Jump to content

ENCOD

Members
 • Content Count

  97
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by ENCOD

 1. Hai Inderdaad jammer, maar deze uitspraak geeft wel mogelijkheden voor nieuwe acties Ze willen ons niet veroordelen omdat ze inzien dat dit niet kan, maar ze willen het niet zo in de pers gezegd hebben We moeten nu eerst wachten wat er in de definitieve uitspraak staat en plannen dan het vervolg Jullie zullen het hier als eerste horen! Groene groeten Joep http://www.trektuwplant.be
 2. Beste mensen, De zaak in hoger beroep tegen de veroordeling van de vzw Trekt Uw Plant en 5 van haar leden wegens het in bezit hebben van 1 cannabisplant per persoon heeft vandaag een verrassende wending genoemn. Namens het Openbaar Ministerie vorderde de advocaat-generaal vrijspraak op grond van verjaring van de feiten... Volgens hem kon ons enkel de teelt van cannabisplanten voor eigen gebruik ten laste worden gelegd, en wordt dit niet als een misdrijf maar als een overtreding gezien, waarvoor alleen politiestraffen (boetes of taakstraffen) worden opgelegd. Omdat deze overtreding inmiddels verjaard is (1,5 jaar na de feiten) vordert hij vrijspraak.... Op het eerste gezicht lijkt dit een truc om niet tot de grond van de zaak te komen: het Openbaar Ministeri heeft in januari 2008 zelf gevraagd om uitstel van behandeling van de zaak met 5 maanden, mogelijk om de verjaring te kunnen pleiten en zo van de zaak af te zijn. Maar in feite betekent dit nu wel dat het bezit van 1 plant door volwassenen toch tot op het hoogste niveau wordt gedoogd zoals in de Ministeriele Richtlijn van januari 2005 staat Op 26 juni volgt de uitspraak, maar gezien het feit dat het hof van hoger beroep onze advocaat niet eens aan het woord heeft gelaten (die dus zijn hele verdediging voor niets heeft voorbereid) is de vrijspraak vrijwel zeker. We moeten ons nu gaan beraden over wat dit concreet betekent voor de vzw en onze werking, maar het ziet er naar uit dat we dit als een overwinning kunnen beschouwen: het gerecht durft de zaak niet verder te zetten uit angst te verliezen.. Zoals we hier zeggen: ze hebben hun kak ingetrokken.. Beste groeten Joep / Philippe www.trektuwplant.be
 3. PERSBERICHT TREKT UW PLANT www.trektuwplant.be Donderdag 12 juni 2008 om 9 uur dient voor het Hof van Beroep aan de Waalse Kaai in Antwerpen het hoger beroep dat werd aangespannen door de vzw Trekt Uw Plant tegen de veroordeling die vorig jaar werd uitgesproken tegen de vzw en 5 van haar leden. De Antwerpse Rechtbank van Eerste Aanleg oordeelde op 25 april 2007 dat de vzw en haar leden schuldig waren aan het bezit, vervaardigen, verkopen of aanschaffen van cannabis. Op 12 december 2006 hadden de leden van de vzw een gemeenschappelijke plantage gepresenteerd, die vervolgens in beslag werd genomen door de politie. Daarbij werden een moederplant en 5 stekjes aangetroffen, die geen van alle oogstklaar waren. Wettelijk gezien was er dus geen sprake van cannabis. Trekt Uw Plant heeft met deze plantage een concrete invulling willen geven aan de mogelijkheid die door de Belgische wetgeving is geschapen om cannabis voor eigen gebruik te kweken. In januari 2005 is een ministeriële richtlijn uitgevaardigd, volgens welke het bezit van max. 3 gram cannabis en 1 cannabisplant niet langer wordt vervolgd. Het zelf of in clubverband kweken van cannabis voor eigen gebruik (zonder dat er sprake is van enige vorm van handel) is op dit moment de enige manier om binnen de wet aan cannabis te geraken. Trekt Uw Plant wil dit met haar acties aantonen, en dit is door het optreden van het gerecht en de veroordeling door de rechtbank van eerste aanleg gedwarsboomd. Daardoor krijgt het proces tegen Trekt Uw Plant een politiek karakter. In feite staat hier de rechtsstaat terecht. De vervolging en veroordeling van Trekt Uw Plant komt neer op een sabotage van de ministeriële richtlijn van 2005, die na 8 jaar van politieke discussies tot stand is gekomen. De politiek was het daarmee eens geworden over het buiten vervolging stellen van de kweek voor eigen gebruik. Door dat politieke akkoord te negeren plaatst het gerecht het parlement buitenspel. De enige die daarvan profiteren zijn de criminele organisaties, die hiermee een belangrijke concurrent op de markt voor cannabis uitgeschakeld zien. In de afgelopen maanden is goed te zien wat de gevolgen zijn van het gebrek aan regulering van de cannabismarkt. De ongebreidelde repressie tegen cannabistelers en –gebruikers drijft de markt steeds verder in de richting van de criminele organisaties, die zich niets gelegen laten liggen aan leeftijdsgrenzen, kwaliteitscontrole, gezondheids- of veiligheidsnormen. Zo is het versnijden van cannabis met schadelijke produkten zoals glas, verf, zand etc. een typische praktijk van deze organisaties. Trekt Uw Plant functioneert via het principe van een zogenaamde Cannabis Social Club, waarbij de leden gezamenlijk de teelt van hun cannabis voor eigen gebruik organiseren, zonder dat sprake is van enige vorm van handel. Het concept van deze Cannabis Social Clubs functioneert al enkele jaren in Spanje, waar zij door de autoriteiten wordt gedoogd. Niet toevallig is Spanje dan ook naast Nederland (waar al ruim 30 jaar het systeem van de coffeeshops bestaat) het enige Europese land waar nauwelijks signalen zijn van de aanwezigheid van vervuilde cannabis op de markt. Door het toelaten van kweek voor eigen gebruik wordt dit risico geminimaliseerd. Contact: TREKT UW PLANT Lange Lozanastraat 14 2018 Antwerpen info@encod.org Tel. +32 3 293 0886 / +32 495 122 644 (Joep) / 0494 807 350 (Philippe)
 4. Beste mensen PERSBERICHT: Amsterdam 23 mei 2008. Stichting Legalize!: Paddoverbod is Klink-klare onzin Met een ludieke actie door heel Nederland heeft de stichting Legalize! geprotesteerd tegen het dreigende verbod op 168 paddestoelen. De stichting wil hiermee onder meer aandacht vragen voor het risico op vervolging van tuin en land-eigenaren, dat het verbod veroorzaakt. Een Legalize! team plantte symbolisch Paddo’s bij Theo Maassen en Henk Westbroek. Fred Teeven (VVD) en Lea Bouwmeester (PVDA) namen een bloempotje met paddo’s in ontvangst. Met behulp van supersoaker water pistolen werden miljarden paddo-sporen verspreid in Nederland. Met een dreigend paddoverbod worden 168 paddestoelen illegaal. Dit zijn niet alleen Paddo’s, maar ook 150 andere soorten. Veel van de verboden paddestoelen komen vrij in Nederland voor en kunnen bij iedereen in de tuin verschijnen. O.a. het bezit, de teelt en de verkoop van deze paddestoelen word strafbaar met celstraffen tot wel 6 jaar. De wetswijziging creëert een onhoudbare situatie, waarbij de burger, bedrijven en organisaties vogelvrij zijn. Om deze absurde situatie onder de aandacht te brengen heeft de Stichting Legalize! deze week acties uitgevoerd onder het motto: ‘Paddo verbod Klink-klare onzin’. Activisten van Legalize! en BNN presentator Fillemon Wesselink hebben onder beziellende leiding van schrijver Hans Plomp een bezoek gebracht aan de tuinen van cabaretier Theo Maassen, politicus en presentator Henk Westbroek. Daar werden Paddo’s geplant en paddosporen verspreid met waterpistolen. Deze sporen hebben ze ook verspreid bij de ministeries van VWS, de Hofvijver en het ministerie van landbouw en visserij. Aan het einde van de actiedag hebben de activisten vanuit een luchtballon miljarden paddosporen verspreid door Nederland. Over een week zullen 168 paddo’s verboden worden indien minister van Volksgezondheid Klink (CDA) kritische vragen van leden van de tweede kamer naar tevredenheid kan beantwoorden. De minister heeft advies van diverse organisaties als de VNG en het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven in de wind geslagen. Vier adviescommissies van de minister en diverse wetenschappelijke organisaties hebben hem erop gewezen dat een paddoverbod de gezondheidsrisico’s juist vergroot. De wetswijziging is ook afgekeurd door de VNG De stichting Legalize! is woedend over het feit dat minister Klink (VWS, CDA) alle wetenschappelijke raad in de wind slaat en kompleet zijn eigen weg gaat. Klink heeft de conclusies van zijn eigen onderzoekscommissie omgedraaid en de enige controlerende instantie (BOR) heeft hem hard op zijn vingers getikt, maar de minister drukt zijn bestuurlijke besluit er toch doorheen. Minister Ab Klink was niet bereid om commentaar te geven op het paddoverbod. “Met een verbod op 168 paddestoelen is in de herfst het hele bos illegaal. Zelfs de paddestoel met rood met witte stippen gaat eraan. Het is hiermee een extremistische heksenvervolging geworden” aldus Hans Plomp, auteur van het boek Uit je bol. “In de herfst staan er in mijn tuin overal kaalkopjes” merkte Henk Westboek op. “Komt straks de paddopolitie mijn tuin in komt om te kijken wat hier groeit? Zelfs op het grasveld van het FC Utrecht groeien Paddo’s. Moet het stadion dan ook verboden worden? Ik kan niet tegen dat moralistische. Vroeger als student ging ik zelf ging plukken, maar nu niet meer.” “Paddo’s zijn voor mij wel heel belangrijk en ik wil dat toch wel een paar keer per jaar blijven doen.” zei Theo Maassen. “Ik ga toch proberen, illegaal, om er aan te komen. Als het illegaal wordt gaan mensen het net zo hard gebruiken, alleen dan zonder een goeie jongen die voorlichting geeft. Dan zullen er misschien wel ergere problemen ontstaan. Ik vind niet dat de overheid mij mag verbieden wat ik in mijn mond mag steken.” “Kleine kinderen die in het bos lopen met een paddestoel, zijn die dan straks strafbaar?” verbaast Lea bouwmeester (PVDA) zich over het verbod. “Klink is eigenlijk hartstikke liberaal. Maar Hirsch Ballin, dat is een man met heel veel macht binnen de partij. Die wil het ene na het andere verbod. Hij viert echt een feestje. Klink heeft ook heel lang nagedacht over het verbod en wilde eigenlijk helemaal niet overgaan tot een verbod. Maar dan krijg je allerlei dealtjes op allerlei onderwerpen.” Stichting Legalize! is net als een nipte minderheid in de Tweede Kamer voorstander van het verder reguleren van paddo’s. Een vergunningstelsel is zeker wenselijk. De stichting heeft grote bezwaren tegen de verkoop van Paddo’s in niet gespecialiseerde toeristenwinkels in Amsterdam zonder enige vorm van voorlichting. Legalize! benadrukt dat het kleine aantal -zeer betreurenswaardige- incidenten zich tot buitenlandse toeristen in de hoofdstad hebben beperkt en dat er nauwelijks incidenten met paddo’s in de rest van Nederland bekend zijn. Zondag 25 mei zendt het BNN programma Spuiten en slikken (Nederland 3) beelden van de acties uit. Stichting Legalize! zal volgende week verdere acties met diverse bekende Nederlanders en Politici uitvoeren. Hierbij bestaat beperkte mogelijkheid voor journalisten en fotografen om de acties bij te wonen. Foto’s zijn te vinden op http://www.drugs-forum.co.uk/legalize/paddoactie.html Alle foto's zijn rechtenvrij en gratis te gebruiken voor zover het gaat om publiciteit voor de actie van Legalize. Duidelijke naamsvermelding is wel verplicht: Foto: Derrick Bergman / G0NZ0 Media Meer informatie: Stichting Legalize!, Ananda 06-13706999 Mariska 06-13166634 www.legalize.net
 5. Hai Om lid te worden van Trekt Uw Plant moet je: meerderjarig zijn in België wonen op de hoogte zijn van de risico's van het gebruik van cannabis op de hoogte zijn van de Belgische cannabiswetgeving je vrijwillig aanmelden zie http://www.trektuwplant.be/csc/Ledenformulier voor een ledenformulier grts joep
 6. Hai Hierbij de laatste persverklaring van Trekt Uw Plant Op http://www.trektuwplant.be/csc/MAG-HET-NU-OF-MAG-HET-NU-NIET met foto's bedankt om hem te verspreiden grts Joep MAG HET NU OF MAG HET NU NIET? Trekt Uw Plant heeft de afgelopen dagen opnieuw geprobeerd een duidelijk antwoord te krijgen op de vraag of het bezit van cannabis voor eigen gebruik in België nu is toegelaten of niet. Maar opnieuw weigeren de autoriteiten hier een duidelijk antwoord op te geven. Volgens een ministeriêle richtlijn die in januari 2005 door de minister van justitie en 5 procureurs-generaal van België werd uitgevaardigd, kan de vaststelling door de autoriteiten van het bezit van een hoeveelheid cannabis voor persoonlijk gebruik (vastgesteld op max. 3 gram en een cannabisplant) door een meerderjarige, zonder dat sprake is van verzwarende omstandigheden of overlast, enkel leiden tot een Vereenvoudigd Proces Verbaal (VPV). Er volgen verder geen handelingen die tot vervolging leiden en de cannabis wordt ook niet in beslag genomen. Op zaterdag 3 mei, tijdens de Worldwide Marijuana March op de Vrijdagmarkt in Antwerpen, werden de drie bestuursleden van Trekt Uw Plant gearresteerd nadat ze een cannabiszaadje in de grond hadden gestopt. Na zes uur verblijf in een politiecel kregen ze te horen dat ze beschuldigd werden van het telen van drugs in het mogelijk bijzijn van minderjarigen. Er liepen een paar kinderen rond op de Vrijdagmarkt, doch op het moment van de zaadplantactie zelf waren die niet aanwezig. Eveneens is het cannabiszaadje zelf geen drug. Een zaadje bevat zelf geen THC (werkzaam bestanddeel van cannabis) en het is niet zeker of er een THC-houdende plant uit zal groeien. Op maandag 5 mei plantte de voorzitter van Trekt Uw Plant, Philippe De Craene, in een ruïne op de Konijnenwei in Antwerpen, waar geen sprake was van overlast en zonder dat er minderjarigen aanwezig waren, opnieuw een cannabiszaadje in een potje met aarde. Ook hij werd gearresteerd, en na twee uur vrijgelaten. De aanklacht hier zal waarschijnlijk “privatisering van de openbare ruimte” zijn. Voor de actie hadden we de ruïne omwikkeld in witte doeken, zodat geen minderjarige kon zien wat zich binnen afspeelde. Blijkbaar kan dat als “privatisering” worden omschreven, wat bij de wet verboden is. Pikant detail is dat een van de omstanders die later door de politie werden gefouilleerd, een gram cannabis op zak bleek te hebben. Toen hij daar geen vrijwillig afstand van wilde doen, mocht hij dit houden. Op dezelfde plek, mogelijk zelfs door dezelfde politieagent, werd dus het ene moment de ministeriële richtlijn wél, en het andere niét toegepast. De acties van Trekt Uw Plant hebben aangetoond dat er sprake is van een enorme willekeur en rechtsonzekerheid rond cannabis in België. Dat is iets waar vele jongeren, vooral van allochtone afkomst, dagelijks mee worden geconfronteerd. Maar in principe treft die onzekerheid alle cannabis consumerende Belgen (tussen de 300.000 en 500.000 mensen) . Trekt Uw Plant laat zich niet afschrikken door het van bovenaf gestuurde politieoptreden. Volgend jaar op de eerste zaterdag van mei organiseren we opnieuw een Marijuana March in Antwerpen. Dankzij de vele sympathisanten was het evenement van afgelopen zaterdag ook zonder ons een groot succes. Dat er na het ingrijpen van de politie een sfeer ontstond waar in het openbaar cannabis geconsumeerd werd, ook in het bijzijn van minderjarigen, kan ons niet verweten worden. Wij hadden er vooraf alles aan gedaan om dat te voorkomen. Trekt Uw Plant blijft bij haar doelstelling. De vzw biedt haar leden assistentie bij het grootbrengen van hun persoonlijke cannabisplant. De Antwerpse rechter heeft op 25 april 2007 uitgesproken dat het recht op vereniging door de Grondwet wordt gegarandeerd, en dat het bestaan van onze vzw wettelijk is. Mensen kunnen anoniem lid worden, al moeten wij wel kunnen vaststellen dat ze aan de regels voldoen. Leden van Trekt Uw Plant moeten meerderjarig, in België woonachtig en op de hoogte zijn van zowel de risico’s van cannabisgebruik als van de Belgische cannabiswetgeving en zich vrijwillig aangemeld hebben. Iedereen die aan deze voorwaarden voldoet is welkom. Na de gebeurtenissen van 3 en 5 mei kijken we vol vertrouwen op een goede afloop uit naar de komende zaak in beroep op 12 juni voor het Hof van Beroep in Antwerpen. Wij hebben dit beroep aangespannen tegen de veroordeling tot 15 euro boete die is uitgesproken tegen enkele van onze leden (de overige kregen strafopschorting) voor het opzetten van een gemeenschappelijke plantage op 12 december 2006. Onze zaak is er alleen maar sterker op geworden. Het zal ook de rechters van het Hof Van Beroep niet ontgaan zijn dat door het ontwijken van de ministeriële richtlijn over het bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik het legaliteitsbeginsel wordt geschonden. Dit beginsel luidt dat indien de burger geen duidelijke wetgeving kan raadplegen waarin zijn daad als verboden wordt omschreven, deze daad niet strafbaar is. De uiteindelijke bedoeling van Trekt Uw Plant is om het principe van de ministeriële richtlijn, nl. het respect voor de teelt van cannabis voor persoonlijk gebruik, in de wetgeving te verankeren. Daarmee zal een legaal alternatief worden gecreëerd voor de 500.000 Belgen die regelmatig cannabis consumeren en die nu genoodzaakt zijn hun produkt vanuit Nederland het land binnen te smokkelen of zich op de illegale markt te bevoorraden. Deze illegale markt trekt zich niets aan van gezondheidsnormen of leeftijdsgrenzen. Trekt Uw Plant wil een signaal zijn. Een signaal van respect voor Moeder Natuur. Van verzet tegen hen die angst als politiek wapen gebruiken om economische en andere belangen veilig te stellen. Van hoop op een wereld waarin democratische besluiten door de gerechtelijke instanties worden gerespecteerd. Tot slot nog een ding: wij moeten inderdaad tot de conclusie komen dat het gebruik van cannabis wel degelijk tot ernstige psychotische reacties, schizofrenie en geheugenverlies kan leiden. Alleen niet bij de gebruiker. Namens Trekt Uw Plant Philippe De Craene, Kris Verdonck en Joep Oomen Lange Lozanastraat 14 2018 Antwerpen België info@encod.org Tel. +32 3 293 0886 / +32 495 122 644 (Joep) / +32 494 807 350 (Philippe) / +32 486 - 357595 (Kris)
 7. Beste mensen Hierbij een link naar een filmpje over zaterdag Vandaag is een nieuwe poging gedaan een cannabiszaadje in de grond te stoppen zonder overlast of andere verwzarende omstandigheden. Philippe De Craene, voorzitter van Trekt Uw Plant is hierbij opgepakt en na 2 uur weer vrijgelaten. Het is nog onduidelijk wat hem ten last wordt gelegd. Morgen sturen we een persbericht. Beste groeten, Joep/Philippe/Kris www.trektuwplant.be
 8. Beste mensen, Bedankt voor het zoveel mogelijk verspreiden van dit persbericht. Beste groeten, Joep/Philippe/Kris TREKT UW PLANT TEST DE WET VOOR DE DERDE KEER Mag een meerderjarige Belg een cannabisplant kweken, ja of nee? Driemaal is scheepsrecht. Op maandag 5 mei 2008, zal Trekt Uw Plant voor de derde keer de ministeriële richtlijn testen. Om 15.30 uur zal de voorzitter van de vzw Trekt Uw Plant, Philippe De Craene, opnieuw een cannabiszaadje planten, waaruit zijn persoonlijke cannabisplant zal groeien waarvan het bezit volgens deze richtlijn niet vervolgd wordt. Deze plant zal geplaatst worden op een plek waar geen overlast wordt veroorzaakt en die niet toegankelijk is voor minderjarigen. Het adres van deze plek is meegedeeld aan de burgemeester van Antwerpen, Patrick Janssens. De zaadplanting zal gebeuren tijdens een persconferentie die zal plaatsvinden in het Paviljoen op de Konijnewei, op 100 meter van het Justitiepaleis te Antwerpen. Dit is een openbaar toegankelijke, maar afgeschermde plaats, zodat minderjarigen daarbij niet aanwezig kunnen zijn. Op zaterdag 3 mei heeft de politie een bruusk einde gemaakt aan de Worldwide Marijuana March, die in 240 steden ter wereld plaatsvond. Alleen in Rio de Janeiro, Moskou en Antwerpen greep de politie in. Een verslag van deze gebeurtenis kunt U lezen op http://indymedia.be/nl/node/27343 De manifestatie had als doel om het startsignaal te geven van het nieuwe kweekseizoen voor de vzw. De leden van Trekt Uw Plant ontvingen een starterspakket, bestaande uit een drietal cannabiszaadjes, een stekblokje en een handleiding om cannabis te telen. Met dit pakket kan men in principe een buitenplant grootbrengen. De bestuursleden van de vzw plantten zelf aan het begin van de bijeenkomst onder het oog van de pers een cannabiszaadje voor hun eigen persoonlijke plant. De bedoeling van de zaadplanting was om de ministeriële richtlijn te testen, die bepaalt dat het bezit door een meerderjarige, van max. 3 gram en 1 cannabisplant, zonder verzwarende omstandigheden niet wordt vervolgd. Rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid is het grootste gevaar voor een rechtsstaat. Elke burger heeft het recht om klaar en duidelijk te weten wat toegelaten is en wat verboden. Indien dat niet duidelijk is, is de burger niet strafbaar. De vraag is: bestaat er een gedoogbeleid voor cannabis of niet? Kan een meerderjarige Belg een cannabisplant kweken, ja of nee? Zo niet, dan is 8 jaar van parlementaire werkgroepen, wetenschappelijk onderzoek, omzendbrieven en regeringsnota’s (op kosten van de belastingbetalers) een maat voor niets geweest, en kan de ministeriële richtlijn naar de prullenbak verwezen worden. Deze vraag is nog altijd niet beantwoord. Op zaterdag 3 mei arresteerde de politie de bestuursleden die hun zaadje hadden geplant en beschuldigde hen van de teelt van cannabis met als verzwarende omstandigheid de mogelijke aanwezigheid van minderjarigen en van het veroorzaken van overlast. Door het aanvoeren van deze “verzwarende omstandigheid” en “overlast” werd de ministeriële richtlijn niet toegepast. Er is een Proces Verbaal opgemaakt, het geplante zaad en een kleine hoeveelheid cannabis (minder dan 3 gram), het persoonlijk bezit van enkele leden, werd in beslaggenomen, evenals informatiemateriaal zoals boeken, flyers en T-shirts. Tijdens de plantactie waren geen minderjarigen aanwezig. De organisatoren consumeerden zelf geen cannabis in het openbaar en hadden er alles aan gedaan om het publiek er toe aan te zetten dat niet te doen. Totdat de politie ingreep was sprake van een vreedzaam en geordend evenement, nadat de politie de organisatoren had afgevoerd ontstond er op de Vrijdagmarkt een soort “blow in” waarin in het openbaar werd gebruikt. De actie van de politie leidde er tevens toe dat sommige gebruikers in paniek hun cannabis weggooiden waar die dan wel zeer bereikbaar werd voor minderjarigen. Op 5 mei wordt in feite de Belgische rechtsstaat getest. Na jarenlang parlementair debat is afgesproken dat het principe van teelt van cannabis voor persoonlijk gebruik zou worden gerespecteerd. Elke verstoring van de zaadplanting, door het parket of door anderen, komt neer op het schenden van dit principe. Dat kan alleen maar diegenen ten goede komen die geen baat hebben bij dit principe: de criminele organisaties. Namens Trekt Uw Plant, Kris Verdonck, Philippe De Craene en Joep Oomen Lange Lozanastraat 14 2018 Antwerpen info@encod.org <mailto:info@encod.org> Tel. +32 3 293 0886 / +32 495 122 644 (Joep) / +32 494 807 350 (Philippe) / +32 486 - 357595 (Kris)
 9. Hier een vrij waarheidsgetrouwe versie van de gebeurtenissen van gisteren: http://indymedia.be/nl/node/27343 Grts Joep
 10. Beste mensen Hieronder een eerste bericht over wat er vandaag is gebeurd in Antwerpen: de arrestatie van 4 leden van TUP op beschuldiging van het feit dat wij een zaadje hebben geplant en enkele anderen omdat ze tegen deze arrestatie protesteerden. Details volgen later. Intussen is iedereen weer vrij en veilig, en is de manifestatie bezocht door 150 mensen. De manifestatie, die niet bedoeld was als een blow in, is dat na het ingrijpen van de politie wel geworden,als een natuurlijk gevolg van het feit dat mensen daar samen kwamen en de vrees van de politie voor verdere escalatie. Beste groeten, Joep/Philippe/Kris/ Martin/Jos TREKT UW PLANT • MARIHUANA MARCH ANTWERPEN ZATERDAG 3 MEI • PERSBERICHT Trekt uw Plant organiseerde vanmiddag, zaterdag 3 mei, in het centrum van Antwerpen het Belgische luik van de Worldwide Marihuana March, een evenement dat in meer dan 200 steden plaats vond en in essentie gericht is tegen de criminalisering van cannabisgebruik en voor de legalisering van de plant, het gebruik en de kweek ervan. Wat begon als een vrolijke, ludieke en in essentie vrijblijvende happening, ontaarde door tussenkomst van de politie in een agressieve en bedroevende situatie. Zes mensen werden opgepakt. Poëzie, muziek, een bevreemde toespraak. Dat waren de belangrijkste ingrediënten van de actie op de vrijdagmarkt. Passanten keken wat vreemd op en een dertigtal jongeren en/of oudere-jongeren keken toe. De vzw TREKTUWPLANT kondigde aan om in lijn van de Ministeriële omzendbrief een zaadje te zullen planten en dat werd op lauw applaus onthaald door de toeschouwers. Die zijn in Antwerpen namelijk wel meer gewend. Sommigen herinneren zich wellicht de Belgische Cannabis Consumenten Bond die inmiddels meer dan tien jaar geleden ongestraft blow-ins organiseerde 'tegen het systeem' of de Muze, de bruine kroeg die ooit een pleisterplaats was van jointrokende hippies. Maar Antwerpen is duidelijk lang niet meer zo tolerant als het vroeger was. Toen drie bestuursleden van Trektuwplant elk een zaadje in een potje stopten en dat bewaterden, was het voor de Antwerpse politie genoeg geweest. Voor de ogen van dagjesmensen en enkele tientallen toeschouwers werden ze hardhandig de combi ingesleurd. In opdracht van de procureur, aldus de politiewoordvoerder. Een vierde aanwezige werd ook meegenomen. Waarom is niet duidelijk. Toen een dertigtal mensen zich naar de Oudaan begaven om uitleg te vragen over het waarom van de arrestaties, werden ook daar nog twee mensen gearresteerd wat het aantal op zes arrestaties brengt. België is sinds het aantreden van de regering Leterme en zijn CD&V duidelijk weer een pak naar rechts opgeschoven. Censuur is weer bon ton en ludieke acties zijn niet meer toegelaten. Zelfs het in de grond steken van een zaadje, is aanleiding genoeg om opgepakt te worden. Nochtans is dat soort zaad bij elke dierenzaak verkrijgbaar onder de benaming 'kempzaad'. De tussenkomt van de politie in opdracht van de procureur toont de absurditeit, onwerkbaarheid, onbekwaamheid en idiotie van het Belgisch beleid. Toen Minister van Justitie Van Deurzen enkele weken geleden een 'zerotolerantiebeleid' aankondigde werd daar schamper over gedaan. Maar blijkbaar werd de Ministeriële omzendbrief van de vorige regering inmiddels geschrapt. Het enige resultaat van dit beleid is de totale onduidelijkheid en daarmee rechtsonzekerheid waarin Belgische cannabisconsumenten zich vandaag bevinden. Geldt voor het bezit van drie gram cannabis en één enkele plant nog steeds de laagste prioriteit wat betreft opsporing en repressie? Is de Ministeriële omzendbrief nog geldig? Mag een volwassene in dit land nog een jointje roken zolang hij dat niet doet in aanwezigheid van minderjarigen en geen overlast veroorzaakt? Niets is nog duidelijk. Onduidelijkheid is het grootste gevaar voor een rechtsstaat. Elke burger heeft het recht om klaar en duidelijk te weten wat toegelaten is en wat verboden. Indien dat niet duidelijk is, is de burger niet strafbaar. Het lijkt ons daarom een zeer domme zet van de overheid om dermate repressief op te treden tegen een organisatie die in al haar acties en al haar communicatie pleit voor een duidelijke regeling in het belang van de gebruikers, de bevolking in het algemeen en dus in het belang van de overheid zelf. We verwerpen deze blinde repressie die meer lijkt op het beleid van de jaren vijftig uit de vorige eeuw dan op een verstandig, rationele en efficiënte politiek. Met goed bestuur heeft dit niets te maken en vzw TREKTUWPANT zal zich dan ook beraden over heldere, nieuwe en duidelijk acties. In het belang van de cannabisconsumenten, in het belang van vrijheidslievende mensen, tegen blinde en achterlijke repressie en voor een vrije en vrolijke samenleving. We schreven eerder reeds: Na de recente uitlatingen van Minister Jo Van Deurzen is de vrees ontstaan dat het onder de nieuwe regering wel eens zou kunnen uitdraaien op een totaal verbod op cannabis. Van Deurzen heeft al aangekondigd dat hij het roken van een joint wederom wil gaan vervolgen. Dat zou betekenen dat we weer teruggaan naar het jaar 1996. Wie kweekt voor eigen gebruik zou wederom voor de gevolgen moeten vrezen. Dat zou een geschenk zijn aan de illegale organisaties die in cannabis handelen, en voor meer overlast zorgen bij de Nederlandse coffeeshops. Niemand gelooft immers echt dat ook maar een van de ca. 340.000 Belgen die regelmatig cannabis consumeren hiermee op zal houden. Het is te hopen dat een eventuele aanscherping van de richtlijn in elk geval tot een serieus politiek debat zal leiden. Ondertussen zal Trekt Uw Plant waarschijnlijk tot aan het Europese Hof van Justitie moeten door procederen om haar gelijk te halen. En is het wachten op meer lokale overheden komen die hun verantwoordelijkheid nemen, zoals die van Meulebeke en Brasschaat, waar de cannabiskweek voor persoonlijk gebruik kan rekenen op toestemming van de plaatselijke politiecommissaris (Het Nieuwsblad). Wellicht ook zal de roep van de burgemeesters van Nederlandse grenssteden om samen met hun Belgische collega’s een oplossing te vinden voor het coffeeshoptoerisme een grotere rol gaan spelen. In elk geval is de huidige situatie niet lang houdbaar, daar kunnen vriend en vijand het over eens zijn. We stellen vandaag vast dat er een grens doorbroken is. Het is aan de vrijheidslievende Belgen om daaruit hun conclusies te trekken. Want dit heeft in essentie niets te maken met het gebruik van cannabis maar alles met slecht bestuur. en daar dreigen we allemaal het slachroffer van te worden. meer info: http://www.trektuwplant.be/ Peter terryn (stichtend lid Belgische Cannabis Consumenten Bond • stichtend lid Cannassistance • lid Trekt Uw plant) -- EUROPEAN COALITION FOR JUST AND EFFECTIVE DRUG POLICIES Lange Lozanastraat 14 – 2018 Antwerpen - Belgium Tel. + 32 (0)3 293 0886 – Mob. + 32 (0)495 122644 E-mail: info@encod.org <mailto:info@encod.org> / www.encod.org <http://www.encod.org>
 11. Beste mensen, De vzw Trekt Uw Plant organiseert aanstaande zaterdag, 3 mei, op de Vrijdagmarkt in Antwerpen de Worldwide Marijuana March. Deze manifestatie wordt sinds 1996 jaarlijks in meer dan 230 steden ter wereld georganiseerd, en is bedoeld als protest tegen het wereldwijd verbod op de produktie en consumptie van de cannabisplant. De Worldwide Marijuana March is geen blow in. De organisatoren roepen niemand op om in het openbaar cannabis te gebruiken, integendeel. Wij vinden dat het gebruik van cannabis of eender welke drug, legaal of illegaal, een privé-zaak is, waar niemand zich aan hoeft te storen of mee te bemoeien. De manifestatie is bedoeld als cultureel en politiek statement. Tussen de optredens van performers, dichters en muzikanten door zullen de leden van Trekt Uw Plant het publiek informeren over de positieve eigenschappen van hennep en cannabis. Zo zou de teelt van industriële hennep een belangrijk perspectief kunnen bieden op het vinden van duurzame alternatieven in de energie-, textiel-, papier- en bouwsector. Enkele leden van Trekt Uw Plant zullen op de Vrijdagmarkt elk een cannabiszaadje planten, en dat na afloop mee naar huis nemen. Uit dit zaadje zal een plant groeien die zij, volgens een ministeriële richtlijn van 25 januari 2005, in hun bezit mogen hebben. Deze richtlijn stelt dat het bezit van max. 3 gram cannabis of 1 plant door een volwassene, zonder dat sprake is van verzwarende omstandigheden, enkel wordt bestraft met een vereenvoudigd proces-verbaal. Een VPV leidt niet tot justitiële vervolging. De cannabis mag ook niet in beslag worden genomen als de betrokkene daar geen afstand van doet. Trekt Uw Plant is opgericht om Belgen die regelmatig cannabis gebruiken, hetzij voor medicinale, hetzij voor recreationele doeleinden, te ondersteunen bij het telen van een cannabisplant. Om lid te worden van Trekt Uw Plant moet men meerderjarig, in België woonachtig, en cannabisgebruiker zijn. Ieder lid van Trekt Uw Plant kan bij de vereniging terecht voor advies en ondersteuning om zijn of haar plant groot te brengen. In december 2006 vestigde Trekt Uw Plant een gemeenschappelijke plantage waarin een plant per lid zou worden geteeld. De uitvoering van dit voorstel werd vervolgens geblokkeerd door het parket van Antwerpen, en de definitieve gerechtelijke uitspraak in deze zaak is nog niet gevallen. Ondertussen heeft de Antwerpse rechter wel uitgesproken dat het recht op vereniging door de Grondwet is gewaarborgd, en bijgevolg, dat het bestaan van Trekt Uw Plant op zich geenszins strafbaar is. Op 3 mei 2008 zullen enkele leden van Trekt Uw Plant om 14.30 uur elk 1 persoonlijk cannabiszaadje planten in aparte persoonlijke stekblokjes. Deze persoonlijke stekblokjes worden níet samen gezet in een plantage. Elk van de leden houdt zijn persoonlijk stekblokje, met zijn persoonlijk cannabiszaadje erin, zelf bij en neemt die na afloop mee naar huis. Uit elk persoonlijk cannabiszaadje zal een persoonlijke cannabisplant groeien. Zoals toegestaan wordt door de wet. De Vlaams Belang Jongeren hebben opgeroepen tot een tegendemonstratie tegen dit evenement. Drie jaar geleden mondde een soortgelijke demonstratie uit in het gooien van een stinkbom door de VBJ, die vervolgens een begrafenisstoet trof die op dat moment over het Conscienceplein trok. Trekt Uw Plant wil met iedereen in discussie gaan, ook met de VBJ. Maar wel op een waardige manier. Wij respecteren ieders vrijheid van meningsuiting, wij hopen dat het VBJ dat respect ook kan opbrengen. Op 3 mei wordt in feite de Belgische rechtsstaat getest. Na jarenlang parlementair debat is afgesproken dat het principe van teelt van cannabis voor persoonlijk gebruik zou worden gerespecteerd. Elke verstoring van de zaadplanting, door het parket of door anderen, komt neer op het schenden van dit principe. Dat kan alleen maar diegenen ten goede komen die geen baat hebben bij dit principe: de criminele organisaties. Namens Trekt Uw Plant Kris Verdonck, Philippe Decraene en Joep Oomen Tel. 03 293 0886 / 0495 122 644 (Joep) / 0494 807 350 (Philippe) / 0486 - 357595 (Kris) Lange Lozanastraat 14 2018 Antwerpen www.trektuwplant.be <http://www.trektuwplant.be/> info@encod.org <mailto:info@encod.org>
 12. En nog maar een: Omroep Zeeland Woensdag 23 april 2008 "Legale wietteeltproef in Terneuzen" Loco-burgemeester Co van Schaik ziet wel wat in een proef met legale wietteelt in Terneuzen. Dat zou kunnen in het nog te ontwikkelen kassencomplex in Terneuzen. Volgens Van Schaik is het absurd dat softdrugs wel mogen worden verkocht, maar niet worden geteeld. Volgens Van Schaik leiden de illegale praktijken ook tot veel overlast in Terneuzen. Van Schaik wil met een experiment aantonen dat het ook anders kan. groetjes Joep
 13. @legopatria: Voor het bezit van max. 3 gram cannabis of 1 plant kunnen ze niemand lastigvallen (zie http://www.trektuwplant.be/csc/Ministeriele-Richtlijn ) mits er geen verzwarende omstandigheden zijn. In het openbaar blowen kan beschouwd worden als een verzwarende omstandigheid, maar dat ligt weer aan "de omstandigheden", als je begrijpt wat ik bedoel. Het is de 4e keer dat we dit evenement organiseren, er is nog nooit iemand bij opgepakt. Vorig jaar waren we met 100 mensen op het plein, er was politie in burger maar die trad niet op. Het jaar daarvoor waren we met 20 mensen, en het jaar daarvoor met 12. Die keer in 2005 stonden er ongeveer 500 politieagenten rondom het plein, er werd toen niet in het openbaar geblowd maar er was wel een tegendemonstratie van het Vlaams Belang die een stinkbom liet afgaan, over de hoofden van een begrafenisstoet die het plein net passeerde.... groene groeten, Joep - www.trektuwplant.be
 14. Hallo Silica, Ik weet niet waar je het over hebt. Op welke bijeenkomst doel je? Wanneer en waar hebben wij mensen aangezet tot gebruik van drugs? ENCOD is een platform van 170 organisaties, bedrijven en individuen uit heel Europa, ik ga niet voor al onze leden spreken maar weet zeker dat er zeer weinigen onder hen zijn die het gebruik van eender welke drug niet serieus nemen. Het initiatief dat hier wordt voorgesteld komt ook helemaal niet van ENCOD maar van Trekt Uw Plant, een vereniging van cannabisproducenten uit België. Ik zou zeggen. welkom op 3 mei en oordeel nadien.... beste groeten, Joep
 15. Op zaterdag 3 mei 2008, vanaf 14.00 uur, zullen op de Vrijdagmarkt in Antwerpen enkele leden van de vzw Trekt Uw Plant het zaad planten van hun persoonlijke cannabisplant. Volgens een ministeriële richtlijn van januari 2005 wordt het bezit van max. 3 gram cannabis en een plant, door een meerderjarige, niet vervolgd. Het kan enkel aanleiding geven tot een vereenvoudigd proces verbaal, de cannabis wordt ook niet in beslag genomen. Deze richtlijn is tot stand gekomen na 8 jaar van parlementaire debatten, werkgroepen, omzendbrieven, een drugsnota en een herziening door het Arbitragehof. De richtlijn is bedoeld om een situatie te scheppen waarin de individuele cannabisconsument (er zijn er zo’n half miljoen in België) zich op een veilige en wettelijke manier kan voorzien van cannabis. Daarmee zou deze niet langer afhankelijk zijn van de illegale handel in cannabis, met alle risico’s voor de volksgezondheid en openbare veiligheid die daarmee gepaard gaan. In december 2006 vestigde Trekt Uw Plant een gemeenschappelijke plantage waarin een plant per lid zou worden geteeld. De uitvoering van dit voorstel werd vervolgens geblokkeerd door het parket van Antwerpen, en de definitieve gerechtelijke uitspraak in deze zaak is nog niet gevallen. Ondertussen heeft de Antwerpse rechter wel uitgesproken dat het recht op vereniging door de Grondwet is gewaarborgd, en bijgevolg, dat het bestaan van Trekt Uw Plant op zich geenszins strafbaar is. Op zaterdag 3 mei worden in meer dan 220 steden ter wereld manifestaties gehouden voor de legalisering van cannabis, de zogenaamde Worldwide Marijuana March. Tevens is het maandag 5 mei nieuwe maan, de dag bij uitstek om nieuwe zaadjes in de grond te stoppen. Daarom geeft Trekt Uw Plant die dag het startsein voor het nieuwe kweekseizoen, op de Vrijdagmarkt in Antwerpen. Vanaf 14.00 uur vindt een artistieke en informatieve namiddag plaats met deelname van diverse Antwerpse muzikanten en dichters. Enkele leden van Trekt Uw Plant zullen om 14.30 uur elk 1 persoonlijk cannabiszaadje planten in aparte persoonlijke stekblokjes. Deze persoonlijke stekblokjes worden níet samen gezet in een plantage. Elk van de leden houdt zijn persoonlijk stekblokje, met zijn persoonlijk cannabiszaadje erin, zelf bij en neemt die na afloop mee naar huis. Uit elk persoonlijk cannabiszaadje zal een persoonlijke cannabisplant groeien. Zoals toegestaan wordt door de wet. We zijn benieuwd hoe het parket van Antwerpen dit keer zal reageren. Zal het gezond verstand zegevieren en zal men accepteren dat de teelt voor persoonlijk gebruik een manier is waarmee meerderjarige cannabisconsumenten, onder wie velen vanwege medische redenen, van cannabis kunnen genieten zonder dat sprake hoeft te zijn van criminaliteit en overlast? Of zal het parket wederom ingrijpen, de initiatiefnemers oppakken, hun huizen doorzoeken, hun computers en mobiele telefoons afluisteren, etc?. Dan zal blijken dat 8 jaar van onderzoek, debat en besluitvorming (op kosten van de belastingbetalers) een maat voor niets is geweest, en de ministeriële richtlijn van januari 2005 naar de prullenbak verwezen kan worden. Het parket zou op die manier laten blijken dat ze zelf de rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid in België bevordert. Waar het in andere regio’s (zie uitspraken van Politiecommissarissen in Brasschaat en Meulebeke in het Nieuwsblad van 11 augustus en 14 september 2007- http://www.trektuwplant.be/csc/IMG/pdf/Nieuwsblad.pdf) het principe van de teelt voor persoonlijk gebruik wordt gerespecteerd, zou dat in Antwerpen niet het geval zijn. De enige die van zo’n optreden zou profiteren is de illegale handel in cannabis, die zodoende een serieuze concurrent uitgeschakeld weet. Namens Trekt Uw Plant Kris Verdonck, Philippe Decraene en Joep Oomen Lange Lozanastraat 14 2018 Antwerpen www.trektuwplant.be <http://www.trektuwplant.be/> info@encod.org <mailto:info@encod.org> Tel. +32 3 293 0886 / +32 495 122 644 (Joep) / 0494 807 350 (Philippe) / 0486 - 357595 (Kris)
 16. Beste mensen Belgisch minister van justitie Jo Van Deurzen kondigt een verharding van het Belgisch cannabisbeleid aan. http://www.vtm.be/asx/vtmnieuws/index_opge..._3G_DRUGSBELEID Hier is maar een mogelijk antwoord op: Trekt Uw Plant, wettelijke vereniging van cannabisconsumenten- en producenten uit Antwerpen en omstreken, start binnenkort het nieuwe kweekseizoen voor legale cannabis. Op zaterdag 3 mei 2008, om 14.30 op de Vrijdagmarkt in Antwerpen zullen de leden van Trekt Uw Plant het zaad planten voor hun persoonlijke cannabisplant die zij mogen bezitten overeenkomstig de ministeriële cannabisrichtlijn van januari 2005 (en die Van Deurzen eerst nog moet aanpassen voor hij zijn plannen kan uitvoeren en hier moet een debat in het parlement aan voorafgaan). In afwachting van de gerechtelijke uitspraak over het eerdere initiatief van Trekt Uw Plant om een gemeenschappelijke plantage te starten, zal de vzw zich voorlopig beperken tot de dienstverlening aan haar leden die hun plant bij hun thuis zullen grootbrengen. De doelstelling van Trekt Uw Plant (als eerste “Cannabis Social Club” van België) is om een alternatief te scheppen waarin cannabisconsumenten, onder wie velen vanwege medische redenen, op een veilige, gezonde en legale manier aan cannabis kunnen geraken. Zodoende wordt een “witte markt” gecreëerd waar van criminaliteit en overlast geen, en van gezondheidsproblemen veel minder sprake zal zijn dan nu het geval is. De tijd is rijp om onze stem massaal te laten horen. Tot in Antwerpen op 3 mei zie voor meer info http://www.encod.org/info/MILLION-MARIJUANA-MARCH.html Nederlandse vriend(-inn)en van harte welkom! We hebben nog mensen nodig om de flyers en/of posters te verdelen, als je tijd hebt spring even binnen of stuur een berichtje met je adres naar joep@encod.org, dan sturen we ze op. Namens Trekt Uw Plant Philippe Decraene, Kris Verdonck, Joep Oomen Lange Lozanastraat 14 2018 Antwerpen Tel. 03 - 293 0886 of: 0495 122 644
 17. Beste mensen Hierbij sturen we jullie de eerste aankondiging van de komende Worldwide Marijuana March, die doorgaat op zaterdag 3 mei aanstaande vanaf 14 uur op de Vrijdagmarkt in Antwerpen (voor de 4e keer alweer) http://www.encod.org/info/MILLION-MARIJUANA-MARCH.html Gelieve deze link zoveel mogelijk te verspreiden.. In ieder geval hopen we jullie te zien op 3 mei... PS voor Belgen: Al lid /donor van Trekt Uw Plant? De jaarlijkse lidmaatschaps bijdrage is verlaagd naar 25 euro; en ieder lid krijgt vanaf 3 mei een welkomstpakket....(hierover binnenkort meer nieuws) Tot horens, met groene groeten Kris/Philippe/Joep Namens Trekt Uw Plant www.trektuwplant.be joep@encod.org Tel +32 (0) 495 - 122 644
 18. Hallo, Volgend weekend is er wat te beleven in Wenen, Oostenrijk: http://www.encod.org/info/WENEN-2008-TIEN-JAAR-LATER.html groetjes joep www.trektuwplant.be
 19. Hai Suffie Goed idee van die busreis... en we verwachten inderdaad mensen uit Spanje, Italië, Hongarije, Tsjechië en Slowakije.. 5 jaar geleden hebben we iets soortgelijks georganiseerd en toen ging er inderdaad een bus uit Nederland, mét Verdamper.... Zie http://www.vienna2003.org Groetjes, joep
 20. Beste mensen, Dank voor alle hulp om het volgende persbericht te verspreiden... Groeten, Joep - www.encod.org Er moet snel een alternatieve aanpak komen in het internationale drugsbeleid, want het huidige verbod op drugs veroorzaakt meer problemen dan het oplost. Vele regeringen willen deze realiteit nog altijd niet in de ogen zien. Naar aanleiding van de jaarlijkse vergadering van de VN Drugscommissie in Wenen, Oostenrijk, waarop de resultaten van de tien jaren strategie die in New York in 1998 aangenomen werd zullen worden geëvalueerd roept de European Coalition for Just and Effective Drug Policies (ENCOD) op tot een tegenmanifestatie van 7 tot 9 maart 2008. Volgens ENCOD is de tijd rijp voor een niet-repressieve aanpak in het drugbeleid. Nodig zijn strategieën die de gezondheid van gebruikers niet in gevaar brengen en rekening houden met de rechten van burgers. Een van de eisen is het respecteren van het recht van volwassen burgers om natuurlijke planten te telen voor eigen gebruik. Daarin is ook het opzetten van legale markten voor de productie van hennep, papaver en cocaplanten begrepen. De tot nu toe gevolgde strategie van de Verenigde Naties had tot doel om de internationale drughandel voor 2008 te elimineren door de uitroeiing van drugproductie en de drastische vermindering van de vraag naar drugs. De resultaten van deze strategie zullen nu in de vergadering van de VN-Drugscommissie van 10 tot 14 maart 2008 in Wenen worden geëvalueerd. Niemand ontkent nog dat sinds 1998 zowel het aanbod en de vraag naar illegale drugs zijn gestegen. Volgens VN schattingen wordt er jaarlijks 400 tot 500 miljard verdiend aan de wereldwijde illegale drugmarkt. Omdat de productiekosten minder dan 1% uitmaken van de straatprijs, levert de handel in drugs gigantische winsten op. Het inkomen van criminele organisaties die actief zijn in de drughandel is hoger dan het BNP van vele landen. Ook de kosten van het drugsverbod zijn enorm. Onafhankelijke experts schatten dat er jaarlijks 40 miljard euro wordt uitgegeven aan politie en justitie om het drugverbod af te dwingen. En toch is er geen enkel bewijs dat al deze inspanningen een meetbaar effect hebben op de drugscriminaliteit. Het reguleren van drugproductie en -handel in een wettelijk kader zal anderzijds de controle over de drugmarkt wegnemen uit de handen van criminele organisaties. Om deze zaken aan de orde te stellen organiseert ENCOD een tegenmanifestatie, waarop vele deelnemers worden verwacht uit binnen- en buitenland. Vrijdag 7 maart om 17.00 uur vertrekt een Drugvredesmars van Praterstern naar het Vienna International Center. Vandaar zullen de deelnemers hun eisen voorleggen aan de ambassades van o.a. de VS, China en Afghanistan. Om 21.00 uur begint de afterparty in de ARENA, met verschillende internationale muzikanten en DJ’s. Zaterdag en zondag vindt er een conferentie plaats met (inter)nationale drugbeleidsexperten in het “altes AKH” (publieksruimte C1). Hier komen onder andere de volgende thema’s aan bod: Het drugverbod: een bruikbare leugen – de oorsprong van het drugverbod als een politiek machtsmiddel – de effecten van drugs op het menselijk brein – nieuwe ontwikkelingen bij het medicinale gebruik van cannabis, het gebruik van ibogaine bij de behandeling van drugverslaving, etc… Hier vind je alle details van het programma: http://www.encod.org/info/WENEN-2008-TIEN-JAAR-LATER.html ENCOD is een onafhankelijke NGO, met het doel om meer transparantie en democratische controle mogelijk te maken bij het tot stand komen en uitvoeren van het drugsbeleid. Voor meer informatie : Joep Oomen Telefoon in Oostenrijk: +43 (0) 699 816 12676 Telefoon in België: +32 (0) 495 122 644 E-mail: [info@encod.org->info@encod.org] Otmar Pusch Telefoon in Oostenrijk: +43 (0) 681 1036 0480 E-mail: [pusch.otmar@gmx.at->pusch.otmar@gmx.at] Andreas Holy Telefoon in Oostenrijk: +43 (0) 699 1622 8661 E-mail: [a.holy@found.at->a.holy@found.at]
 21. Aan alle Belgische cannabisliefhebbers: Volgende week op 24 januari dient de zaak in hoger beroep tegen Trekt Uw Plant, vanwege de poging om een eerste legale cannabisplantage te vestigen, gebaseerd op het principe een plant per volwassen lid. Trekt Uw Plant heeft op 12 december 2006 geheel volgens de ministeriële richtlijn van januari 2005 en met toestemminbg van de lokale politie dienst openbare orde deze plantage gepresenteerd, waarna deze in beslag is genomen en vernietigd. In mei 2007 werden 5 leden van de vzw veroordeeld voor het bezit van cannabis, waarbij 3 leden strafopschorting kregen en 2 een boete van 15 euro. Zowel de leden van TUP als het OM zijn tegen deze uiitspraak in hoger beroep gegaan, en deze zaak dient op 24 januari om 9 uur voor het Hof van Beroep aan de Waalse kaai in Antwerpen. Als voorbereiding op een korte persactie zullen wij (en wie tijd en zin heeft) op maandag 21 januari vanaf 10 uur bij elkaar komen op het kantoor van TUP aan de Lange Lozanastraat 14. Wij gaan er van uit dat ons model de enige manier is om overlast en criminaliteit ivm cannabisteelt te vermijden. Elke veroordeling van TUP staat gelijk aan een legitimering van de zwarte markt. Op 23 januari komen we in het gekraakte Klooster aan de Ploegstraat in Antwerpen samen met enkele activisten uit Brussel onder andere om een openbare bijeenkomst in Brussel voor te bereiden in februari waar het concept van Trekt Uw Plant in het Frans zal worden gepresenteerd. Bij de uitspraak in hoger beroep (waarschijnlijk eind februari 2008) zullen we een iets grotere persactie in de verf trachten te zetten. Er is op dit moment nog zo'n 400 euro te weinig in kas om de gerechtskosten te betalen. Ieder lidmaatschap is welkom, we verlagen de prijs tot 25 euro per jaar om meer mensen over de brug te krijgen. We zijn in contact met growshops om een aparte status te verkrijgen voor TUPleden bij de aankoop van groeimateriaal. We gaan ndit initiatief grondig voorbereiden en zullen daar pas na de hogerberoepszaak mee naar buiten komen. Alle bestaande en nieuwe leden zijn welkom om hun lidmaatschap (25 euro) te betalen op *001-3470861-83 tav encod vzw - borgerhout vermelding: trekt uw plant PS Stijn Goossens heeft afscheid genomen als voorzitter, wegens drukke werkzaamheden. We hebben dus een nieuw lid van de Raad van Bestuur nodig - geïnteresseerden gelieve zich te melden bij joep@encod.org * Groeten, Joep/Philippe Voor meer info: www.trektuwplant.be
 22. Merrci voor de tips, we zullen Nick Bathazar eens proberen te polsen. groeten, Joep www.trektuwplant.be
 23. Beste mensen, Volgende week op 24 januari dient de zaak in hoger beroep tegen Trekt Uw Plant, vanwege de poging om een eerste legale cannabisplantage in Belgie te vestigen, gebaseerd op het principe een plant per volwassen lid. Trekt Uw Plant heeft op 12 december 2006 geheel volgens de ministeriële richtlijn van januari 2005 en met toestemminbg van de lokale politie dienst openbare orde deze plantage gepresenteerd, waarna deze in beslag is genomen en vernietigd. In mei 2007 werden 5 leden van de vzw veroordeeld voor het bezit van cannabis, waarbij 3 leden strafopschorting kregen en 2 een boete van 15 euro. Zowel de leden van TUP als het OM zijn tegen deze uiitspraak in hoger beroep gegaan, en deze zaak dient op 24 januari om 9 uur voor het Hof van Beroep aan de Waalse kaai in Antwerpen. Als voorbereiding op een korte persactie zullen wij (en wie tijd en zin heeft) op maandag 21 januari om 10 uur bij elkaar komen op het kantoor van TUP aan de Lange Lozanastraat 14. Wij gaan er van uit dat ons model de enige manier is om overlast en criminaliteit ivm cannabisteelt te vermijden. Elke veroordeling van TUP staat gelijk aan een legitimering van de zwarte markt. Op 23 januari komen we in het gekraakte Klooster aan de Ploegstraat in Antwerpen samen met enkele activisten uit Brussel onder andere om een openbare bijeenkomst in Brussel voor te bereiden in februari waar het concept van Trekt Uw Plant in het Frans zal worden gepresenteerd. Bij de uitspraak in hoger beroep (waarschijnlijk eind februari 2008) zullen we een iets grotere persactie in de verf trachten te zetten. Er is op dit moment nog zo'n 400 euro te weinig in kas om de gerechtskosten te betalen. Ieder lidmaatschap is welkom, we verlagen de prijs tot 25 euro per jaar om meer mensen over de brug te krijgen. We zijn in contact met growshops om een aparte status te verkrijgen voor TUPleden bij de aankoop van groeimateriaal. We gaan ndit initiatief grondig voorbereiden en zullen daar pas na de hogerberoepszaak mee naar buiten komen. Alle bestaande en nieuwe leden zijn welkom om hun lidmaatschap (25 euro) te betalen op *001-3470861-83 tav encod vzw - borgerhout vermelding: trekt uw plant PS Stijn Goossens heeft afscheid genomen als voorzitter, wegens drukke werkzaamheden. We hebben dus een nieuw lid van de Raad van Bestuur nodig - geïnteresseerden gelieve zich te melden bij joep@encod.org * Groeten, Joep/Philippe - joep@encod.org / tel 03 293 0886 Voor meer info: www.trektuwplant.be
 24. Beste mensen, Hierbij een open brief van ENCOD en enkele andere standhouders van de Highlife beurs ivm de uitsluiting van De Verdamper van de Highlife Beurs in Spanje in 2008. Mocht je deze of eenzelfde soort brief willen versturen, het adres van Hifghlife is Maryjane@highlife.nl Aan Boy Ramsahai en Dave de Koning Discover Publisher BV Antwerpen, 23 november 2007 Beste Boy en Dave, Tijdens de laatste Highlife Beurs in Amsterdam, op zondag 25 februari 2007, was er een politie-inval bij de stand van De Verdamper. De politie heeft daar een zak van in totaal 45 gram wiet aangetroffen en de standhouder, Evert, meegenomen voor verhoor. De stand moest vervolgens vroegtijdig worden afgebroken. De juridische consequenties zijn te verwaarlozen. De wiet diende voor de dagelijkse behoefte van de medewerkers van de stand, onder wie enkele medicinale gebruikers. Er is op geen enkele manier wiet uitgedeeld aan het publiek. Er is ook geen enkele aanwijzing van verkoop. De zaak zal dus met de bekende sisser aflopen. We kunnen ons jullie bezorgdheid over de gevolgen voor de beurs voorstellen. Maar we waren pijnlijk verrast toen we hoorden dat jullie hebben besloten om De Verdamper niet meer uit te nodigen op volgende edities van de Highlife in Nederland en Spanje. De Verdamper is een van de plekken op de beurs waar de hennep- en cannabiscultuur het best vertegenwoordigd is. Juist op deze stand kunnen mensen ervaren dat in een omgeving waar cannabisgebruik aanvaard wordt, volop aandacht wordt besteed aan manieren om dat op een verantwoorde manier te doen. Dat komt de geloofwaardigheid van de beurs en de sector als geheel ten goede. Wij pleiten daarom om De Verdamper, onder strikte voorwaarden, wederom op de beurs van volgend jaar toe te laten. In het belang van de Europese cannabis-gemeenschap én in het belang van de Highlife Beurs. In de hoop op een positief antwoord, Beste groeten, Mede namens de standhouders GROENVRIJ, STICHTING LEGALIZE!, DE DAMPKRING BV / KIWISEEDS, CHANVRE-INFO (Zwitserland), Joep Oomen ENCOD EUROPEAN COALITION FOR JUST AND EFFECTIVE DRUG POLICIES – ENCOD vzw Lange Lozanastraat 14, 2018 Antwerpen, Belgium Telephone: +32 (0) 3 293 0886 e-mail: info@encod.org/ www.encod.org
 25. Beste mensen, Aanstaande zaterdag 10 november is het zover: de eerste Algemene Ledenvergadering van Trekt Uw Plant. Vanaf 15 uur op de Lange Lozanastraat 14, Antwerpen Met aansluitend hapjes en drankjes, live muziek en film en informatie over cannabis telen en (medisch) gebruiken door experts.. Hierbij de agenda: 1. Goedkeuring jaarverslag 2006 2. Voorbereiding actie rond beroepszaak TUP op 24 januari 2008 3. Waar gaat de rechtszaak over? 4. Conferentie Cannabisteelt in Vlaanderen op 3 en 4 december: http://www.encod.org/info/IMG/pdf/Gent.pdf 5. Voorbereiding Global Marijuana March, 3 mei 2008 6. Wat wordt de opstelling van Trekt Uw Plant tov politieke debat cannabis onder nieuwe regering? 7. Ontmoeting met burgemeester Vandenhoven van St. Truiden Iedereen is welkom maar alleen TUPleden hebben spreekrecht Tot zaterdag, Joep http://www.trektuwplant.be Lange Lozanastraat 14 2018 Antwerpen Tel. 03 293 0886 GSM: 0479 982271 / 0495 122 644 E-mail: info@encod.org <mailto:info@encod.org>
×
×
 • Create New...