Jump to content
  • sanniesshop-banner.gif.d86ea02547aa126c899b25f607244aaf.gif sanniesseeds instagram

P H donner

Is Deze Rechtszaak De Bom Onder Het Gedoogbeleid?

Recommended Posts

"Proefproces" uit lokken zit justitie niet lekker 3 manden cel voor vernedering "Recht" heeft zegen gevierd.

 

Nederland wordt snel vernederland corperaties zitten duidelijk niet de wachten op zelfstandigheid "stonners"

 

Gedupeerden niet opgeven zoek social media op jullie hebben toch niets meer te verliezen heel veel sterkte 👊

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik was bij het vonnis voorlezen, evenals bij de rechtzaak 14 dagen geleden en heb mij vanmiddag danig opgewonden en heb dan altijd moeite om mijn mond te houden.

 

John en Ines waren erg aangedaan.We waren allemaal erg verdrietig. Zwaar kut!

 

Ze zijn veroordeelt tot drie maand voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De motivatie van de rechtbank was ook nog gebaseerd op het feit dat er 'nog niet een brede maarschappelijk politieke discussie' had plaatsgevonden.

 

Wat natuurlijke kletskoek is. 70% van de Ned. bevolking is voor legalisering. Ik zelf krijg bv. veel steunbetuigingen van oudere mensen , die niets met wiet te maken hebben en die mij aansporen om vooral door te gaan met mijn/onze strijd.

 

Het zijn rechters zonder ballen, die niet weten hoever ze hun kop in het zand moeten stoppen.

Zij dienen de burger te beschermen tegen de democratische rechtsstaat ondermijnende activiteiten van het OM, die de bijl aan de wortel van de Nederlandse rechtsstaat legt.

Bovendien hebben zij een signaalfunctie om misstanden aan te kaarten.

 

Wanneer zal aan deze geldverslindende en menselijk leed genererende poppenkast eens een einde komen?

Op 15 okt. om 14.30 uur moet ik terecht staan bij het Hof te Leeuwarden op het Zaailand.

Een uitgelezen gelegenheid om een massale vredelievende manifestatie voor legalisering van cannabis te houden en hier bedoel ik vooral de eigen teelt mee.

Wij eisen wederzijds respect en het recht op zelfbeschikking, wat een geboorte recht is.

 

Komt allen!

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dankjewel voor het delen van de uitspraak PH.

 

 

70% van de Ned. bevolking is voor legalisering

Is dat werkelijk zo?

Ik ben benieuwd hoe je aan dat getal komt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

...kennelijk willen de heren rechters de huidige situatie graag in stand houden , waarbij geen belasting wordt betaald, en actieve opsporing bijdraagt aan een onveilig klimaat , met ripdeals en afpersing.

Het kan de rechters principieel niet boeien dat ze de burger schade aandoen.

Liever eigen carriere veiligstellen , dan de samenleving , nietwaar?

 

Dat siert de rechtspraak allerminst.

Edited by MeneerJansen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik was bij het vonnis voorlezen, evenals bij de rechtzaak 14 dagen geleden en heb mij vanmiddag danig opgewonden en heb dan altijd moeite om mijn mond te houden.

 

John en Ines waren erg aangedaan.We waren allemaal erg verdrietig. Zwaar kut!

 

Ze zijn veroordeelt tot drie maand voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De motivatie van de rechtbank was ook nog gebaseerd op het feit dat er 'nog niet een brede maarschappelijk politieke discussie' had plaatsgevonden.

 

Wat natuurlijke kletskoek is. 70% van de Ned. bevolking is voor legalisering. Ik zelf krijg bv. veel steunbetuigingen van oudere mensen , die niets met wiet te maken hebben en die mij aansporen om vooral door te gaan met mijn/onze strijd.

 

Het zijn rechters zonder ballen, die niet weten hoever ze hun kop in het zand moeten stoppen.

Zij dienen de burger te beschermen tegen de democratische rechtsstaat ondermijnende activiteiten van het OM, die de bijl aan de wortel van de Nederlandse rechtsstaat legt.

Bovendien hebben zij een signaalfunctie om misstanden aan te kaarten.

 

Wanneer zal aan deze geldverslindende en menselijk leed genererende poppenkast eens een einde komen?

Op 15 okt. om 14.30 uur moet ik terecht staan bij het Hof te Leeuwarden op het Zaailand.

Een uitgelezen gelegenheid om een massale vredelievende manifestatie voor legalisering van cannabis te houden en hier bedoel ik vooral de eigen teelt mee.

Wij eisen wederzijds respect en het recht op zelfbeschikking, wat een geboorte recht is.

 

Komt allen!

Klote, ik had er meer van verwacht.

 

Ik wil niets cynisch doen maar bereid je maar voor op het ergste....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zelfs de rechter vindt dat we eens goed moeten debateren over het drugsbeleid!

 

Alsof hier al niet jaren oeverloos slap gelul over heeft plaatsgevonden. Onder wat voor steen heeft deze rechter gelegen al die tijd.

 

Wiet bestrijding is pure onderdrukking, gebaseerd op macht.

 

http://www.vice.com/nl/read/volgens-de-rechter-moeten-we-het-meer-over-wiet-hebben-123

............................................

 

Johnny_Sack; ik bereid mij inderdaad voor op het ergste, in zover je je daar op kunt voorbereiden.

Maar een ding is zeker met massale steun sta ik/wij een stuk sterker en kunnen we aan deze belachelijke situatie een eind maken.

Waar een wil, is een weg.

 

Baas In Eigen Brein !

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Waar een wil is ben ik weg lijkt me betere optie in dat geval..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik zou zeggen in zo'n geval; wees geen gevulde koek, want samen staan we sterk, 'eendracht maakt macht'.

 

Ingezonden brief aan Leeuwarder Courant en aan een paar Tweede Kamer leden.

 

Struisvogelpolitiek 10-9 2015

 

John en Ines, het zgn. model echtpaar uit Bierum, die op ideologische basis wiet teelden, zijn door het hof veroordeeld tot 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 3 jaar.

In plaats van haar te volgen, verwierp het Hof het vonnis van de Groningse rechter, een vrouw. Die, in tegenstelling tot veel van haar mannelijke collega’s, wel ‘de ballen’ had, om tot een verstandig constructieve besluit te komen.

 

Wederom een gemiste kans om tot een doorbraak van de wietimpasse te komen.

 

Hoelang gaan rechters nog door met hun kop in het zand te steken en om voortdurend de verantwoordelijkheid van een falend beleid, waar ze zelf onderdeel van zijn, bij Den Haag te leggen, waar ze, in deze, al minstens 20 jaar losgezongen zijn van de realiteit.

Het is verbazingwekkend hoe zij toestaan, dat het OM middels hun exorbitante, averechts werkende repressie drift, de bijl aan de wortel van de democratische rechtsstaat legt.

 

Sidney Smeets, de advocaat van het echtpaar, noemt zulke rechters wereldvreemd met weinig dossierkennis.

 

De regel, gebaseerd op de Opiumwet artikel 3b2, waarin wordt bepaald dat je geen wiet mag telen, is verworden tot ‘een dode letter’. Ware dit niet zo geweest, dan hadden de coffeeshops al lang geen aanvoer meer gehad.

Je kan je beleid niet baseren op een dode letter. De conclusie is, dat de regels niet overeenkomen met de werkelijkheid.

De werkelijkheid is, dat er 800.000 volwassen cannabis genieters zijn, die boven of naast alcohol iets anders prefereren, nl. wiet en die hier niemand mee tot last zijn.

Dat er in de coffeeshops iedere dag 700kg ongecontroleerde wiet wordt verkocht, die blijkbaar nog steeds uit de lucht komt vallen.

 

Het is rechters hun taak om rechtvaardig en in het belang van de samenleving te handelen. Een samenleving die, aantoonbaar, zeker niet gebaat is bij de huidige hypocriete, contraproductieve en illusoire wetgeving.

Tevens hebben zij een signaal functie om deze misstanden aan te kaarten.

Daar komt nog bij dat 70% van de bevolking voor legalisering is.

 

En heeft deze geldverslindende en menselijk leed genererende poppenkast zo langzamerhand niet lang genoeg geduurd?

 

De oplossing is dezelfde als met wijn en bier. Je mag zoveel brouwen/kweken als je wilt, maar als je het wil verkopen dan doe je dat volgens de geijkte paden.

 

Logische conclusie; dat als de regels niet overeenkomen met de realiteit, dan zullen deze aangepast moeten worden en niet andersom.

 

Legaliseer cannabis.

 

Doede J. de Jong Biologische wietkweker.

Appelskea.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Als t lukt met school kom jik zeker langs doede! Zit nu toch in LW op school.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik ben er terecht op gewezen, dat de dwangarbeid niet met een proeftijd van 3 jaar is maar met twee jaar. In mijn geval was het 3 jaar. Dat is natuurlijk ook logisch omdat ze bij maar liefst 173 planten aantroffen!!

 

Een moraalridder vertelde mij al op het politiebureau, dat ik in 1 jaar tijd met 7 oogsten, zonder lampen in een kas van 170 vierkante meter, 200kg, ter waarde van 520.000 euro geteeld zou hebben. Hij zij er toen ook bij dat ze in feite niet wisten hoe ze met mij aan moesten en tevens dat ze mij met rust hadden gelaten als ik alleen in het dorp had verkocht en niet zo in de publiciteit was getreden.

 

Zie voor verdere informatie;http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2015:6566

 

Enige zondaagse overpeinzingen.

 

Pure onderdrukking!

 

Het huidige weerzinwekkende cannabisbeleid is dankzij de overheid en justitie verworden tot een monstrum.

Er wordt kwalitatieve slechte wiet (bagger) voor een belachelijke hoge prijs verkocht, waar de staat vervolgens belasting op heft en waarvan de Hoge Raad bepaalt; winst gemaakt in een coffeeshop is geen crimineel geld. De volksgezondheid gaat dientengevolge door het riool.

Hele gezinnen worden om een paar plantjes in of om het huis uit hun huis gedonderd. Er wordt gestolen,er vinden afpersingen, ripdeals en liquidaties plaats.

Er wordt vaak op brandgevaarlijke wijze stroom gestolen.

Dit alles is dus ontzettend ten nadele van de samenleving, die ook nog eens dit hele circus, middels belastingen mag bekostigen.

Dit rampscenario kan alleen plaatsvinden omdat de overheid zowel als justitie het categorische verdommen om oplossingsgericht te denken en het fatsoenlijk regelen.

 

Wat bezielt deze mensen? Zij hebben de plicht om rechtvaardig en in het belang van de samenleving, waarvan 70% voor legalisering is, te handelen.

Wat is de winst om 800.000 volwassen cannabisgenieters (plus alle toeristen), alleen omdat ze van de bloemen van een plant willen genieten en daar niemand mee tot last zijn, zo stigmatiserend en denigrerend te behandelen?

 

Het getuigt van een regenteske, arrogante houding om te denken dat je het recht hebt om te bepalen wat iemand wel of niet tot zich neemt.

Het recht op een persoonlijke levenssfeer, integriteit van eigen lichaam en het recht op zelfbeschikking, een geboorterecht, wordt hier met de voeten getreden.

Het is een irrationeel beleid gebaseerd op macht, die keer op keer misbruikt wordt.

 

Het is de omgekeerde wereld. Mensen, zoals ik, die zich inzetten voor een vredelievende, tolerante samenleving, waarin op basis van wederzijds respect de dialoog wordt gehanteerd en het recht op zelfbeschikking wordt gerespecteerd, worden op basis van leugens neergesabeld.

De overheid en justitie, die middels een inconsistente, hypocriete, contraproductieve en illusoire wetgeving, de cannabisgenieter onderdrukken en zodoende een monstrum creëren, worden hier rijkelijk voor beloond.

 

Hoelang laten wij dit nog over ons kant gaan?

Kom 15 okt. om 14.30 uur naar Leeuwarden op het Zaailand ( voor de rechtbank) om mij/ons massaal te steunen.

 

Baas In Eigen Brein!

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

indien cannabis legaal zou zijn en als iedereen vrij mag en kan kweken, zou je dan kwekerijen van 600 planten nodig hebben? zou je dan 30 euros of meer betalen voor 5 zaadjes? zou je dan nog 8 euros of meer betalen voor 1gr? zou je dan verschillende honderden euros betalen aan lampen, tent, afzuigsysteem enz. ? zouden er dan nog zoveel coffeeshops nodig zijn? zou je dan zoveel betalen aan elektriciteit om te kweken? je kunt dan roepen en tieren voor legalisatie uit is het uit idealisme? overgoten met een ideologische sausje als onrechtvaardigheid, tolerantie, vrijheid enz. het is niet dat je je weed gratis of voor peuleschil hebt weggegeven. en hoeveel mensen op deze forum die 20 of meer planten staan hebben, hebben baat bij legalisering? want mij maak je niet wijs dat dat dan enkel voor eigen gebruik is. dus dezelfde mensen die roepen en tieren voor legalisatie zijn mensen die eraan verdienen. dus in welke mate zijn ze echt voor legalisatie waar iedereen vrij mag en kan kweken?

Share this post


Link to post
Share on other sites

wat ik wil zeggen is, je bent een broodkweker en als broodkweker wil je een wettelijke kader waar je op een legale manier geld kan verdienen aan je 'hobby'. want dat is wat jij wilt (denk ik). en dat is niet hetzelfde als volledig legaal, waar je geen wettelijke, politieke of maatschappelijke restricie hebt waar iedereen voor zichzelf mag beslissen van hoeveel planten ie kweekt, hoe ie kweekt en waar ie kweekt. en als broodkweker is het beter om enkel bezig te houden met wat jou aanbelangt en minder met het andere, want je komt op dat gebied niet geloofwaardig over. want persoonlijk denk ik niet dat deze forum dient om teveel politieke en maatschappelijke opruiende taal uit te slaan en dit staat toch haaks met wat cannabis ideologisch of symbolisch voor staat, zoals love, peace, verdraagzaamheid, respect voor elkaar enz. en munt uitslaan??? eraan geld verdienen??? dat zijn voor mij toch een beetje tegenstrijdige belangen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Voor John en Ines is het erg vervelend dat ze je een schop na geven voor 2 jaar,terwijl je voorbeeldig bezig bent.

Het blijft dus duidelijk een machtsvertoning van het OM,als je maar weet wie de autoriteit heeft! was hun insteek overduidelijk.

Erg infantiel dus.

 

@mangalord : yup,it's all about the money......

NOT! cannabis kan door een progressief,fictief en stigmatiserend beeld niet eens onderzocht worden op medicinale kwaliteiten,de overheid verbied dat!

Legalisatie is progressie voor het volk,voor de gezondheid en het moraal.

neem eens voorbeeld aan Colorado U.S.A.,daar stoppen ze de canna-belasting in onderwijs en zorg.

Geld moet de juiste kant op rollen,en in de juiste banen ingebracht.

Zonder de broodkwekers die de dispensary's bijvullen,ook geen belasting-inkomsten voor de staat,en dus slechter onderwijs.

Als het niet illegaal meer is bel je toch gewoon een electricien die even de boel aanlegt en keurt?

Alles netjes op papier,iedereen verdient(veilig) geld,iedereen heeft goede zorg&onderwijs,nieuwe medicijnen etc.

Geldwolven zijn er altijd,in elke laag v/d bevolking.

Ge zult de gulden middenweg moeten nemen,tussen vrek en samaritaan in.

Alleen als het materialisme uit de mens is,keert de wijsheid terug.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

ik ben een hobbykweker en denk persoonlijk dat een hobbykweker zijn hobby op een legale manier wil kunnen uitoefenen. ben je een broodkweker, dan is hun belang dat ze op een legale manier geld kunnen verdienen. en ik heb niets tegen mensen als John en ines en doede, alleen wat me stoort is, ik heb nog jaren 90 meegemaakt en ik had de indruk dat het toen minder geld gericht was. en gedurende jaren teveel mensen in die business gestapt zijn enkel voor het geld. en zijn er broodkwekers die regelgeving willen veranderen vanuit financiele standpunt, volgens mij gaat dat minder pakken, dan een hobbykweker die regelgeving wil veranderen vanuit een standpunt omdat ie graag een blowtje heeft en omdat ie graag zijn hobby wil uitoefenen.

omdat gedoogbeleid is volgens mij niet gekomen vanuit financiele standpunt, maar meer uit ideologisch standpunt van een meer tolerante, progressieve samenleving.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik verbeter even de punten die je wellicht professioneler hadden doen overkomen, sommige zinnen of woorden zijn misschien wel juist maar je wilt er een boodschap mee uitdragen die de brief in dit geval ontglipt door de onjuist woordkeuze. Als volgt in het rood aangemerkt en in het groen er naast wat er beter had kunnen staan. Als volgt;

 

Ik zou zeggen in zo'n geval; wees geen gevulde koek, want samen staan we sterk, 'eendracht maakt macht'.

 

Ingezonden brief aan Leeuwarder Courant en aan een paar Tweede Kamer leden.

 

Struisvogelpolitiek 10-9 2015

 

John en Ines, het zgn. model echtpaar uit Bierum, die op ideologische basis wiet teelden, zijn door het hof veroordeeld tot 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 3 jaar.

In plaats van haar te volgen, verwierp het Hof het vonnis van de Groningse rechter, een vrouw. Die, in tegenstelling tot veel van haar mannelijke collega’s, wel ‘de ballen’ had, om tot een verstandig constructieve besluit te komen.

 

Wederom een gemiste kans om tot een doorbraak van de wietimpasse te komen.

 

Hoelang gaan rechters nog door met hun kop in het zand te steken en om voortdurend de verantwoordelijkheid van een falend beleid, waar ze zelf onderdeel van zijn, bij Den Haag te leggen, waar ze, in deze, al minstens 20 jaar losgezongen zijn van de realiteit.

Het is verbazingwekkend hoe zij toestaan, dat het OM middels hun exorbitante, averechts werkende repressie drift, de bijl aan de wortel van de democratische rechtsstaat legt.

 

Sidney Smeets, de advocaat van het echtpaar, noemt zulke rechters wereldvreemd met weinig dossierkennis.

 

De regel, gebaseerd op de Opiumwet artikel 3b2, waarin wordt bepaald dat je geen wiet mag telen, is verworden tot ‘een dode letter’. Ware dit niet zo geweest, dan hadden de coffeeshops al lang geen aanvoer meer gehad.

Je kan je beleid niet baseren op een dode letter. De conclusie is, dat de regels niet overeenkomen met de werkelijkheid.

De werkelijkheid is, dat er 800.000 volwassen cannabis genieters/cannabis consumenten zijn, die boven of naast alcohol iets anders prefereren, nl./namelijk wiet en die hier niemand mee tot last zijn.

Dat er in de coffeeshops iedere dag 700kg ongecontroleerde wiet wordt verkocht, die blijkbaar nog steeds uit de lucht komt vallen.

 

Het is rechters hun taak om rechtvaardig en in het belang van de samenleving te handelen. Een samenleving die, aantoonbaar, zeker niet gebaat is bij de huidige hypocriete, contraproductieve en illusoire wetgeving.

Tevens hebben zij een signaal functie om deze misstanden aan te kaarten.

Daar komt nog bij dat 70% van de bevolking voor legalisering is./ <---BRON??

 

En heeft deze geldverslindende en menselijk leed genererende poppenkast zo langzamerhand niet lang genoeg geduurd?

 

De oplossing is dezelfde als met wijn en bier. Je mag zoveel brouwen/kweken als je wilt, maar als je het wil verkopen dan doe je dat volgens de geijkte paden. /De regelgeving van alcoholische dranken of tabakswaren kan ook van toepassing zijn op het cannabisbeleid.

 

Logische conclusie; dat als de regels niet overeenkomen met de realiteit, dan zullen deze aangepast moeten worden en niet andersom.

 

Legaliseer cannabis.

 

Doede J. de Jong Biologische wietkweker.

Appelskea.

 

Ik vind de brief nu niet echt doeltreffend, maar hier een enkel puntje ter verbetering maar dan nog zal je met een veel betere verwoording moeten komen, veel mensen zullen deze broef lezen en er verder niet bij nadenken. Als men een brieft schrijft is de juiste woordkeuze alles. De juiste woordkeuze heeft als effect dat de lezer van de brief, zich aangegrepen voelt door het inhoudelijk onderwerp.

Bij het lezen van deze brief lees ik vooral het gekanker op het beleid maar dat zie ik als moddergooien, weinig stekende argumenten en geen bronvermelding van iets wat beweerd word. Lezers zijn niet dom.

 

Je zal van betere huizen moeten komen Doede wil je de plank enigszins ook maar schampen.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Doede schrijft op geheel eigen van uit z'n hart, maar ik ben het met Hack eens dat een andere woordkeuze soms veel uit kan maken hoe het op het publiek overkomt. Misschien zou een professional z'n teksten kunnen redigeren?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Doede wilt een groot publiek bereiken, daarin is het onwenselijk om je mening op te dringen want ik zie veelal bashing op de overheid en haar dienaren. Met een mening raak je alleen het kleine publiek die er net als de schrijver van het stuk er zo over denken.

 

Wil je echt daadwerkelijk je doelgroep bereiken zal je enkel en alleen met inhoudelijke feiten moeten komen waar geen mens omheen kan, en daarbij je mening achterwege laten of bewaren voor aan het einde van de brief, en dan in het schuingedrukt tussen aanhalingstekens zodat men weet dat het niet meer onderdeel uitmaakt van de brief maar een losstaand stuk tekst is, weliswaar bijhorend maar los van de inhoud.

 

En daarbij dat 70% voor legalisering is, is het altijd bijna verplicht in die zin om daarbij een bron te vermelden bijvoorbeeld een onderzoeksbureau te vernoemen waar mensen de bevestiging kunnen vinden voor een betreffende bewering.

 

Met sentiment kom je niet ver, en verwachten dat men medeleven toont is niet realistisch. Je wilt je doelgroep raken, en het liefst zo hard mogelijk en er is niks harder dan de keiharde waarheid.

 

------

 

De waarheid in deze, is dat hetgeen waar hier in kwestie voor gevochten word voorlopig de komende 30 jaar een verloren strijd is.

Maar blijf vooral doorgaan anders duurt het misschien nog wel 100 jaar.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

John en Ines zouden helemaal geen wiet moeten kweken, deze mensen zouden niet eens in de kijker moeten staan.

Als iedereen puur zijn eigen wiet zou mogen(of gaan) telen voor eigen gebruik zou een coffeeshop(koffiewinkel) en daarmee een John en Ines helemaal niet nodig zijn(eventueel voor vluchtelingenhulp).

 

Hardlopers zijn doodlopers

 

doei John en Ines stelletje weldoeners en de groetjes aan het UWV

Share this post


Link to post
Share on other sites

tja urban,

kun je lekker blijven wachten

dit is de instelling van een sitting duck.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ urban : Veel klanten zijn toeristen,hele shops in Amsterdam draaien op toeristen! dat weet je toch wel?(La Canna,Greenhouse,bulldog's etc.) :huh:

Denk je nou echt dat die bankdirecteur die af en toe een goed wietje wilt hebben gelijk zelf telen gaat? heeft ie de tijd daarvoor?of de kennis? of de motivatie? nee he?

Zo is het net zo met ieder ander die minimaal 40/50 uur per week werkt voor de baas. <_<

Hoezo iedereen eigen wiet telen....niet iedereen kan kwaliteit leveren.

Sommige mensen hoeven alleen al naar een plant te kijken of hij gaat al dood ha ha ha. :lol:

Coffeeshops zullen niet dichtgaan na legalisatie want dan krijgt de fiscus z'n centen niet,en de eigenaars kopen toch geen spinazie geteeld door beginners ga daar maar vanuit.

 

 

John en Ines waren goed/verantwoord bezig,en dat kun je niet van iedereen zeggen in N.L. :tu

 

En je pessimistische kijk op deze zaak vind ik allerminst een goed voorbeeld,Urban...

Bovendien raakt het kant noch wal wat je zegt,en moet je er niet van opkijken als je zelf repetetief buiten de boot lazert....dat is wat een negatieve instelling doet....

Natuurlijk heeft iedereen een eigen mening en jij hebt recht op het jouwe. ^_^

Maar probeer wel even een paar feiten te gebruiken,en geen gekke aannames zoals de koffiewinkels dicht hahaha ja ja ja,niet zonder rechtzaak hoor nee nee.

Da's wel erg zwart&donker ;) (errug bittere fictieve koffie)

 

Peace,

C.W.

Share this post


Link to post
Share on other sites

John en Ines zijn domme mensen, en hadden beter moeten weten. Ze hebben gewoon de moraal uit gehangen en zijn nu naar de klote gelopen.

 

Wie zijn kop boven het maaiveld steekt is hem kwijt, typisch en klassiek voorbeeld daarvan is dit dus..

 

In een kooi springen met leeuwen en verwachten dat je er zonder scheuren vanaf komt, dwazen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

je hebt gelijk, ik zie het wat te negatief

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...