Jump to content

Registration Terms

 

Forumregels

 

 

 

Probeer even een paar minuten uit te trekken voor het lezen van onze forumregels, we zullen kort en duidelijk proberen te zijn.

 

Let op! Als je je niet aan deze regels houdt kun je tijdelijk of permanent verwijderd worden van het forum!

 

 • De minimum leeftijd voor nieuwe leden is met ingang van 1 November 2008 18 jaar.
 • Spammen (met commercieel oogmerk reclame maken voor een site, product of dienst) is niet toegestaan.
 • Het gebruik van discriminerende, kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende of seksueel georiënteerde taal is niet toegestaan.
 • Het aanbieden van en/of vragen naar illegale handel is niet toegestaan, ook niet via de pm/email van het forum. Onder illegale handel verstaan we ook (het verkopen, aanbieden of ruilen van) planten of delen van planten zoals stekken.
 • Blijf zoveel mogelijk 'On-topic'. Heb je zelf vragen, open dan een eigen topic.
 • Plaats geen onzinnige berichten, enkel om topics open te houden. Reageer ook niet meer op "dode" topics waar al maanden geen activiteit meer in is.
 • Als je een nieuwe topic opent, gebruik dan een duidelijke titel die gelijk het probleem aangeeft.
 • Plaats je nieuwe topic in het juiste forum.
 • Geen 'BrEzAaH'-taal of rare MSN afkortingen gebruiken. Praat gewoon Nederlands. Dit leest veel prettiger en daardoor kunnen we je beter helpen.
 • Houdt het gewoon gezellig op het forum, zodat wij niet hoeven in te grijpen.
 • Accounts, geplaatste berichten en profielen worden achteraf niet verwijderd (tenzij ze in strijd zijn met onze regels).
 • Respect en fatsoen onderling is erg belangrijk. Lijkt een open deur, maar realiseer je dat geschreven teksten soms harder aankomen en soms anders opgevat worden dan de bedoeling was!

 

Je dient je er rekenschap van te geven dat dit forum een algemeen openbaar forum is. De informatie die je plaatst is voor iedereen toegankelijk en je dient zelf maatregelen te nemen om je privacygegevens te beschermen indien je dat wenselijk acht. Geplaatste berichten, profielen e.d. worden achteraf niet gewijzigd noch verwijderd. Wanneer je je banden met je account wenst te beeindigen, bieden de administrators van deze site een aantal beperkte maatregelen. Neem hiervoor contact op via de contactpagina.

 

Nog wat officiële taal over straf, aansprakelijkheid en wijzigingen.......

 

Overtredingen van de regels

WietForum behoudt zich het recht voor een gebruiker bij misdragingen/provocerend gedrag tijdelijk of permanent te bannen. Ook behouden wij het recht de provider te informeren over misdragingen op het forum. Wanneer je enige vormen van schending van copyrights en andere vormen van wetsovertredingen, danwel overtreding van de bovengenoemde regels ziet, dan kan je dit melden via de contactpagina. Wij zullen dit dan zo spoedig mogelijk onderzoeken en de nodige maatregelen nemen.

 

Aansprakelijkheid

Wietforum.nl is in geen geval aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook door gebruik van onze website of het al dan niet beschikbaar zijn van de website.

 

De eigenaren, beheerder(s)/moderator(en) van dit forum kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geplaatste links (naar andere sites). Evenmin kunnen de eigenaren, beheerder(s)/moderator(en) aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud daarvan of eventuele aantasting daardoor van uw gevoelens of mogelijke inbreuk op de goede zeden.

Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage aan de site. Je post hier volledig vrijwillig. De door jouw geplaatste berichten worden ook niet verwijderd tenzij ze de forumregels overtreden.

 

Wietforum.nl is in geen geval auteursrechtelijk aansprakelijk noch juridische aansprakelijkheid voor content geplaatst door onze bezoekers. Wij proberen de geposte berichten zo goed mogelijk te zuiveren van enige vorm van overtredingen. Indien je overtredingen constateert gelieve die te melden aan het moderatorteam.

 

Wijzigingen

Wietforum.nl behoudt het recht deze tekst zonder opgaaf van reden te wijzigen. Aan deze tekst kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

Akkoordverklaring:

Je verklaart je akkoord door de checkbox hieronder aan te klikken. Door akkoord te gaan verklaar je je zonder voorbehoud te zullen houden aan de forumregels, de algemeen geldende fatsoensregels, de (straf)wet en meningen met een afwijkend standpunt te zullen respecteren.

 

Ook verklaar je de aanwijzingen van het forumbeheer te zullen opvolgen.

 

Je verklaart van het bovenstaande kennis te hebben genomen en voorts dat je de leeftijd van tenminste 18 jaren hebt bereikt.