Jump to content

ASGrow

Full member
 • Content Count

  5,194
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by ASGrow

 1. High Sex n Combi, De pomp die je nodig hebt moet ongeveer een halve horsepower aan vermogen leveren. Op de sites van de producenten kun je een begin vinden van waar je naar moet zoeken. Die stukken zijn apart te voorschijn gekomen en per post nagezonden. Groeten uit BrabLab, Eindhoven, AS Grow PS: Volgens de beschrijving van de chiller is het juist wel de bedoeling dat die rechtstreeks op de icebox wordt aangesloten.
 2. High The predator, Lees de eerste allinea nog eens. Iedereen betaald inkomstenbelasting. Groeten uit BrabLab, Eindhoven, AS Grow
 3. High dudes, Even verduidelijkend, De belastingdienst is neutraal. Dat wil zeggen dat het de Inspecteur niet uitmaakt of de inkomsten legaal of illegaal zijn, belasting moet worden betaald over alle inkomsten. BTW over wiet in de coffeeshop? Volgens ons droomt daar ene Van de Ham daarvan. Groeten uit BrabLab, Eindhoven, AS Grow
 4. High Joep, In de eerste plaats natuurlijk gefeliciteerd met jullie behaalde succes. Verder heb ik de puf nu niet om de uitspraak door te nemen, maar heb ik nu goed begrepen dat de tenlastelegging alleen is toegespitst op het "aanzetten tot een strafbare kweek van cannabis" en niet op het telen zelf? Dat zou de winst in de vrijheid voor telers enorm beperken. Hopelijk zitten we ernaast. Groeten uit BrabLab, Eindhoven, AS Grow
 5. High lieve rakkers, Leuk we maken een quiz! @elmanito - Artikel 5 heeft betrekking op "bij AMVB aangewezen instellingen" Dat heeft betrekking op coffeeshops en apotheken. Voor deze instellingen is de "daad" die in artikel 3 staat beschreven een ontheffing in het leven geroepen. Zij zijn dus niet strafbaar omdat geen sprake is van een strafbaar feit. @Groentje De coffeeshop IS de rechtspersoon. Het is de rechtspersoon die (door middel van bevoegde personen) verbintenissen aangaat. Dus zowel de koopovereenkomst (inkoop) als de verkoop (detailhandel) wordt toegeschreven aan de rechtspersoon. Het aanspreken van een rechtspersoon gebeurt door het aanspreken van de bestuurders. Meestal in hoofdelijke aansprakelijkheid. @Lostchild, Je zit het warmst, maar zal toch de moeite moeten doen om het volgende ( ) artikel te lezen. We hebben dus nog geen winnaar. En wat hebben we voor de winnaar....... Een oudere versie van de wettenbundel met daarin de opiumwet en een sampletje AS Grow wiet om rustig eens door te bladeren. De wettenbundel dan. De blaadjes in de sample zullen beperkt zijn. Verzendkosten zijn niet inbegrepen en die Kluwers wegen nogal wat. Dus ook gratis af te halen bij de enige Growshop die in Eindhoven tot nu toe een vergunning heeft gekregen, nl. de Sjop in de Bellinnistraat. (en misschien wel één van de uitzonderlijkste van het land in deze) Hoe kun je winnen? Met een goede verwijzing naar de betreffende wettekst en een begrijpbare uitleg van wat er staat. Groeten uit BrabLab, Eindhoven, AS Grow
 6. High dudes, De juridische achtergrond is (makkelijk) te achterhalen. 1. Men neme een Opiumwet. (dus niet de beschrijving van de site van het OM, hoezo gekleurd interpreteren?) 2. Men beginne te lezen. 3. Men bestede extra aandacht aan de strafbaarstelling. (bonuspunten voor degene die het betreffende artikel vindt) 4. De strafbaarstelling komt later aan de orde DAN de feitenbeschrijving. Indien niet duidelijk: 5. Men beginne een juridische opleiding danwel, 6. Men raadplege een juridisch onderlegde. Groeten uit BrabLab, Eindhoven, AS Grow Noot Wie zegt dat de handel in coffeeshops strafbaar is?
 7. High dudes, 1. Samples sturen mag van de (Opium)wet; 2. Medewerking verlenen aan strafbare handel mag niet van de (Opium)wet; 3. De sectie te koop gevraagd/aangeboden mag van het WietForum niet (gaf teveel aanleiding tot geschillen tussen gebruikers, achter de schermen) Groeten uit BrabLab, Eindhoven, AS Grow
 8. Het verzoek van Jeroen is onzichtbaar gemaakt. Ongeacht het oogmerk, blijft sprake van een strafbaar verzoek om handel in cannabis plantmateriaal. AS Grow Noot On topic: De rechtsmacht van een goed opgerichte vereniging in combinatie met een aanvraag voor een incidenteel evenement kan niet onderschat worden. Vechten voor het consumenten recht om cannabis te gebruiken ligt in het benutten van juridische vrijheid die al bestaat. Grenzen moet je niet veronderstellen, die zoek je op.
 9. Het gaat niet om de productnaam Sannie's Jack, Het gaat niet om de gebruikte genetica, Het gaat niet om de handelsnaam Sannie's Shop, Het gaat niet om welke hobby's je ermee financiert, Het gaat om het wederrechtelijk gebruik van afbeeldingen en de dientegevolge opgetreden schade. Het gaat om doekoe. Groeten uit BrabLab, Eindhoven, AS Grow
 10. High dudes, Natuurlijk is het strafbaar en wederrechtelijk om andermans foto's te gebruiken. Wij adviseren Sannie om direct een vordering in te stellen bij de Civiele rechter. Gezien het spoedeisend belang zit daar tevens een kort geding aan vast voor maatregel tot verwijdering van de foto's. Waarschijnlijk zal het tot de behandeling van de hoofdzaak duren alvorens een goede berekening van de vermogensschade kan worden overlegd en op basis daarvan een stevige claim kan worden onderbouwd. In het digitale tijdperk denkt iedereen zomaar alles te kunnen copieren. Tegen het copieren van plantkundige genetica is de rechtsgang niet makkelijk. Tegen het wederrechtelijk gebruik van beschermde afbeelding met een duidelijk herleidbare eigenaar, staan de poorten naar vrouwe Justitia wijd open. Een goede fles champagne aan je accountant om het nieuwe jaar in te luiden en de claim kan wellicht tot genoegdoening leiden. Gelukkig is het moeilijkste al achterhaald, De identiteit van de wederpartij. Vordering zal waarschijnlijk moeten worden ingesteld in Haarlem. The lines are open. Groeten uit BrabLab, Eindhoven, AS Grow
 11. ASGrow

  bij de politie

  High dudes, Ben toch benieuwd naar dat "strafboek" van de politie. Of het gaat om Belgische politie, Of hij weet niet dat de Opiumwet de strafbaarstelling van Cannabis gerelateerde zaken voorschrijft, Of hij heeft een zelfgemaakte versie, Of jullie hadden beide geblowed voor het lezen. Hier in Nederland kun je ongestraft 30 gram naar elkaar toe sturen. Binnen Nederland heh. Daarom vermelden we altijd een verzendadres. In geval het wordt ingenomen, kunnen we tenminste een vordering instellen voor de verloren goederen. Moet je natuurlijk wel ook opgeven dat het gaat om een legitiem te verzenden hoeveelheid Cannabis. Dit heeft trouwens niets van doen met een mogelijkerwijs voor deze of gene onduidelijke gedoognorm. Dit staat kristalnachthelder in de Opiumwet. Groeten uit BrabLab, Eindhoven, AS Grow
 12. High Whiteindo, Er staat al veel uitgelegd maar toch even het volgende. 1. Kweken binnen de gedoognorm levert geen strafrechtelijke boete/straf op. 2. Een kweekopstelling die wordt ontdekt in een huurwoning leidt in 99 % van de gevallen tot een vordering tot ontbinding van het huurcontract. Dat wil niet zeggen dat het ook altijd lukt. Sterker nog. Een kweekopstelling wil niet zeggen dat per definitie ontbinding van het huurcontract mogelijk is. Alleen als sprake is van a. gevaarzetting, b. andere misdrijven of c. overlast is volgens de rechter ontbinding gerechtvaardigd. Uiteraard moet je dan wel de ontbinding van het huurcontract aanvechten maar dan ligt de bewijslast wel bij de woningcorporatie. No pain no gain. Groeten uit BrabLab, Eindhoven, AS Grow
 13. High dudes, Heh heh, daar zijn we dan. Tja je kent het wel het afronden van een wetenschappelijk juridisch onderzoek kost soms wat tijd. Als je daarbij ook nog een kapotte knie bijstopt dan wordt het lastig om de logistiek te regelen. Maar we zijn natuurlijk dankbaar voor de warme reacties en bezorgdheid over onze afwezigheid. Zoals gezegd, het heeft even geduurd voor de chiller en ice box naar Eindhoven zijn geimporteerd. We hebben een broodkweker gechanteerd met de anonieme kliklijn als die niet chauffeurde, dus we konden vorige week de boel ophalen. Eindhoven wordt al bijna ingehaald door Almere, dus het is begrijpelijk als het soms moeilijk is om de aanvoer van goederen te regelen. We hebben ons wel opgeworpen als crashtestdummies, maar zitten nu al enkele nachten te peinzen, wat we met deze installatie het beste kunnen neerzetten als opstelling. We zijn er bijna uit. De voorstellen worden deze week voorgelegd aan het bestuur waarna we snel de eerste aanpassingen aan de kweekinstallatie verwachten. Morgen zullen we wel pica's schieten en een testtopic starten. Groeten uit BrabLab, Eindhoven, AS Grow
 14. High Keesie, Natuurlijk weten wij, hier in Eindhoven al lang dat jij volstrekt betrouwbaar bent. En we weten ook al langer dat je moet bulken van het zaad. Maar als je nou toch een leuke aanbieding doet in het daarvoor bestemde topic. Kan komen de recencies hier vanzef. Groeten uit BrabLab, Eindhoven, AS Grow
 15. Goh wat zijn er weer veel juristen te vinden, Uit rechterlijke uitspraken is duidelijk te zien, dat het hebben van een hennepkwekerij op zich niet voldoende is om een huurcontract te ontbinden. De rechter zal toch echt wel meer nodig hebben. De rechtspraak laat zien dat het moet gaan om gevaarzetting, overlast of misdrijven samenhangend met de kweekopstelling. Hennepkwekerij heeft in strafrechtelijke zin de kwalificatie van strafbaarheid gekregen Niet van bedrijfsmatigheid. Bedrijfsmatigheid is een strafverzwarende omstandigheid in geval van strafbaarheid. ALS deze kwalificatie wordt overgenomen in privaatrechtelijke context, moet deze ook vergelijkbaar worden geinterpreteerd. De Opiumwet is natuurlijk niet direct van toepassing op de privaatrechtelijke verhouding tussen huurder en verhuurder. Verder moet de verwijzing naar de Opiumwet in huurcontracten goed worden bestudeerd. De vraag is eerst of de bepaling niet onredelijk is. Tenslotte moet worden bekeken wat de grondslag is voor ontbinding van huurovereenkomsten. Zelden wordt direct verwezen naar de hierboven besproken bepaling, maar wordt ontbinding gevorderd op grond van de algemene bepalingen voor goed huurderschap. Groeten uit BrabLab, Eindhoven, AS Grow Noot Zelfs de Opiumwet op zich kent ruimte voor een straffeloze Cannabis teelt, je moet 'm alleen weten te vinden.
 16. High Rennie, We zaten aan het volgende te denken. "Geachte heer/mevrouw, Naar aanleiding van uw brief van (datum) met betrekking tot het verzoek tot wederzijdse ontbinding van de huurovereenkomst bericht ik het volgende. Op grond van de door verbalisanten aangetroffen omstandigheden overweegt u ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen. Zoals u zelf aangeeft is slechts grond voor ontbinding van de huurovereenkomst indien sprake is van een strafbare omstandigheid overeenkomstig de Opiumwet. Aangezien de door verbalisanten aangetroffen omstandigheden juist niet strafbaar zijn gesteld, bestaat ook geen wettelijke grond voor ontbinding van de huurovereenkomst. Ik verklaar hierbij onomwonden niet voornemens te zijn de huurovereenkomst te (laten) beeindigen. Aangezien ik momenteel kosteloze juridische bijstand heb geregeld ben ik niet alleen geinformeerd over mijn rechtspositie maar tevens ten aanzien van processuele gevolgen. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Indien u vragen heeft kunt u uiteraard contact met mij opnemen. Verder vertrouw ik erop dat de (naam woningcorporatie) geen dure proceskosten zal aangaan met betrekking tot de huurovereenkomst die duidelijk geen wettelijke grondslag meer kennen en beschouw de zaak verder als afgedaan. Hoogachtend," Zoiets, zeg maar. Groeten uit BrabLab, Eindhoven, AS Grow
 17. High dudes, @Go2Hell, "Hoe ruim of hoe krap je de gedoognorm ziet, is afhankelijk van je creativiteit met het hierboven besproken kader." Het helpt om je verklaring van de omstandigheden te staven met de feiten. Een hem en haar tentje bijvoorbeeld. En iedereen is netjes ingeschreven op het adres, etc. @Carpe Diem, Als de huurder de planten water geeft die van de verhuurder zijn, kan het natuurlijk niet. Die kweekt dan niet in eigen woning. Als de huurder zijn eigen planten water geeft, kan het als die in het door hem gehuurde aanwezig zijn en hij daarmee in zijn eigen gebruik wil voorzien zonder overlast te veroorzaken, bijvoorbeeld bij medehuurders. Het helpt om je verklaring van de omstandigheden te staven met de feiten. Weckpotten en gevulde asbakken in de studentkamer bijvoorbeeld. @Lostchild, Kweken van Cannabis gebaseerd op de wettelijke ruimte voor Geneeskundige gebruikers van Cannabis is een ander verhaal inderdaad. Ligt wat genuanceerder. Komen we nog wel eens op terug. Groeten uit BrabLab, Eindhoven, AS Grow
 18. High dudes, Het laten toetsen van Justitieel gedrag is mogelijk naar aanleiding van een ingediende klacht. Zoals al wordt aangegeven is het niet duidelijk in hoeverre dit vruchten zal afwerpen. Zoals in het algemeen wordt een klachtafhandeling eerst intern verwerkt. De Andere mogelijkheid is natuurlijk het laten voorkomen van het strafbaar feit naar aanleiding van het niet accepteren van de opgelegde strafmaat. Goed juridisch advies lijkt in sommige ogen vaak kostbaar. Juridisch advies van leken is in onze ogen altijd kostbaarder. Groeten uit BrabLab, Eindhoven, AS Grow
 19. High Loenatik, - Gefouilleerd worden op school hoort er tegenwoordig spijtig genoeg bij. - De grinder is natuurlijk niet hetzelfde als Cannabis maar is gewoon een hulpmiddel. Hulpmiddelen zijn alleen strafbaar als ook sprake is van een strafbare handeling. De grinder is strafbaar als je ook aan het roken bent op school. - een hulpmiddel gebruiken als bewijsmiddel is wel erg mager. Bezwaar hebben tegen grinders in het algemeen is eigenlijk hetzelfde als bezwaar hebben tegen aanstekers. Mogen aanstekers dan ook niet meer? Of een pakje vloei? Wie regelmatig blowt heeft overal wel Cannabis resten zitten. Onze aansteker plakt en we hebben vast nog wel ergens lege zakjes liggen met resten. - Dus eigenlijk niet accepteren dat je op hulpmiddelen wordt gepakt. Belangrijk is om een goede verklaring neer te leggen bij School. Het liefst natuurlijk één die door je ouders wordt bevestigd. Een verklaring die aangeeft dat je niet op school gebruikt, maar wel in je eigen vrije tijd buiten schoolterrein. Als de school niet om kan gaan met een normaal Cannabis beleid gericht op ondersteuning van de jeugd in de ontwikkeling en niet louter gericht op repressie, dan zou ik persoonlijk voor een andere school kiezen. Een school moet de jeugd op de toekomst voorbereiden. Natuurlijk moet je daarbij maatschappelijke normen hoog in het vaandel houden. Maar je moet de jeugd leren omgaan met gebruikelijke maatschappelijke handelingen. Een school die met een zerotollerance denkt om maatschappelijke ongewenste invloeden weg te halen, is niet alleen naief maar zelfs gevaarlijk door het ontkennen van de verantwoordelijkheden die zelfs voor volwassenen niet altijd makkelijk zijn om mee om te gaan. Veel succes, Groeten uit BrabLab, Eindhoven, AS Grow Noot Topic verplaatst naar Algemeen
 20. Hallo Rennie, - De huurovereenkomst noemt Strafbare kweekopstellingen als grond om te ontbinden. Daar valt dus niet jouw opstelling onder - De wettelijke opzegtermijn is drie maanden. - Niet naar Beckers gaan, die krijgt niet eens de Pink in Eindhoven open. Pak een advocaat in je eigen stad. Zoek een advocaat die gespecialiseerd is in Huurrecht, (Beckers is strafrechtspecialist) En pak een advocaat die meteen duidelijk verteld dat ie gelooft in jouw zaak. - Je kan zelf heel simpel al antwoorden naar de woningcorporatie, dat je niet vrijwillig je woning opzegt en dat je verwacht dat de Woningcorporatie de gerechtelijke procedure voor uitzetting begint. - Ze bluffen dus en willen dat je zelf de huurovereenkomst opzegt. Groeten uit BrabLab, Eindhoven, AS Grow
 21. High dudes, De sticky zitten we nu in. Dus we kunnen het hier wel even over gedoogbeleid hebben. Met een kleine aanpassing in de topictitel, kan hier een plekje worden gegeven voor het bespreken van de gedoognorm. Tenslotte is de test hierop gebaseerd. De gedoognorm: Wat wil het zeggen? Een strafbare handeling wordt niet strafbaar gesteld voor de dader. De handeling blijft wel strafbaar, wat tot gevolg heeft dat de planten altijd in beslag kunnen worden genomen. Bij vrijwillig afstand doen van de planten, betekent de gedoognorm dat feitelijk geen straf staat voor een kweekopstelling van vijf planten of minder. Wat zijn de voorwaarden voor een gedoogde kweekopstelling: - Voor eigen gebruik - Zonder overlast en zonder gevaarzetting - Zonder andere strafbare handelingen, zoals stroomdiefstal - Niet meer dan vijf planten De rest is hier van af te leiden. Zoals het feit dat je alleen in je eigen woning kan kweken. Dus een kweekopstelling in een bedrijfsruimte kan hier niet onder vallen. Tenzij een bed staat in die bedrijfsruimte en wordt verklaard dat in de ruimte ook wordt gewoond. Dit kan wel gevolgen hebben voor de exploitatievergunning. Tussen huurhuis en koophuis bestaat volgens de gedoognorm geen onderscheid. Wel kunnen en doen woningcorporaties eigen voorwaarden opstellen. De vraag is of die voorwaarden van woningcorporaties kunnen. Die moeten individueel worden onderzocht. Veel vragen komen rond de strafverzwarende omstandigheden. Wie kweekt binnen de gedoognorm krijgt geen straf, dus ook geen strafverzwaring. Voor degene die Strafbaar kweken zijn strafverzwarende omstandigheden reden voor een hogere straf. Strafverzwarende omstandigheden zijn: - professionele installaties zoals lampen, afzuigers, bewateringsinstallaties e.d. - recidivi - combinatie met andere strafbare handelingen, zoals stroomdiefstal, handel in Cannabis, e.d. De straffen voor strafbare kweekopstellingen wordt categorisch aangegeven. Strafverzwarende omstandigheden zorgen dat steviger in de categorische straf wordt toegerekend. Vragen? Nee toch zeker. Is de Test met zoveel lampen wel mogelijk binnen de gedoognorm? Ja, als niet meer dan vijf planten worden neergezet, én als de oogst is bedoeld voor eigen gebruik, én als geen overlast/gevaarzetting wordt veroorzaakt. Het oogmerk van eigen gebruik is dan het lastigste lijkt me. Lastig maar niet onoverkomelijk. Als de kweker de oogst omzet in blokken voor op zijn barbeque, kan het makkelijk. Zolang de kweker maar een plausibele verklaring heeft voor het eigen gebruik van de oogst. Bijvoorbeeld: " ik kweek één keer per jaar voor een goede voorraad" Conclusie: Het makkelijkst voldoen aan de gedoognorm is dus juist binnen. Binnen kun je makkelijker garanderen dat niemand overlast heeft. Wel heb je een grotere zorgplicht wat betreft de voorkoming van gevaarzetting. Hoe ruim of hoe krap je de gedoognorm ziet, is afhankelijk van je creativiteit met het hierboven besproken kader. Veel succes allen. Groeten uit BrabLab, Eindhoven, AS Grow
 22. @Irezumi1, Omdat jij niet weet wat de Nederlandse gedoognorm precies inhoudt, wil niet zeggen dat anderen zich er niet beter in verdiept hebben. Er zijn er meer op het WF die uit dit vaatje tappen wat betreft invulling van de rechtelijke normen. Waarschijnlijk is hiervoor een grondwaterpomp aangesloten. De verkeerde interpretaties van de gedoognorm komen tot aan de lippen. Het aantal lampen is niet relevant bij een kweekopstelling onder de zes planten. Groeten uit BrabLab, Eindhoven, AS Grow
 23. ASGrow

  SNEEK -

  Goedemorgen, Spullen die gebruikt worden/zijn bij een strafbaar feit kunnen in beslag worden genomen. Als geen sprake is van een strafbaar feit, kunnen de spullen teruggevorderd worden. Hiervoor dien je een vordering in te stellen bij Justitie. Doet me denken aan het beroemde voorbeeld van de ontsnapte gevangene die zijn inbeslaggenomen kleren door zijn advocaat laat terugvorderen. Groeten uit BrabLab, Eindhoven, AS Grow
 24. High rakkers, Als het niet strafbaar bedoeld is, heeft het niets met Cannabis Algemeen te maken. Dan hoort deze vraag niet hier maar op het HurenForum. Topic is gesloten Groeten uit BrabLab, Eindhoven, AS Grow Noot Wiet roken strafbaar????? Zeker als er meer dan 30 gram in die ene joint zit?
 25. Goede avond lieve rakkers, Goede reden voor in Nederland gevestigde exporterende zaadveredelaars om zorg te dragen voor goede Algemene Voorwaarden. Uiteraard accepteren die alleen het oordeel van een Nederlandse rechter. Als zij het Internationaal Hof van Den Haag niet accepteren.... Trusten Kusjes uit BrabLab, Eindhoven, AS Grow
×
×
 • Create New...