Jump to content
  • sanniesshop-banner.gif.d86ea02547aa126c899b25f607244aaf.gif sanniesseeds instagram

Sign in to follow this  
ENCOD

Op 3 Mei Test Trekt Uw Plant De Rechtsstaat In België

Recommended Posts

Beste mensen,

 

 

De vzw Trekt Uw Plant organiseert aanstaande zaterdag, 3 mei, op de

Vrijdagmarkt in Antwerpen de Worldwide Marijuana March. Deze

manifestatie wordt sinds 1996 jaarlijks in meer dan 230 steden ter

wereld georganiseerd, en is bedoeld als protest tegen het wereldwijd

verbod op de produktie en consumptie van de cannabisplant.

 

De Worldwide Marijuana March is geen blow in. De organisatoren roepen

niemand op om in het openbaar cannabis te gebruiken, integendeel. Wij

vinden dat het gebruik van cannabis of eender welke drug, legaal of

illegaal, een privé-zaak is, waar niemand zich aan hoeft te storen of

mee te bemoeien.

 

De manifestatie is bedoeld als cultureel en politiek statement. Tussen

de optredens van performers, dichters en muzikanten door zullen de leden

van Trekt Uw Plant het publiek informeren over de positieve

eigenschappen van hennep en cannabis. Zo zou de teelt van industriële

hennep een belangrijk perspectief kunnen bieden op het vinden van

duurzame alternatieven in de energie-, textiel-, papier- en bouwsector.

 

Enkele leden van Trekt Uw Plant zullen op de Vrijdagmarkt elk een

cannabiszaadje planten, en dat na afloop mee naar huis nemen. Uit dit

zaadje zal een plant groeien die zij, volgens een ministeriële richtlijn

van 25 januari 2005, in hun bezit mogen hebben. Deze richtlijn stelt dat

het bezit van max. 3 gram cannabis of 1 plant door een volwassene,

zonder dat sprake is van verzwarende omstandigheden, enkel wordt

bestraft met een vereenvoudigd proces-verbaal. Een VPV leidt niet tot

justitiële vervolging. De cannabis mag ook niet in beslag worden genomen

als de betrokkene daar geen afstand van doet.

 

Trekt Uw Plant is opgericht om Belgen die regelmatig cannabis gebruiken,

hetzij voor medicinale, hetzij voor recreationele doeleinden, te

ondersteunen bij het telen van een cannabisplant. Om lid te worden van

Trekt Uw Plant moet men meerderjarig, in België woonachtig, en

cannabisgebruiker zijn. Ieder lid van Trekt Uw Plant kan bij de

vereniging terecht voor advies en ondersteuning om zijn of haar plant

groot te brengen.

 

In december 2006 vestigde Trekt Uw Plant een gemeenschappelijke plantage

waarin een plant per lid zou worden geteeld. De uitvoering van dit

voorstel werd vervolgens geblokkeerd door het parket van Antwerpen, en

de definitieve gerechtelijke uitspraak in deze zaak is nog niet

gevallen. Ondertussen heeft de Antwerpse rechter wel uitgesproken dat

het recht op vereniging door de Grondwet is gewaarborgd, en bijgevolg,

dat het bestaan van Trekt Uw Plant op zich geenszins strafbaar is.

 

Op 3 mei 2008 zullen enkele leden van Trekt Uw Plant om 14.30 uur elk 1

persoonlijk cannabiszaadje planten in aparte persoonlijke stekblokjes.

Deze persoonlijke stekblokjes worden níet samen gezet in een plantage.

Elk van de leden houdt zijn persoonlijk stekblokje, met zijn persoonlijk

cannabiszaadje erin, zelf bij en neemt die na afloop mee naar huis. Uit

elk persoonlijk cannabiszaadje zal een persoonlijke cannabisplant

groeien. Zoals toegestaan wordt door de wet.

 

 

De Vlaams Belang Jongeren hebben opgeroepen tot een tegendemonstratie

tegen dit evenement. Drie jaar geleden mondde een soortgelijke

demonstratie uit in het gooien van een stinkbom door de VBJ, die

vervolgens een begrafenisstoet trof die op dat moment over het

Conscienceplein trok.

 

Trekt Uw Plant wil met iedereen in discussie gaan, ook met de VBJ. Maar

wel op een waardige manier. Wij respecteren ieders vrijheid van

meningsuiting, wij hopen dat het VBJ dat respect ook kan opbrengen.

 

Op 3 mei wordt in feite de Belgische rechtsstaat getest. Na jarenlang

parlementair debat is afgesproken dat het principe van teelt van

cannabis voor persoonlijk gebruik zou worden gerespecteerd. Elke

verstoring van de zaadplanting, door het parket of door anderen, komt

neer op het schenden van dit principe. Dat kan alleen maar diegenen ten

goede komen die geen baat hebben bij dit principe: de

criminele organisaties.

 

 

Namens Trekt Uw Plant

 

Kris Verdonck, Philippe Decraene en Joep Oomen

 

Tel. 03 293 0886 / 0495 122 644 (Joep) / 0494 807 350 (Philippe) / 0486

- 357595 (Kris)

 

Lange Lozanastraat 14

 

2018 Antwerpen

 

www.trektuwplant.be <http://www.trektuwplant.be/>

 

info@encod.org <mailto:info@encod.org>

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Helaas zal ik niet aanwezig zijn, maar niet getreurd, ik ben in Amsterdam.

 

Kees.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kris, Philippe en Joep, ik ben van de partij.

Op gepaste wijze wil ik bijdragen aan een te verwezenlijken vrije samenleving, gebaseerd op cannabis.

M`n persoonlijke bijbel, The Emperor, zal mij ook op 3 mei vergezellen.

Tevens zal ik gaarne, voorzien van een ouderwets kladblokje, fototoestel, gezonde dosis verstand, vrije geest, The Emperor en Bic, de geïnteresseerden uitleggen hoe een vreedzaam plantje een mogelijke oplossing voor wereldproblemen kan betekenen.

:dribble:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wij zijn ook van partij, en zoals u zegt, zullen we aanwezig zijn voor de plant en niet om te provoceren met ne vetten in de mondhoek :smoke

 

Hopelijk valt het niet letterlijk in het water, maar we doen een zonnendansje dan é :kill:

 

Succes met jullie voorbereidingen verder en tot zaterdag.

 

El Fish :verrygood

Share this post


Link to post
Share on other sites

ik zal er ook zijn :verrygood

 

en wat die VBJ betreft, ik snap niet dat er zoveel jongeren zijn die voor die partij stemmen.

Groen of rood, maar zeker geen VB!

 

Want dan hebben we geen rechtsstaat meer, maar een politiestaat.

 

cheers en tot zaterdag,

 

Domi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Morgen middag lekker dagje om rokertje te doen, we zijn zeker weer van de partij en zo te zien de zon ook :verrygood

Share this post


Link to post
Share on other sites

kom op mensen op naar Amsterdam of Antwerpen!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Opstaan! Tijd om naar Antwerpen te gaan! :verrygood

Share this post


Link to post
Share on other sites

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bedankt suffie voor het geheugensteuntje :kill:

Hopelijk roken we vanavond een vredespijpje met die lui :smoke

 

Tot straks allen,

 

El Fish :verrygood

Share this post


Link to post
Share on other sites

hey ensne het lukt mij echter niet om of in amsterdam of in antwerpen te zijn :verrygood helaas me werk hield me tegen ....een partij die al weken geleden geboekt stond en ik het overzicht op moet houden ...

 

ikwens jullie vandaag allemaal veel succes !!!!! en laatr het recht zege vieren zeg ik maar zo ...

 

wanneer het ECHT mogelijk is om 1 plant te kweken in belgie zonder enig nadeel ... maar niet in nederland kom ik jullie kant op :smoke !!!

 

greetzzz masteryero

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste mensen

 

Hieronder een eerste bericht over wat er vandaag is gebeurd in Antwerpen: de arrestatie van 4 leden van TUP op beschuldiging van het feit dat wij een zaadje hebben geplant en enkele anderen omdat ze tegen deze arrestatie protesteerden. Details volgen later. Intussen is iedereen weer vrij en veilig, en is de manifestatie bezocht door 150 mensen. De manifestatie, die niet bedoeld was als een blow in, is dat na het ingrijpen van de politie wel geworden,als een natuurlijk gevolg van het feit dat mensen daar samen kwamen en de vrees van de politie voor verdere escalatie.

 

Beste groeten,

 

Joep/Philippe/Kris/ Martin/Jos

 

 

TREKT UW PLANT • MARIHUANA MARCH ANTWERPEN ZATERDAG 3 MEI • PERSBERICHT

 

Trekt uw Plant organiseerde vanmiddag, zaterdag 3 mei, in het centrum van Antwerpen het Belgische luik van de Worldwide Marihuana March, een evenement dat in meer dan 200 steden plaats vond en in essentie gericht is tegen de criminalisering van cannabisgebruik en voor de legalisering van de plant, het gebruik en de kweek ervan.

Wat begon als een vrolijke, ludieke en in essentie vrijblijvende happening, ontaarde door tussenkomst van de politie in een agressieve en bedroevende situatie. Zes mensen werden opgepakt.

 

Poëzie, muziek, een bevreemde toespraak. Dat waren de belangrijkste ingrediënten van de actie op de vrijdagmarkt. Passanten keken wat vreemd op en een dertigtal jongeren en/of oudere-jongeren keken toe. De vzw TREKTUWPLANT kondigde aan om in lijn van de Ministeriële omzendbrief een zaadje te zullen planten en dat werd op lauw applaus onthaald door de toeschouwers. Die zijn in Antwerpen namelijk wel meer gewend. Sommigen herinneren zich wellicht de Belgische Cannabis Consumenten Bond die inmiddels meer dan tien jaar geleden ongestraft blow-ins organiseerde 'tegen het systeem' of de Muze, de bruine kroeg die ooit een pleisterplaats was van jointrokende hippies.

 

Maar Antwerpen is duidelijk lang niet meer zo tolerant als het vroeger was. Toen drie bestuursleden van Trektuwplant elk een zaadje in een potje stopten en dat bewaterden, was het voor de Antwerpse politie genoeg geweest. Voor de ogen van dagjesmensen en enkele tientallen toeschouwers werden ze hardhandig de combi ingesleurd. In opdracht van de procureur, aldus de politiewoordvoerder. Een vierde aanwezige werd ook meegenomen. Waarom is niet duidelijk.

Toen een dertigtal mensen zich naar de Oudaan begaven om uitleg te vragen over het waarom van de arrestaties, werden ook daar nog twee mensen gearresteerd wat het aantal op zes arrestaties brengt.

 

België is sinds het aantreden van de regering Leterme en zijn CD&V duidelijk weer een pak naar rechts opgeschoven. Censuur is weer bon ton en ludieke acties zijn niet meer toegelaten. Zelfs het in de grond steken van een zaadje, is aanleiding genoeg om opgepakt te worden. Nochtans is dat soort zaad bij elke dierenzaak verkrijgbaar onder de benaming 'kempzaad'.

 

De tussenkomt van de politie in opdracht van de procureur toont de absurditeit, onwerkbaarheid, onbekwaamheid en idiotie van het Belgisch beleid. Toen Minister van Justitie Van Deurzen enkele weken geleden een 'zerotolerantiebeleid' aankondigde werd daar schamper over gedaan. Maar blijkbaar werd de Ministeriële omzendbrief van de vorige regering inmiddels geschrapt. Het enige resultaat van dit beleid is de totale onduidelijkheid en daarmee rechtsonzekerheid waarin Belgische cannabisconsumenten zich vandaag bevinden.

 

Geldt voor het bezit van drie gram cannabis en één enkele plant nog steeds de laagste prioriteit wat betreft opsporing en repressie? Is de Ministeriële omzendbrief nog geldig? Mag een volwassene in dit land nog een jointje roken zolang hij dat niet doet in aanwezigheid van minderjarigen en geen overlast veroorzaakt? Niets is nog duidelijk.

 

Onduidelijkheid is het grootste gevaar voor een rechtsstaat. Elke burger heeft het recht om klaar en duidelijk te weten wat toegelaten is en wat verboden. Indien dat niet duidelijk is, is de burger niet strafbaar.

 

Het lijkt ons daarom een zeer domme zet van de overheid om dermate repressief op te treden tegen een organisatie die in al haar acties en al haar communicatie pleit voor een duidelijke regeling in het belang van de gebruikers, de bevolking in het algemeen en dus in het belang van de overheid zelf.

 

We verwerpen deze blinde repressie die meer lijkt op het beleid van de jaren vijftig uit de vorige eeuw dan op een verstandig, rationele en efficiënte politiek. Met goed bestuur heeft dit niets te maken en vzw TREKTUWPANT zal zich dan ook beraden over heldere, nieuwe en duidelijk acties. In het belang van de cannabisconsumenten, in het belang van vrijheidslievende mensen, tegen blinde en achterlijke repressie en voor een vrije en vrolijke samenleving.

 

We schreven eerder reeds:

 

Na de recente uitlatingen van Minister Jo Van Deurzen is de vrees ontstaan dat het onder de nieuwe regering wel eens zou kunnen uitdraaien op een totaal verbod op cannabis. Van Deurzen heeft al aangekondigd dat hij het roken van een joint wederom wil gaan vervolgen. Dat zou betekenen dat we weer teruggaan naar het jaar 1996. Wie kweekt voor eigen gebruik zou wederom voor de gevolgen moeten vrezen. Dat zou een geschenk zijn aan de illegale organisaties die in cannabis handelen, en voor meer overlast zorgen bij de Nederlandse coffeeshops. Niemand gelooft immers echt dat ook maar een van de ca. 340.000 Belgen die regelmatig cannabis consumeren hiermee op zal houden.

 

Het is te hopen dat een eventuele aanscherping van de richtlijn in elk geval tot een serieus politiek debat zal leiden. Ondertussen zal Trekt Uw Plant waarschijnlijk tot aan het Europese Hof van Justitie moeten door procederen om haar gelijk te halen. En is het wachten op meer lokale overheden komen die hun verantwoordelijkheid nemen, zoals die van Meulebeke en Brasschaat, waar de cannabiskweek voor persoonlijk gebruik kan rekenen op toestemming van de plaatselijke politiecommissaris (Het Nieuwsblad). Wellicht ook zal de roep van de burgemeesters van Nederlandse grenssteden om samen met hun Belgische collega’s een oplossing te vinden voor het coffeeshoptoerisme een grotere rol gaan spelen. In elk geval is de huidige situatie niet lang houdbaar, daar kunnen vriend en vijand het over eens zijn.

 

We stellen vandaag vast dat er een grens doorbroken is. Het is aan de vrijheidslievende Belgen om daaruit hun conclusies te trekken. Want dit heeft in essentie niets te maken met het gebruik van cannabis maar alles met slecht bestuur. en daar dreigen we allemaal het slachroffer van te worden.

 

meer info: http://www.trektuwplant.be/

 

Peter terryn (stichtend lid Belgische Cannabis Consumenten Bond • stichtend lid Cannassistance • lid Trekt Uw plant)

 

--

 

 

 

EUROPEAN COALITION FOR JUST AND EFFECTIVE DRUG POLICIES

 

Lange Lozanastraat 14 – 2018 Antwerpen - Belgium

 

Tel. + 32 (0)3 293 0886 – Mob. + 32 (0)495 122644

 

E-mail: info@encod.org <mailto:info@encod.org> / www.encod.org <http://www.encod.org>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Waaren er wietforum leden onder de arrestaties? Als dat het geval is wie? En verder nog sterke aan de opgepakte mensen. Laat ze maar eens zien dat cannabis gebruikers/kwekers niet altijd criminelen zijn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jammer weer een gesmiste kans. Respect voor die kerels die zich voor de goede zaak laten oppakken.

Een paarse regering zoals Nederland had hadden wij ook daarvoor en dat bleek inderdaad beter te zijn voor de wiet.

Nu zitten we federaal zoals Nederland met Christen democraten opgezadeld en zoals bij jullie zijn zij felle tegenstanders van de wiet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Succes en sterkte, volgend jaar kom ik de rechtsstaat als het vervoer dat toe laat!

 

Kees.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vrijdagmarkt, Antwerpen, 3 mei 2008

 

gallery_7602_5066_175142.jpg

gallery_7602_5066_294996.jpg

gallery_7602_5066_541285.jpg

gallery_7602_5066_80380.jpg

gallery_7602_5066_391215.jpg

gallery_7602_5066_305623.jpg

gallery_7602_5066_6721.jpg

gallery_7602_5066_574278.jpg

gallery_7602_5066_471845.jpg

gallery_7602_5066_133418.jpg

gallery_7602_5066_527630.jpg

gallery_7602_5066_95302.jpg

gallery_7602_5066_218796.jpg

gallery_7602_5066_270402.jpg

gallery_7602_5066_182975.jpg

gallery_7602_5066_1022081.jpg

gallery_7602_5066_161375.jpg

Jos Nijsten, de man achter cannaclopedia.

 

:verrygood

 

//edit: linkje naar verhaal op indymedia

Share this post


Link to post
Share on other sites

LEGALIZE TODAY

 

leuke foto,s

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik kan er nog steeds niet bij hoe de f*ck een staat je kan verbieden iets te roken of te planten. En dan opgepakt worden voor een zaadje in de grond te steken. Achja, de tsjeven komen het hier in Belgie weer allemaal omzeep helpen. Dank u rechts vlaanderen! volgende keer het vlaams gehang misschien? Dan kunnen we helemaal inpakken, en worden we nog wel is neergeknuppeld voor het roken van een joint. Waar is die paarse regering van Verhofstadt, daar kon tenminste nog mee gewerkt worden.

 

Legaliseer en controleer! NU!

Share this post


Link to post
Share on other sites

hey,

 

wou nog ff iets vertellen, het was een megadag voor ons. er is veel gebeurd deze dag eerst zijn er 2 mensen opgepakt wegens blowen int openbaar :verrygood dommerikken :kill:

imgp5040.jpg

toen zijn de leden van tup opgepakt na dat ze de zaden geplant hadden. de beschuldiging die hun nu gemaakt word is minderjarigen aanzetten tot gebruik :smoke

na dat de leden zijn opgepakt en ons geen uitleg gegeven werd hebben we met onze groep besloten uitleg te gaan vragen bij de politie zelf, er zijn nog verschillende groepen meegetrokken waarvoor nog is welgemeende dank :D

imgp4972.jpg

toen we aan de poort van de politie toekwamen stormden er al een helehoop agenten naar buiten,

imgp4989.jpg

we hebben alles heel vredig afgehandeld maar de vragen die we stelden werden niet geslikt en wouden ze geen antwoord op geven. we kregen inplaats het nr van de persdienst van hun die enkel tijdens kantooruren te bereiken is :lol: dus we werden afgewimpeld. toen we zeiden dat we iemand van hogerop wouden spreken is onze maat spijtig genoegt ook opgepakt, we zijn dan om de rust te bewaren terug gekeerd naar de vrijdagmarkt en nog een leuke namiddag gehad :D ook heb ik de suffie mogen ontmoeten, leuke vlotte kerel hartelijk dank voor onze groepsfoto

gallery_7602_5066_574278.jpg

welles waar zonder den sid (onze maat) die nog vastzat opt moment :P na drie uren werd hij vrij gelaten zonder een verhoor of dergelijke te hebben gehad.

maar al bij al een super top dag gehad B) wel spijtig van de kleine opkomst B)

 

grtz cannacrew

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste mensen,

 

Bedankt voor het zoveel mogelijk verspreiden van dit persbericht.

 

Beste groeten,

 

Joep/Philippe/Kris

 

 

 

TREKT UW PLANT TEST DE WET VOOR DE DERDE KEER

 

Mag een meerderjarige Belg een cannabisplant kweken, ja of nee?

 

Driemaal is scheepsrecht. Op maandag 5 mei 2008, zal Trekt Uw Plant voor de derde keer de ministeriële richtlijn testen. Om 15.30 uur zal de voorzitter van de vzw Trekt Uw Plant, Philippe De Craene, opnieuw een cannabiszaadje planten, waaruit zijn persoonlijke cannabisplant zal groeien waarvan het bezit volgens deze richtlijn niet vervolgd wordt. Deze plant zal geplaatst worden op een plek waar geen overlast wordt veroorzaakt en die niet toegankelijk is voor minderjarigen. Het adres van deze plek is meegedeeld aan de burgemeester van Antwerpen, Patrick Janssens.

 

De zaadplanting zal gebeuren tijdens een persconferentie die zal plaatsvinden in het Paviljoen op de Konijnewei, op 100 meter van het Justitiepaleis te Antwerpen. Dit is een openbaar toegankelijke, maar afgeschermde plaats, zodat minderjarigen daarbij niet aanwezig kunnen zijn.

 

Op zaterdag 3 mei heeft de politie een bruusk einde gemaakt aan de Worldwide Marijuana March, die in 240 steden ter wereld plaatsvond. Alleen in Rio de Janeiro, Moskou en Antwerpen greep de politie in. Een verslag van deze gebeurtenis kunt U lezen op

http://indymedia.be/nl/node/27343

 

De manifestatie had als doel om het startsignaal te geven van het nieuwe kweekseizoen voor de vzw. De leden van Trekt Uw Plant ontvingen een starterspakket, bestaande uit een drietal cannabiszaadjes, een stekblokje en een handleiding om cannabis te telen. Met dit pakket kan men in principe een buitenplant grootbrengen. De bestuursleden van de vzw plantten zelf aan het begin van de bijeenkomst onder het oog van de pers een cannabiszaadje voor hun eigen persoonlijke plant.

 

De bedoeling van de zaadplanting was om de ministeriële richtlijn te testen, die bepaalt dat het bezit door een meerderjarige, van max. 3 gram en 1 cannabisplant, zonder verzwarende omstandigheden niet wordt vervolgd.

 

Rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid is het grootste gevaar voor een rechtsstaat. Elke burger heeft het recht om klaar en duidelijk te weten wat toegelaten is en wat verboden. Indien dat niet duidelijk is, is de burger niet strafbaar.

 

De vraag is: bestaat er een gedoogbeleid voor cannabis of niet? Kan een meerderjarige Belg een cannabisplant kweken, ja of nee? Zo niet, dan is 8 jaar van parlementaire werkgroepen, wetenschappelijk onderzoek, omzendbrieven en regeringsnota’s (op kosten van de belastingbetalers) een maat voor niets geweest, en kan de ministeriële richtlijn naar de prullenbak verwezen worden.

 

Deze vraag is nog altijd niet beantwoord. Op zaterdag 3 mei arresteerde de politie de bestuursleden die hun zaadje hadden geplant en beschuldigde hen van de teelt van cannabis met als verzwarende omstandigheid de mogelijke aanwezigheid van minderjarigen en van het veroorzaken van overlast.

 

Door het aanvoeren van deze “verzwarende omstandigheid” en “overlast” werd de ministeriële richtlijn niet toegepast. Er is een Proces Verbaal opgemaakt, het geplante zaad en een kleine hoeveelheid cannabis (minder dan 3 gram), het persoonlijk bezit van enkele leden, werd in beslaggenomen, evenals informatiemateriaal zoals boeken, flyers en T-shirts.

 

Tijdens de plantactie waren geen minderjarigen aanwezig. De organisatoren consumeerden zelf geen cannabis in het openbaar en hadden er alles aan gedaan om het publiek er toe aan te zetten dat niet te doen. Totdat de politie ingreep was sprake van een vreedzaam en geordend evenement, nadat de politie de organisatoren had afgevoerd ontstond er op de Vrijdagmarkt een soort “blow in” waarin in het openbaar werd gebruikt. De actie van de politie leidde er tevens toe dat sommige gebruikers in paniek hun cannabis weggooiden waar die dan wel zeer bereikbaar werd voor minderjarigen.

 

Op 5 mei wordt in feite de Belgische rechtsstaat getest. Na jarenlang parlementair debat is afgesproken dat het principe van teelt van cannabis voor persoonlijk gebruik zou worden gerespecteerd. Elke verstoring van de zaadplanting, door het parket of door anderen, komt neer op het schenden van dit principe. Dat kan alleen maar diegenen ten goede komen die geen baat hebben bij dit principe: de criminele organisaties.

 

Namens Trekt Uw Plant,

 

Kris Verdonck, Philippe De Craene en Joep Oomen

 

Lange Lozanastraat 14

 

2018 Antwerpen

 

info@encod.org <mailto:info@encod.org>

 

Tel. +32 3 293 0886 / +32 495 122 644 (Joep) / +32 494 807 350 (Philippe) / +32 486 - 357595 (Kris)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×