannabiskwekers bekend. Er bestaat immers geen enkele techniek om iets te meten wat zich in de illegale sfeer afspeelt. Je kunt alleen puzzelen met wat de politie ontdekt en met gegevens uit studies zoals de onze en vervolgens concluderen dat het zogeheten dark number niet te onderschatten valt."

 

Cannabis in een zwembad

 

DECORTE:"In de media wordt doorgaans het beeld opgehangen van een grootschalige, professionele cannabisteelt. Het gaat om plantages die met commerciële motieven worden gerund en zijn ingericht met moderne snufjes zoals koolstoffilters en afzuiginstallaties. Vaak wordt ook benadrukt dat er Nederlanders bij betrokken zijn. Dat noem ik de push-factor: door de repressieve aanpak in Nederland worden de cannabiskwekers naar ons land en Duitsland geduwd".

Klopt dat niet dan?

DECORTE:"Er zit een kern van waarheid in, maar dat discours in de media bevat ook heel wat ruis. Ten eerste, lang niet alle plantages worden ontdekt. Ten tweede, als er een plantage wordt ontdekt, wordt dat nieuws niet altijd aan de pers doorgespeeld. En ten derde, de media maken zelf een selectie: ze hebben het bij voorkeur over de grootste plantages of over creatieve kwekers, die cannabis telen in een woonboot of een oud zwembad."

 

Knipploegen in geblindeerde busjes

Er zijn dus meer kleinschalige kwekers dan algemeen wordt aangenomen?

DECORTE:"Dat is inderdaad één van onze conclusies. We hebben 89 cannabiskwekers geïnterviewd en op een anonieme internet-enquête kregen we duizenden antwoorden, waarvan we er 659 hebben weerhouden. Zoals te verwachten viel, hebben we weinig professionele kwekers bereid gevonden om aan het onderzoek deel te nemen. De overgrote meerderheid bestond uit niet-commerciële of sociale kwekers, die cannabis telen als een soort hobby - voor zichzelf en een kleine kring van familie en vrienden. Hoeveel soortgelijke hobbyisten actief zijn in Vlaanderen is onmogelijk te bepalen, maar het zijn er ongetwijfeld enorm veel. Alleen de grote kwekers aanpakken, zoals wel eens in politieke kringen wordt geopperd, zal de cannabisteelt dus beslist niet doen verdwijnen."

 

Rond cannabis is volgens u een levendige economie ontstaan.

DECORTE:"Cannabis telen is niet zo moeilijk: er zijn tal van websites, handboeken, tijdschriften, beurzen en zogeheten 'growshops' voor de beginnende én de gevorderde kweker. Zowel legale als illegale bedrijven, van eenmanszaken tot grote internationale ondernemingen, zijn bij de cannabisindustrie betrokken: zadenproducenten, financiers, tussenhandelaren, stekkenboeren (die cannabisstekjes kweken; red.), leveranciers van installaties, voedingslijnen, securitybedrijven, die de plantages bewaken. Zwartwerkers worden als knipploegen tijdens de oogsttijd in geblindeerde busjes naar de plantages gebracht. Mensen die bij een elektriciteitsbedrijf werken, zorgen buiten hun uren voor niet-detecteerbare stroomvoorziening. Enzovoort."

 

3.000 euro per kilo

Hoeveel geld brengt zo'n cannabisplantage in het laatje?

DECORTE:"Als u bedenkt dat wiet van behoorlijke kwaliteit 3.000 à 3.200 euro per kilo opbrengt, dan kan u zich voorstellen dat grootschalige plantages miljoenenwinsten boeken. Een professionele kweker heeft na één oogst zijn investering al ruimschoots terugverdiend."

 

Laatst werden in het Limburgse Hechtel-Eksel en in Merksplas grote cannabisplantages opgerold. De politie sprak van een slag die ze het drugsmilieu had toegediend."

DECORTE:"Onzin! Ze zetten een pluim op hun hoed, maar scoren alleen op de ophelderingsmarkt. Sommige politiemensen erkennen overigens dat voor elke plantage die wordt ontmanteld, er tien andere plantages actief blijven. Criminele organisaties verdienen zoveel aan cannabis dat ze het wegvallen van een plantage als een professioneel risico incalculeren. Trouwens, de Grote Jongens blijven meestal buiten schot. In Nederland worden er tegenwoordig zesduizend hennepkwekerijen per jaar ontmanteld. Maar die repressieve aanpak leidt alleen tot nieuwe plantages en andere loopjongens."

 

Legalize it!

Het is dweilen met de kraan open?

DECORTE: "De cannabisindustrie is een wijdvertakt netwerk dat nooit helemaal zal kunnen worden uitgeroeid. Door repressief op te treden verleg je alleen het probleem. Vergelijk het met een waterbed: als je hard op de ene plek duwt, krijg je een grote bult op een andere plek. Maar er is meer. Door de harde aanpak in Nederland zijn het alleen nog professionele criminelen die zich daar aan de cannabisteelt wagen. Dat leidt niet alleen tot meer geweld, bedreigingen en rip-offs, maar ook tot inferieure en sterkere cannabis."

 

Vindt u dat cannabis moet worden gelegaliseerd?

DECORTE: "Ja. Als we een zekere invloed willen hebben op de markt en op de kwaliteit van het product, zit er niets anders op. In het belang van de volksgezondheid moeten we ervoor zorgen dat cannabisgebruik, dat anno 2007 nu eenmaal is ingeburgerd, zo weinig mogelijk risico's inhoudt. We moeten de motor uit de industrie halen en de markt regulariseren. Overheidstoezicht op de productie en de distributie zal zorgen voor een kwaliteitsverbetering en redelijke prijzen. Zolang de cannabisteelt illegaal blijft, zal de situatie oncontroleerbaar blijven."

 

Tekst: Wim Swinnen

Cannabisteelt in Vlaanderen. Patronen en Motieven van 748 Cannabiskwekers (2007) van Tom Decorte en Pascal Tuteleers is verschenen bij Acco, Leuven.

 

Br0n

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hopelijk zullen nu meer mensen dit gaan beseffen. Ik heb het er pas nog met een familie lid over gehad (legalisering) maar je ziet echt dat de mensen gewoon te koppig zijn of niet weten waar ze het over hebben.

 

Ben toch blij dat er nog mensen zijn die rationeel kunnen redeneren.

Share this post


Link to post
Share on other sites

respect voor de man die de waarheid onder ogen durft komen.. eindelijk es iemand. De impact zal wel bitterklein blijven maar ik denk wel dat hij het in zijn macht iets teweeg te brengen?

 

Het zou gewoon eens goed moeten uitgelegd worden in de media, en dan in een iets serieuzere context dan de P.

Kan het alleen maar toejuichen.

 

Go Tom Decorte!!

 

PS: die 3000€ lijkt me wat overdreven, niet dat ik iets van die prijzen ken maar toch..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zeker en vast een goede zaak dat zulke berichten in de media terechtkomen. De prof spreekt rechtuit, en brengt veel aan het licht

waar "de gewone mens" geen idee van heeft. Heel veel mensen associeren cannabis met criminaliteit, grote kwekerijen, terwijl hij het ook

over de kleine kweker heeft, die kweken enkel als hobby ziet (en om zichzelf & kennissen te voorzien van lekkere zelfkweek).

 

Hij is al een tijdje met de problematiek bezig, vorig jaar (of 2jaar geleden) heb ik ook een wiet-enquete van hem ontvangen in mijn Ugent-mailbox,

en er is in de januari'08-editie van het universiteitsmagazine een gelijkaardig artikel van hem verschenen.

 

Het doet deugd om te horen dat er nog meer mensen zijn die logisch en rationeel denken over softdrugs, die realistisch zijn, en zich niet laten leiden

door wat er vanaf je geboorte wordt ingepompt (DRUGS IS DES DUIVELS !! om het even extreem uit te drukken).

 

Ik hoop dat op deze manier het debat omtrent legalisering van softdrugs in Belgie in een versnelling komt. Hoe meer mensen met gefundeerde argumenten aan komen draven hoe minder fundament er overschiet voor de tegenstanders... Tot ze geen poot meer hebben om op te staan.

 

Legalize it !!

 

:doctor:

 

Aaron

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hij is al een tijdje met de problematiek bezig, vorig jaar (of 2jaar geleden) heb ik ook een wiet-enquete van hem ontvangen in mijn Ugent-mailbox,

en er is in de januari'08-editie van het universiteitsmagazine een gelijkaardig artikel van hem verschenen.

 

Dju, 'kheb nooit iets aangekregen:p, maarja 2 jaar geleden zat'k nog niet op Ugent.

 

Echt blij dat er nog rationele mensen zijn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

'Tijd is rijp voor vrij cannabisbeleid'

 

door Conny van Gremberghe. zaterdag 21 juni 2008 | 08:25

BS_4783843_4783843-_792875b.jpg

Tom DeCorte: ...een effect van de sluiting van Checkpoint is dat gebruikers op zoek zijn gegaan naar bevoorrading in eigen land... foto Peter Nicolai

 

GENT - ,,Nederland en België zijn al jaren verwikkeld in een Kafkaiaanse discussie over het cannabisbeleid.

De Belgen verwijten Nederland slecht nabuurschap, vragen Nederland vooral geen overlastsituatie te creëren, maar gaan er aan voorbij dat de vraag naar en de gebruikers van wiet vooral uit België komt. Beleidsmakers sluiten hun ogen voor de realiteit. Als Nederland zijn coffeeshops sluit, dan verdwijnt de vraag niet. Beter zou zijn dat de twee landen eens serieus over het cannabisbeleid gaan praten. Over regulering en ontcriminalisering. Met regionale projecten, grensoverschrijdend, zou veel bereikt kunnen worden."

 

Tom Decorte, docent criminologie aan de Universiteit Gent, geldt in Vlaanderen als een autoriteit op het gebied van de drugsproblematiek. Als geen ander kent hij de voor- en tegens van beleidsvarianten, de marktontwikkelingen in de Benelux en de sociale gevolgen van drugsgebruik.

 

In het najaar van 2007 publiceerde hij een boek over de cannabisteelt in Vlaanderen, in september volgt een nieuwe publicatie over het softdrugsbeleid in onze contreien. Decorte ijvert al jaren voor legalisering van cannabisteelt en gebruik, omdat hij ervan overtuigd is dat zo een niet-uitroeibaar fenomeen beheersbaar kan worden gemaakt.

 

Hij is goed op de hoogte van de opkomst en de val van Checkpoint in Terneuzen. Over de inval van justitie wil hij niets kwijt. Dat de Zeeuwse autoriteiten verbaasd zijn dat duizenden Vlaamse en Franse wietgebruikers 'spoorloos' verdwenen zijn, kan hij wel plaatsen, maar wat hem betreft zal die verbazing niet lang duren.

 

"Die gebruikers duiken vanzelf weer op. Niet in Terneuzen, maar in andere grensplaatsen waar coffeeshops zijn. Ik heb geruchten gehoord dat veel Belgische gebruikers zich nu richten op Maastricht, maar daar is geen onderzoek naar gedaan. Eigenlijk zou je nu in alle coffeeshops in de grensstreek moeten peilen waar hun klandizie vandaan komt. Het zou mij niet verbazen dat veel Checkpointklanten nu elders gaan inkopen. Een ander effect van de sluiting van Checkpoint is dat een aantal gebruikers op zoek is gegaan naar bevoorradingskanalen in eigen land. Aan zelfkweek is wellicht een enkeling begonnen. Daar komt teveel bij kijken. Ik kan ook aardappelen kweken, maar ik ga liever gewoon naar een winkel. Zo is dat met de meeste softdruggebruikers ook. Dat uitwaaieren houd je niet tegen. Het is het bekende waterbedeffect, duw je op een plek iets weg, dan krijg je op een andere plaats een bult, maar je weet vooraf nooit waar."

 

Volgens Decorte is het Nederlandse gedoogbeleid volledig uit de hand gelopen. Politiek en justitie hebben volgens hem gedacht dat de gedoogde coffeeshops zouden blijven draaien op basis van de aanvoer van kleine telers. De georganiseerde misdaad zou daar niet bij betrokken raken. ,,Het is inmiddels voornamelijk die georganiseerde misdaad die aanlevert. De kleine telers, de hobbyisten, zijn zo geschrokken van het repressief beleid, dat ze bijna allemaal gezegd hebben: voor ons hoeft het niet meer. Die professionele ondernemers laten zich niet afschrikken door een beetje politieoptreden of convenanten met energiebedrijven en woningbouwcorporaties. Dat zijn mensen die op geld uit zijn en die ook zorgen dat ze niet gepakt worden."

 

De harde aanpak van justitie heeft vooral de kleine telers uit de markt gejaagd, met een groter marktaandeel van criminele professionele ondernemers als gevolg. Die bevoorraden nu via de achterdeuren de coffeeshops. "De Nederlandse overheid heeft natuurlijk zelf in de hand gewerkt dat een coffeeshop als Checkpoint zo groot is kunnen worden, met dagelijks duizenden klanten."

 

Een tweede reden waarom het in Nederland uit de hand gelopen is, komt doordat er grote inspanningen geleverd zijn om het aantal coffeeshops te reduceren. "De coffeeshops die overbleven konden groeien en groeien, aangezien de vraag naar producten ongewijzigd bleef. Dan krijg je uiteindelijk van die mastodonten à la Checkpoint."

 

Decorte vraagt zich af waarom Nederland nooit echt heeft nagedacht over het reguleren van de achterdeur-problematiek. ,,Er wordt wat over gedebatteerd, maar daar blijft het bij. Ik kan me goed voorstellen dat burgemeesters als Jan Lonink van Terneuzen en Gerd Leers van Maastricht proberen deze problematiek op de politieke agenda te krijgen. Zij worstelen met problemen die niet ophouden bij de grens. Er worden allerhande drogredenen aangevoerd om niet over reguleren te praten. De geesten zouden er niet rijp voor zijn, de regering Balkenende wil er niet aan, internationaal kunnen we het niet maken. Het vraagt van politici electorale moed om te onderkennen dat ze het probleem met de huidige strategieën niet onder controle krijgen. Nog moeilijker is te bepleiten -wat veel mensen inmiddels wel weten - dat het gebruik van cannabis niet zo gevaarlijk is als sommigen beweren."

 

,,Van alle illegale roesmiddelen is cannabis in België het meest gebruikte. Eigenlijk is het een genormaliseerd product geworden dat door vele bevolkingsgroepen met diverse achtergronden wordt gebruikt; maar ook wordt dat gebruik acceptabel gevonden. Cannabis wordt in België door honderdduizenden gebruikt. Dat is geen kleine groep, zoals bij heroïnegebruikers. Niet voor niets is de wetgeving met betrekking tot het bezit van softdrugs gewijzigd. Je mag in België drie gram bezitten, mits jke meerderjarig bent. Je hoeft dus als Belg niet per sé naar Nederland te rijden. Heel veel mensen die het gebruiken doen dat en heel veel mensen die het niet gebruiken vinden dat ook acceptabel."

 

Volgens de Gentse hoogleraar spoort het beeld van het conservatieve Vlaanderen dat een gedogen van cannabis onacceptabel vindt niet meer met de realiteit. "De geesten in Vlaanderen zijn ook rijp voor een beleidsherziening. En het zijn er meer dan je zou denken. Het zijn echter de politici die durf moeten tonen, het zijn de wetenschappers die een echt wetenschappelijk debat moet durven voeren. De laatsten schurken te vaak te dicht bij de beleidsmakers aan, zodat dat open debat helaas nog niet heeft plaatsgevonden."

 

Decorte zou het liefst zien dat de overheid de teelt en verstrekking van cannabisproducten zelf ter hand zou nemen. "Ik pleit daar al jaren voor. Door staatscontrole houden we greep houden op de teelt, de kwaliteit, de distributie en de verstrekking. Dat dit kan, bewijst Nederland weer met zijn teelt van wietproducten voor medicinale toepassing. Ik vind dat je de verstrekking en productie van roesmiddelen niet moet overlaten aan de vrije markt. Je ziet dat bij tabak en alcohol. Tabaksfabrikanten vinden de sigaret elk jaar opnieuw uit. Ze minimaliseren de schadelijkheid van het product, maar zijn n toch uit op maximalisatie van hun omzet. Bij brouwerijen is het niet anders. Nederland monitort al jaren het THC-gehalte in wiet, maar kan er vervolgens niets aan doen. Met een staatscontrole op de teelt zou je daar omwille van de volksgezondheid wel wat aan kunnen doen."

 

Br0n: Het Laatste Nieuws

Share this post


Link to post
Share on other sites

upgrade van P-magazine naar Het Laatste Nieuws; het gaat de goeie richting op :smoke

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...