Jump to content

ENCOD

Members
 • Content Count

  97
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by ENCOD

 1. De vzw Trekt Uw Plant, die opkomt voor het recht om cannabis te kweken voor eigen gebruik, zal morgen dinsdag 27 april om 11 uur een persconferentie houden in café Merlo, Baksteenkaai 80, 1000 Brussel. Op deze persconferentie zal het fysieke bewijs (zie ook http://www.cannabis-social-clubs.be/csc/DE...OOGST-IS-BINNEN en de facebook pagina van Trekt Uw Plant) worden geleverd dat de vzw Trekt Uw Plant eerder deze maand de eerste proefoogst, zijnde 1 cannabisplant voor enkele van haar leden, heeft binnengehaald. Daarmee levert de vzw een belangrijke bijdrage aan de wettelijke regulering van de cannabismarkt in België en zet zij een volgende stap naar de volledige zelfvoorziening voor al haar leden. Sinds 2005 is in België een ministeriële richtlijn van kracht, die het bezit van max. 3 gram cannabis of 1 vrouwelijke plant door een meerderjarige, zonder dat sprake is van overlast, buiten vervolging stelt. Het betreft sindsdien een overtreding waarvoor alleen een zogenaamd VPV (Vereenvoudigd Proces Verbaal) kan worden opgesteld; de cannabis kan ook niet zonder toestemming van de eigenaar in beslag worden genomen. De afgelopen jaren heeft Trekt Uw Plant deze richtlijn getest. Bij twee gelegenheden, op 12 december 2006 en 3 mei 2008, is in het openbaar een gemeenschappelijke cannabisplantage gepresenteerd. Beide keren werd deze plantage in beslaggenomen en de bestuursleden van de vzw gearresteerd en vervolgd. Beide keren werd de vzw door de correctionele rechtbank veroordeeld, de eerste keer wegens bezit van cannabis, de tweede keer wegens 'aanzetten tot druggebruik'. En beide keren ging de vzw tegen deze veroordeling in beroep en werd zij uiteindelijk vrijgesproken, op 26 juni 2008 en 25 februari 2010. Uit deze vrijspraak concludeert Trekt Uw Plant dat haar werkwijze volledig past binnen de intentie van de Belgische wetgever: door het bezit en de teelt van cannabis voor persoonlijk gebruik niet langer te vervolgen, verschuift het accent in het beleid van justitie naar volksgezondheid. Kweken voor persoonlijk gebruik is een gezond alternatief voor de illegale markt en voor het toerisme naar Nederlandse coffeeshops. Een vereniging als Trekt Uw Plant hanteert ecologische kweekmethodes, waarbij geen risico bestaat op vervuiling of verzwaring van het middel, zoals op de zwarte markt het geval is. In tegenstelling tot de illegale markt is de vereniging niet toegankelijk voor minderjarigen. Trekt Uw Plant wil een signaal geven aan de naar schatting 500.000 Belgen die cannabis gebruiken. Vanaf nu is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk de verbouw van cannabis voor persoonlijk gebruik gezamenlijk te organiseren via een gesloten circuit. Daarmee staat België in een keer een stap verder dan Nederland, waar de handel in kleine hoeveelheden wel, maar de teelt niet is toegestaan. Eveneens zal Trekt Uw Plant tijdens de persconferentie de Worldwide Marijuana March (http://www.trektuwplant.be/csc/WORLDWIDE-MARIJUANA-MARCH,21) aankondigen die op 8 mei 2010 in Brussel zal plaatsvinden, evenals in zo'n 300 andere steden. Daar wordt bekend gemaakt hoe de gemeenschappelijke plantage dit jaar zal verlopen. Normaal gezien kan elk lid van Trekt Uw Plant zijn of haar plantje zetten, op voorwaarde dat hij/zij kan aantonen in België woonachtig, meerderjarig, en tevens cannabisgebruiker te zijn. Beste groeten www.trektuwplant.be
 2. Beste mensen Zegt het voort: 8 MEI 2010 / / ST. KATHELIJNEPLEIN BRUSSEL / VAN 14.00 TOT 19.00 WORLDWIDE MARIJUANA MARCH ODE AAN DE MINISTERIÊLE RICHTLIJN MET MUZIEK EN ANDERE PLANTTREKKERIJ Net als in ruim 200 steden in de hele wereld vindt op zaterdag 8 mei de Worldwide Marijuana March plaats in Brussel. Na 5 succesvolle jaren in Antwerpen kiezen de organisatoren dit jaar voor de hoofdstad van België en Europa.. Plaats van handeling is het St. Kathelijneplein. Vanaf 14.00 uur start een afwisselend programma, met muziek van o.a de Kontjesman, poëzie van Fronk en sprekers van Trekt Uw Plant. Bezoekers kunnen zich informeren over de positieve eigenschappen van hennep. Wij nodigen iedereen van harte uit op dit evenement Meer info: http://www.cannabis-social-clubs.be/csc/WO...IJUANA-MARCH,21 Iedereen die lid wordt van Trekt Uw Plant (Zie het lidmaatschapsformulier op http://www.cannabis-social-clubs.be/csc/Ledenformulier) kan zijn of haar plantje in onze gemeenschappelijke plantage zetten, op voorwaarde dat hij/zij kan aantonen in België woonachtig, meerderjarig, en tevens cannabisgebruiker te zijn. Beste groeten Joep http://www.trektuwplant.be P.S. Ook in Amsterdam trouwens in het Cultuurpark Westergasfabriek
 3. Hai Nee, voor de uitzending op Internet hoef je niet te reserveren, alleen http://www.cannabistribunaal.nl in de gaten houden. Als je er zelf bij wilt zijn en de politici zelf het vuur aan de schenen wil leggen wel.. Grts Joep
 4. Beste mensen De VOC (Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod) organiseert op maandag 3 mei in Den Haag de tweede editie van het Cannabis Tribunaal - zie http://www.cannabistribunaal.nl voor meer info. In het slotdebat krijgen de woordvoerders drugsbeleid van de politieke partijen de kans om het standpunt van hun partij duidelijk te maken. Dit jaar zal van dit debat afhangen welk definitief stemadvies de VOC zal geven aan alle Nederlanders die een einde willen aan het cannabisverbod. Iedereen kan dit tribunaal, dat live zal worden uitgezonden op Internet, bijwonen. Toegang is gratis, maar reserveren verplicht. Stuur voor 15 april een mail naar info@cannabistribunaal.nl met je naam en telefoonnummer en het aantal plaatsen dat je wilt reserveren. Beste groeten Joep
 5. We zijn vervolgd wegens aanzet tot gebruik, niet tot kweken (daar bestaat geen verbod op denk ik). Onze verdediging heeft duidelijk gemaakt dat wij geen mensen aan zetten tot, maar dat we ons tot mensen richten die al gebruiken, en hen alleen een manier aanbieden om veiliger en gezonder te gebruiken.. Groetjes Joep
 6. Het betekent dat ons concept - groepsteelt door de vereniging met voor elk lid 1 plantje - nu twee keer getest is door het gerecht. De eerste keer werden we veroordeeld wegens bezit van cannabis , maar later vrijgesproken omdat we binnen de marges van de richtlijn zaten (max. 3 gram of 1 plant). De tweede keer wegens aanzet tot gebruik, maar later vrijgesproken omdat de rechters niet vonden dat wat wij doen aanzetten tot gebruik is. Wij en anderen in Belgie moeten nu hun conclusies trekken. Maar het lijkt erop dat als we ons zeer discreet en voorzichtig opstellen, en ons steeds heel secuur aan de richtlijn houden, dat we dan goede kans maken om niet gedwarsboomd te worden (ze kunnen niet bezig blijven....) De deur staat niet wagenwijd open, maar is toch op een kiertje gezet.. Groetjes Joep
 7. Hai Sex 'n Combi De bedoeling van TUP is: het cannabisverbod de wereld uit, te beginnen uit Belgie. Waren we opnieuw veroordeeld dan waren we verder gegaan met procederen, en was er misschien een uitspraak gekomen van het Europese Hof. Dan waren we wel weer een jaar of 4 en een advocaatrekening van 4 - 5.000 euro verder geweest. Nu staan we een stukje dichterbij ons tweede doel: een legale cannabismarkt in Belgie We moeten discreet en voorzichtig tewerkgaan, maar in principe staat de weg nu vrij naar de eerste Cannabis Social Club in Belgie. Meer nieuws volgt binnenkort, zeker je lid wordt (alleen voor belgen..) Beste groeten Joep www.trektuwplant.be
 8. PERSMEDEDELING van TREKT UW PLANT vzw Vandaag, 25 februari 2010, heeft het Hof van Beroep in Antwerpen (13e kamer) de bestuursleden van de vzw Trekt Uw Plant vrijgesproken van de aanklacht “aanzet tot gebruik” waarvoor zij in februari 2009 waren veroordeeld door de Rechtbank van Eerste Aanleg. Aanleiding tot de rechtszaak zijn de acties die plaatsvonden op 3 en 5 mei 2008. Toen stopten de bestuursleden van Trekt Uw Plant elk een cannabiszaadje voor hun persoonlijke plant in een bloempotje. Op deze manier vestigden zij een collectieve cannabisplantage, gebaseerd op de ministeriële richtlijn van januari 2005 die het bezit van maximaal 3 gram of 1 cannabisplant per volwassene buiten vervolging stelt. Echter, het Antwerps parket zag het anders en vervolgde de bestuursleden wegens « aanzet tot gebruik”. Vandaag heeft het Hof van Beroep geoordeeld dat de acties van Trekt Uw Plant niet bedoeld waren om aan te zetten tot gebruik. Het Hof accepteert de argumentatie van de verdediging dat de acties van Trekt Uw Plant bedoeld zijn om rechtszekerheid te scheppen voor de teelt van cannabis voor eigen gebruik, waarin de bevordering van de volksgezondheid en het tegengaan van overlast en criminaliteit centraal staan. Met deze uitspraak bevestigt het Hof van Beroep dat de doelstellingen van Trekt Uw Plant legitiem zijn. Trekt Uw Plant wil een legaal alternatief vormen voor de illegale markt. Als Belgische gebruikers hun cannabis zelf of in groepsverband mogen telen hoeven zij niet meer in contact te komen met deze illegale markt en zal het aantal bezoekers aan de coffeeshops in de Nederlandse grenssteden gevoelig verminderen. Gebruikers zullen kunnen rekenen op een produkt van constante kwaliteit, zodat zij hun gebruik kunnen rationaliseren en verminderen. Ook zal de illegale cannabisteelt, met alle bijkomstige problemen zoals stroomdiefstal en overtredingen van brandveiligheid- en milieunormen, beduidend afnemen. Op het moment dat een plantage door de overheid wordt getolereerd, kunnen immers eisen op het gebied van veiligheid en milieu worden gesteld. In juni 2008 werd de vzw Trekt Uw Plant eveneens vrijgesproken, voor gelijkwaardige feiten. Deze tweede vrijspraak is voor ons een aanmoediging om door te gaan in de strijd voor een samenhangend en effectief cannabisbeleid in Belgie. Dit persbericht is evenwel niet bedoeld om aan te zetten tot gebruik van cannabis of eender welke andere drug. Joep www.trektuwplant.be
 9. Beste mensen Deze week (4 februari) staat het Hoofdlijnendebat Drugsbeleid op de agenda van de Tweede Kamer. De kamerleden zullen zich moeten buigen over de brief van het kabinet van 11 september 2009 waarin de richting wordt aangegeven waarin het drugsbeleid in Nederland de komende jaren moet uitgaan. De Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod heeft maandenlang lobby gevoerd bij de diverse fractiewoordvoerders en hen de argumenten gegeven om het cannabisverbod ter discussie te stellen (zie www.voc-nederland.org). Veel goeds verwachten we echter niet van dit debat. Er is op dit moment geen meerderheid in de Tweede Kamer voor een echte stap in de goede richting. Het is nu vooral zaak om te voorkomen dat de afbraak van het gedoogbeleid verder wordt vastgelegd in beleidsvoornemens voor de komende jaren. Daarbij vragen we jouw hulp. Onze vraag is kort en krachtig: stuur in de komende dagen zoveel mogelijk mailtjes naar zoveel mogelijk kamerleden, waarin je duidelijk maakt wat je in dit debat van hun verwacht. Daarvoor kun je onderstaande tekst gebruiken, die je natuurlijk altijd kan aanvullen of veranderen. Een lijst van alle kamerleden met hun emailadressen vind je op: http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_...dex.jsp?id=ALLE Bedankt alvast, namens de VOC Joep Geachte volksvertegenwoordiger, Deze week debatteert u over het drugsbeleid. Ik maak mij grote zorgen over de richting waarin dit beleid zich de laatste jaren ontwikkelt. Harm reduction -beperking van de schade door drugs- is verruild voor repressie en criminalisering. Het aantal coffeeshops is gehalveerd, de gedoogde bezits- en verkoophoeveelheid ging van 30 naar 5 gram en (thuis)teelt van cannabis wordt keihard vervolgd. Waar Nederland voor repressie kiest, opteren steeds meer landen (Portugal, Tsjechië, VS) voor decriminalisering. Juist nu zou Nederland zich internationaal hard moeten maken voor regulering van cannabis. Job Cohen onderstreepte dit onlangs in een brief aan het kabinet: 'Het internationale politieke getij oogt gunstig voor het Nederlands beleid. President Obama heeft verklaard dat hij het drugsbeleid zal stoelen op zakelijke, niet ideologische basis.' Dat is precies waar het drugsdebat om draait: de keuze tussen een rationele, pragmatische benadering en een ideologische aanpak, zonder oog voor doelmatigheid. Het repressieve beleid van de afgelopen jaren creëert meer problemen dan oplossingen. Zo maakte de jacht op kleine thuiskwekers de weg vrij voor de 'grote jongens' die de teelt nu beheersen. Het 'afstandscriterium' voor coffeeshops bij scholen wordt ook door de Commissie van de Donk als nutteloos beoordeeld.* Minderjarigen komen immers nu al geen enkele coffeeshop in. Ook een pasjessysteem om toeristen te weren is het paard achter de wagen spannen: geweigerde toeristen zijn een gedroomde doelgroep voor drugsrunners en andere illegale dealers, met alle overlast van dien. Op u rust de verantwoordelijkheid mee te beslissen over de kant die we met cannabis opgaan. Verdere decriminalisering en daarmee kwaliteitscontrole, transparante bedrijfsvoering en belastingafdracht? Of meer repressie en dus meer productvervuiling, geweld en criminaliteit en besteding van honderden miljoenen belastinggeld? Nu al klaagt de politie dat cannabis hun grootste zorg is. Het is een schande dat zoveel capaciteit wordt besteed aan de 'bestrijding' van dit relatief onschuldige roesmiddel, terwijl er te weinig capaciteit is voor de aanpak van ernstiger criminaliteit, zoals gewelddadige inbraken, overvallen, mensenhandel etc. Over de gezondheidsschade van cannabis rapporteerde het RIVM vorig jaar uitgebreid.** In hun ranking van drugs -van meest naar minst schadelijk- eindigde alcohol op de derde plaats, tabak op vier en cannabis op elf. Bestaande problemen rond cannabis zijn alleen door verdere decriminalisering adequaat aan te pakken: evenmin als alcohol of tabak hoort cannabis in de strafwet thuis. De vraag die u voor u zelf moet beantwoorden is deze: laten we cannabis aan criminelen over of gaan we eindelijk fatsoenlijk reguleren, net als bij tabak en alcohol, middelen met aanzienlijk grotere gezondheidsrisico's? P.S.: op www.voc-nederland.org vindt u meer informatie over dit onderwerp *: Geen deuren, maar daden, pag. 44: 'de commissie is -gehoord signalen uit het (onderwijs)veld- niet overtuigd van het generieke nut (en effectiviteit) van deze algemene bepaling'. **: Zie www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/340001001.html
 10. Beste mensen Vandaag, donderdag 28 januari diende voor het Hof van Beroep te Antwerpen het hoger beroep van Trekt Uw Plant tegen de veroordeling wegens "aanzet tot gebruik". TUP heeft een goed gevoel over de beroepszitting van vandaag te Antwerpen. Deze keer kregen we eindelijk het gevoel dat er naar onze argumenten geluisterd werd en dat we dus ook antwoorden kunnen krijgen op de vragen die wij met onze acties stellen. TUP forceerde eerder al een uitspraak over de stelling dat het kweken van één cannabisplant per persoon perfect beantwoordt aan de doelstelling van het beleid om de schade bij cannabisgebruik tot een minimum te beperken en enkel kan leiden tot de registratie in een vereenvoudigd proces verbaal zoals bepaald in de ministeriële richtlijn. Deze keer mochten wij voor de rechter getuigen dat het absoluut niet onze bedoeling is om niet-gebruikers aan te zetten tot cannabisgebruik of om cannabisgebruikers aan te sporen om meer te gebruiken. Uit de aanklacht ’aanzetten tot druggebruik’ bleek immers dat het Antwerpse parket dacht dat wij cannabisgebruik naar het grote publiek wilden promoten. Het betoog van onze advocaat en de getuigenissen van de leden zouden voldoende moeten zijn om dit misverstand uit de wereld te helpen en TUP vzw te erkennen als legitieme, belanghebbende burgerorganisatie die opkomt voor het recht op gezondheid van haar leden, cannabisgebruikers. Het is nu aan het Hof van Beroep om te beslissen of het bekendmaken van gezondere, minder risicovolle gebruiks- en kweekmethoden aan bestaande gebruikers te beschouwen is als ’aanzetten tot druggebruik’. Wij gaan er in elk geval van uit dat de gezondheid van gebruikers van genotsmiddelen belangrijker is dan oude wetten die ten overvloede hebben bewezen dat ze aan hun doel (’... in het belang van de hygiëne, de openbare gezondheid, ...’ volgens art. 1 van de drugwet van 1921) voorbijschieten en die door een strikt repressieve interpretatie o.i. leiden tot schendingen van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, gezien de actuele wetenschappelijke informatie over de schadelijkheid van cannabis. Wij hopen dat wij dit met de beroepszitting van vandaag aan de rechters duidelijk hebben kunnen maken. Gezondheid primeert boven de particuliere moraal die in de toepassing van onze wetgeving is geslopen. Als de rechters zich hier niet bij kunnen of willen aansluiten, hopen wij in elk geval antwoorden te krijgen die het ons mogelijk maken om onze argumenten voor een hogere rechtbank te brengen. De uitspraak zal vallen op donderdag 25 februari 2010 zie http://www.cannabis-social-clubs.be/csc/GE...W-PLANT-EEN-HAK Trekt Uw Plant - www.trektuwplant.be 28 januari 2010
 11. Goed initiatief! Ik heb de oproep doorgestuurd aan de mensen van de VOC (www.voc-nederland.org), hopelijk is het te merken aan de opkomst! Groetjes Joep
 12. Beste mensen Op donderdag 15 oktober aanstaande zou voor het Hof van Beroep in Antwerpen de beroepszaak dienen tegen de veroordeling van de vzw Trekt Uw Plant die in februari van dit jaar werd uitgesproken door de Rechtbank van Eerste Aanleg. We hebben vandaag vernomen dat voor de tweede keer op rij de procureur om uitstel heeft gevraagd. De zaak zal nu waarschijnlijk pas in 2010 worden behandeld. Er zitten positieve en negatieve consequenties aan dit uitstel. We zullen deze consequenties bespreken op de algemene ledenvergadering van 14 november waar we een beslissing zullen nemen over het vervolg. Zie http://www.cannabis-social-clubs.be/csc/ALGEMENE-VERGADERING Jullie horen van ons.. Groetjes Joep
 13. Dank voor alle aanmoedigingen... Gisteren beslisten de rechter van het Hof van Hoger Beroep dat ze de zaak uitstellen tot 15 oktober, vanwege tijdgebrek.. Dat is al de derde keer dat dit gebeurt in een rechtszaak tegen ons, steeds als de openbare aanklager onze verdediging (de tekst van onze advocaat) onder ogen krijgt hebben ze plotseling meer tijd nodig om zich voor te bereiden.. We houden jullie op de hoogte Groeten Joep www.trektuwplant.be
 14. Op donderdag 1 oktober aanstaande dient voor het Hof van Beroep in Antwerpen (Waalse Kaai 35A, 13e kamer, zaal B, vanaf 11 uur) de beroepszaak tegen de veroordeling van de vzw Trekt Uw Plant die in februari van dit jaar werd uitgesproken door de Rechtbank van Eerste Aanleg. Aanleiding tot de rechtszaak is de actie die plaatsvond op 3 mei 2008, op de Vrijdagmarkt in Antwerpen. Toen stopten de 3 bestuursleden van Trekt Uw Plant elk een cannabiszaadje voor hun persoonlijke plant in een bloempotje. Op deze manier vestigden zij een collectieve cannabisplantage, gebaseerd op de ministeriële richtlijn van januari 2005 die het bezit van maximaal 3 gram of 1 cannabisplant per volwassene buiten vervolging stelt. Echter, het Antwerps parket zag het anders en vervolgde de bestuursleden wegens aanzet tot gebruik. Bij een eerdere manifestatie van Trekt Uw Plant (in december 2006 in de Kruidtuin) hadden 6 leden van de vereniging elk een stekje van een cannabisplant afgeknipt en aldus een gemeenschappelijke plantage gevestigd. Ook toen besloot het Antwerps parket de ministeriële richtlijn te negeren en beschuldigde Trekt uw Plant van het vormen van een « criminele organisatie » Hoewel ook deze actie plaatsvond op een openbare plek was er toen blijkbaar geen sprake van « aanzet tot gebruik ». De Rechtbank van Eerste Aanleg wuifde de beschuldiging van « criminele organisatie » weg maar veroordeelde de leden van de vzw in mei 2007 wegens « bezit van cannabis ». Het Hof van Beroep sprak hen in juni 2008 vervolgens vrij. In het vonnis werd gesteld dat het bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik door een volwassene in België een overtreding is en geen misdrijf. Met de beschuldiging van « aanzet tot gebruik » heeft het gerecht een nieuwe manier gevonden om het streven van Trekt Uw Plant, rechtszekerheid te scheppen voor de teelt van cannabis voor eigen gebruik, een halt toe te roepen. Daarbij wordt duidelijk dat zowel de gezondheid van de cannabisgebruiker en de overlast van de huidige cannabismarkt voor de samenleving als geheel het gerecht volledig koud laten. Het in eigen beheer telen van cannabis voor persoonlijk gebruik, zoals de vzw Trekt Uw Plant voorstaat, is immers een manier om de gezondheid van de cannabisgebruiker te beschermen. Trekt Uw Plant wil een legaal alternatief vormen voor de illegale markt, waar geen enkele controle bestaat op de kwaliteit of de prijsvorming van het produkt, en waar vaak verontreinigde cannabis of andere illegale drugs worden aangeboden. Als gebruikers hun cannabis zelf of in groepsverband mogen telen hoeven zij niet meer in contact te komen met deze illegale markt, met alle positieve gevolgen van dien. Het gebruik van chemische middelen in de cannabisteelt kan tot een minimum worden teruggebracht. Op het moment dat gebruikers kunnen rekenen op een produkt van constante kwaliteit, zullen zij hun gebruik rationaliseren en verminderen. In plaats van aan te zetten tot druggebruik, doet Trekt Uw Plant dus aan « harm reduction » of te wel « schadebeperking ». Onze aanpak is te vergelijken met het uitdelen van schone spuiten aan injecterende gebruikers van heroïne, hetgeen momenteel plaatsvindt onder verantwoordelijkheid en met financiering van de Vlaamse Gemeenschap. Het concept van Trekt Uw Plant kadert eveneens in een effectieve aanpak van allerlei vormen van overlast. Op het moment dat Belgische cannabisgebruikers hun eigen cannabis in groepsverband mogen kweken, zal het aantal bezoekers aan de coffeeshops in de Nederlandse grenssteden gevoelig verminderen. Ook zal de illegale cannabisteelt, met alle bijkomstige problemen zoals stroomdiefstal en overtredingen van brandveiligheid- en milieunormen, beduidend afnemen. Op het moment dat een plantage door de overheid wordt getolereerd, kunnen eisen op het gebied van veiligheid en milieu worden gesteld. De aanklacht « aanzet tot druggebruik » tegen Trekt Uw Plant is een truc die het gerecht uit de kast heeft gehaald om het cannabisverbod intact te houden. Een oprisping van een conservatieve moraal die op sterven na dood is. Een alibi voor overijverige gerechtsdienaars om een democratisch genomen besluit te omzeilen. Eigenlijk staat op 1 oktober niet Trekt Uw Plant terecht, maar het federale cannabisbeleid. Na 8 jaar parlementaire debatten, werkgroepen en omzendbrieven werd dit beleid vastgelegd in de ministeriële richtlijn van 2005. Met deze richtlijn heeft de Belgische overheid het signaal gegeven dat het gebruik van cannabis voortaan vanuit de volksgezondheid en niet vanuit het strafrecht benaderd dient te worden. Als de burger in de privésfeer cannabis mag bezitten en gebruiken, moet dit product ook op legale wijze geproduceerd en gedistribueerd kunnen worden. In vele landen, waaronder de VS, Mexico, Argentinië, Brazilië, Portugal, Spanje en Tsjechië groeit de overtuiging dat criminalisering van de cannabismarkt geen problemen oplost, maar deze juist groter maakt. Blijkbaar wenst de Belgische justitie deze nieuwe realiteit niet te accepteren. Het zal Trekt Uw Plant niet beletten door te gaan in de strijd voor een samenhangend en effectief cannabisbeleid in Belgie. Meer info: http://www.trektuwplant.be
 15. Dank aan Hijsfijn, en alle steun is welkom Ondertussen zetten wij de strijd voort voor de eerste legale cannabisplantage van België http://www.trektuwplant.be/csc/DE-PLANTJES-STELLEN-HET-GOED Groene groeten
 16. Beste mensen Sinds juli 2006 probeert de vzw Trekt Uw Plant rechtszekerheid te verkrijgen voor de naar schatting 500.000 cannabisgebruikers in België. Wij hebben daar jouw steun bij nodig. In januari 2005 is een ministeriele richtlijn uitgevaardigd die stelt dat het bezit door een meerderjarige van max. 3 gram cannabis of 1 vrouwelijke plant voor persoonlijk gebruik niet langer zal worden vervolgd. Zie http://www.trektuwplant.be/csc/Ministeriele-Richtlijn In december 2006 heeft Trekt Uw Plant haar eerste gemeenschappelijke plantage in het openbaar gepresenteerd, op basis van het principe 1 plant per lid. Deze plantage werd vrij snel door de politie in beslag genomen, en de vzw en 3 van haar leden werden beschuldigd van “bendevorming”. In juni 2008 werden zij door het Hof van Beroep in Antwerpen vrijgesproken. Zie http://www.trektuwplant.be/csc/VRIJSPRAAK-...-TREKT-UW-PLANT In mei 2008 hebben de drie bestuursleden van Trekt Uw Plant tijdens een openbare manifestatie op de Vrijdagmarkt elk een cannabiszaadje in een bloempotje gestoken. Opnieuw werd deze “plantage” door de politie in beslaggenomen, en belandden de drie bestuursleden in de cel. Dit keer op beschuldiging van “aanzet tot gebruik”. In januari 2009 werd de voorzitter van Trekt Uw Plant veroordeeld tot 1.000 euro boete. Zie http://www.trektuwplant.be/csc/VERSPREID-DEZE-TEKST-OP-EIGEN Er is onmiddellijk beroep aangetekend tegen deze uitspraak. Dit beroep zal op 1 oktober 2009 dienen. Echter, de advocaatkosten van deze zaak waren niet door ons voorzien. Daarom doen wij een dringend beroep op alle blowers en growers van Belgie: help ons de strijd tegen het hypocriete en absurde verbod op cannabis voort te zetten. Voor 1 september 2009 hebben wij 1500 euro nodig om onze verdediging in de hoger beroepszaak te financieren. Elke bijdrage is welkom op rekening: 001- 3470861-83 Att. ENCOD vzw – Borgerhout, OVV: TREKT UW PLANT Met dank... Voor meer info, contact: TREKT UW PLANT vzw - Lange Lozanastraat 14 - B - 2018 Antwerpen Tel. (+32) 03 293 0886 / 0495 122 644 (Joep) / 0494 807 350 (Philippe) / 0486 357595 (Kris) E-mail: info@encod.org
 17. Voor alle Belgen onder ons: Beste mensen De flyers voor 9 mei (Worldwide Marijuana March, Vrijdagmarkt in Antwerpen) zijn gearriveerd. Zie: http://www.trektuwplant.be/csc/IMG/pdf/FLYER9mei.pdf Alle hulp bij het verspreiden ervan is welkom - wil je een pak flyers ontvangen stuur dan even een berichtje met je adres naar info@encod.org Opgelet: Iedereen die voor of op 9 mei 2009 lid wordt van Trekt Uw Plant ((zie lidmaatschapsformulier op http://www.trektuwplant.be/csc/Ledenformulier) ) zal voor 1 november zijn of haar plantje in ontvangst kunnen nemen, op voorwaarde dat aan alle vereisten van het lidmaatschap is voldaan: meerderjarig en in België woonachtig zijn, en een cannabisgebruiker zijn. Beste groeten, Joep 0495 122644 Kris 0486 357595 Philippe 0494 807350 www.trektuwplant.be
 18. PERSVERKLARING TREKT UW PLANT 6 Februari 2009 Zie ook: http://www.cannabis-social-clubs.be/csc/VE...-TEKST-OP-EIGEN Vandaag heeft de correctionele rechtbank van Antwerpen de voorzitter van Trekt Uw Plant, Philippe De Craene, veroordeeld tot een geldboete en een werkstraf vanwege aanzet tot gebruik van verdovende middelen. De vzw wordt echter niet ontbonden. Aanleiding tot de rechtszaak was de actie die plaatsvond op 3 mei 2008 waarbij de 3 bestuursleden van Trekt uw Plant elk een cannabiszaadje voor hun persoonlijke plant in een bloempotje staken. Zij baseerden zich hierbij op de ministeriële richtlijn van januari 2005 die het bezit van maximaal 3 gram of 1 cannabisplant per volwassene buiten vervolging stelt. Met deze richtlijn heeft de Belgische overheid het signaal gegeven dat het gebruik van cannabis voortaan vanuit de volksgezondheid en niet vanuit het strafrecht benaderd dient te worden. Wereldvreemd en immuun Trekt Uw Plant aanvaardt deze uitspraak niet en gaat ertegen in beroep. Met deze uitspraak negeren het openbaar ministerie en de rechtbank een politiek besluit dat democratisch tot stand is gekomen na 8 jaar debat en onderzoek. Tegelijkertijd toont deze uitspraak aan dat het justitieapparaat wereldvreemd en immuun is geworden voor signalen uit de maatschappij waarin cannabisgebruik een alledaags fenomeen is geworden. Duizenden mensen kunnen dankzij cannabis hun levenskwaliteit verbeteren. Er zijn artsen die cannabis voorschrijven als remedie tegen onder andere chronische pijnen. Vervolgens dient de patient zich wel via illegale kanalen te bevoorraden van zijn medicijn. Door deze uitspraak lopen artsen, journalisten, wetenschappers en politici die het cannabisverbod in vraag stellen, de kans om vervolgd te worden. Het verspreiden van dit persbericht is dan ook volledig op eigen risico. Sinds 2006 heeft Trekt Uw Plant gepleit voor een definitieve wettelijke regeling voor (collectieve) cannabisteelt voor persoonlijk gebruik, als alternatief voor de illegale markt. Het doel van onze acties is geweest een dialoog te voeren met de overheid, maar we hebben er dagvaardingen voor in de plaats gekregen. Het is ironisch dat net onze voorzitter, Philippe De Craene, door deze uitspraak geviseerd wordt. De Craene zet zich al jaren, onder andere binnen het Daklozen Aktie Komitee, actief in voor het verminderen van schade in verband met druggebruik in Antwerpen. Trekt Uw Plant gaat door. In de komende maanden zullen wij de concrete voorbereidingen treffen voor een collectieve plantage, gebaseerd op het principe 1 plant per lid. Het doel van die plantage is om maatschappelijke overlast te voorkomen. Teelt van cannabis voor eigen gebruik maakt een eind aan drugstoerisme, illegale straathandel, risico’s voor de volksgezondheid door verzwaring van het product, terwijl ook de toegankelijkheid van het middel voor minderjarigen of mensen met bepaalde psychische aandoeningen zal verminderen. Dit model biedt ook een uitkomst aan mensen die cannabis gebruiken voor medicinale doeleinden, voor wie het gebruik geen luxe is, maar een noodzaak om waardig te leven. In tegenstelling tot de vorige plantages zullen we onze kweek-activiteiten niet langer publiekelijk aankondigen. Wij hopen op Uw begrip daarvoor. Namens Trekt Uw Plant Joep Oomen / Kris Verdonck / Philippe De Craene www.trektuwplant.be
 19. Bedankt voor de steun Wij worden alleen maar zekerder van onze zaak Op zaterdag 9 mei is het weer Global Marihuana March in Antwerpen Voor die tijd melden we ons weer Beste groeten, Joep
 20. Op de rechtszaak vandaag heeft de procureur - verwijzend naar de algehele doelstelling en het functioneren van Trekt Uw Plant en niet naar een bepaald concreet feit - geprobeerd aan te tonen dat wij zouden aanzetten tot gebruik. Ze heeft dan de volgende vordering tegen ons uitgesproken: voor de 4 leden die bij de manifestatie op 3 mei 2008 werden opgepakt: tussen 60 en 80 uur werkstraf, ofwel tussen 6 en 8 maanden gevangenisstraf, en 1.000 euro boete. voor de vzw: 1.500 euro boete en ontbinding. Onze advocaat heeft daartegen betoogd dat wij door onze activiteiten juist oproepen tot verantwoord gebruik van cannabis, en dat als wij veroordeeld zouden worden, dat ook zou moeten gelden voor degenen die in 2003 de wetswijziging doorvoerden waardoor bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik geen misdrijf meer werd maar een overtreding. Uitspraak op 6 februari... Wij houden jullie op de hoogte Kris/Philippe/Joep www.trektuwplant.be
 21. Beste mensen Hierbij de persververklaring van Trekt Uw Plant, gelieve deze zoveel mogelijk te verspreiden. Ze is ook te vinden op http://www.cannabis-social-clubs.be/csc/NI...-TREKT-UW-PLANT Vrijdag 9 januari dient onze zaak op het Justitiepaleis, Bolivarplaats te Antwerpen, vanaf 10 uur... Hopelijk tot dan, Kris/Philippe/Joep Antwerpen, 7 januari 2009 TREKT UW PLANT WENST HAAR LEDEN IN 2009 EEN GEZOND GEBRUIK VAN CANNABIS Op vrijdag 9 januari 2009 dient voor de rechtbank in Antwerpen een proces tegen Trekt Uw Plant en 4 van haar leden. Naar aanleiding van de zaadplantactie tijdens de Worldwide Marijuana March op de Vrijdagmarkt in Antwerpen op zaterdag 3 mei 2008 zijn wij gedagvaard op de beschuldiging van "aanzet tot gebruik". Wij werpen deze beschuldiging verre van ons. Trekt Uw Plant ijvert voor de mogelijkheid om een gemeenschappelijke cannabisplantage te vestigen op basis van het principe 1 plant per (meerderjarige) persoon, zoals toegestaan door de ministeriële richtlijn van januari 2005. Deze richtlijn, die neerkomt op het gedogen van de teelt van cannabis voor persoonlijk gebruik, wordt door verschillende lokale overheden toegepast. Zo hebben de politiecommissarissen van Brasschaat en Meulebeke in het openbaar verklaard dat zij teelt van cannabis voor eigen gebruik niet zullen vervolgen. In Antwerpen is dat echter niet het geval Op 12 december 2006 presenteerde Trekt Uw Plant haar eerste plantage op basis van het principe 1 plant per lid in de Antwerpse Kruidentuin. Deze plantage werd later die dag in beslag genomen door de politie. In de hieropvolgende rechtszaak werden wij in april 2007 vrijgesproken van de aanklacht "criminele organisatie" en uiteindelijk in juni 2008 voor het Hof van Beroep ook van het telen van cannabis. Het Hof oordeelde dat de feiten niet als een misdrijf konden worden bestempeld, en sprak ons vrij op grond van verjaring. Op 3 mei 2008 plantten de drie bestuursleden van Trekt Uw Plant elk een zaadje voor hun persoonlijke cannabisplant. Ook deze "plantage" werd direct door de politie in beslag genomen, en de drie bestuursleden en een omstander werden gearresteerd. Wij moeten vrijdag 9 januari voor de rechter verschijnen op beschuldiging van "aanzet tot drugsgebruik". De doelstelling van Trekt Uw Plant is de methodes voor het telen en consumeren van cannabis te bevorderen die zo min mogelijk schade voor de volksgezondheid met zich mee brengen. Door in het openbaar de ministeriële richtlijn in praktijk te brengen die in januari 2005 door de minister van Justitie en 5 procureurs-generaal is uitgevaardigd, willen wij de Belgische cannabisgebruikers informeren over de mogelijkheden die deze richtlijn biedt. Door onze leden in staat te stellen hun cannabis voor persoonlijk gebruik te telen dragen we bij tot de bestrijding van criminaliteit, drugstoerisme, overlast en risico’s voor de volksgezondheid. Regulering van de teelt voor eigen gebruik zal leiden tot gezonder gebruik van cannabis. Vermenging van cannabis met andere middelen om het produkt te verzwaren, een typische praktijk uit het criminele milieu, zal tot het verleden behoren. Bovendien zal de prijs van cannabis, als gebruikers deze zelf of in groepsverband kunnen telen, aanzienlijk dalen en wordt het puur roken of verdampen van cannabis (zonder dit te mengen met tabak) een optie. Voorzover ons bekend heeft niemand ooit een klacht tegens de vereniging ingediend vanwege het feit dat hij of zij door ons zou aangezet zijn tot het gebruik van cannabis. Deze rechtszaak lijkt dan ook vooral politiek gemotiveerd. Blijkbaar is het de bedoeling van het Antwerps parket om ons hoe dan ook te stoppen. Eigenlijk staat hier de vrijheid van meningsuiting terecht. Omdat men er niet in slaagt ons te veroordelen op de grond van de zaak (teelt van cannabis voor eigen gebruik) probeert het parket van Antwerpen ons nu op deze manier het zwijgen op te leggen. Volgens dit principe kan iedere journalist, wetenschapper of politicus die het heeft over cannabis en openlijk naar de ministeriële richtlijn verwijst worden aangeklaagd. Wij gaan er alles aan doen om dat te voorkomen. Namens Trekt Uw Plant Philippe De Craene, Kris Verdonck en Joep Oomen Lange Lozanastraat 14 2018 Antwerpen info@encod.org Tel. +32 3 293 0886 / +32 495 122 644 (Joep) / +32 494 807 350 (Philippe) / +32 486 - 357595 (Kris)
 22. Beste mensen Hierbij stuur ik jullie een persbericht over het Cannabis Tribunaal dat zal plaatsvinden op: Maandag 1 en dinsdag 2 december, van 9.30 tot 17.30 uur Plaats: Nieuwspoort, Den Haag, Persconferentie: Dinsdag 2 december vanaf 12.30 Het Cannabis Tribunaal zal live te volgen zijn op http://www.cannabistribunaal.nl/cannabis-t...aal-stream.html (vanaf maandagochtend 1 december 09.30) Gelieve dit persbericht en vooral de link naar de internetsite rond te sturen aan al jullie contacten. Heel Nederland zal mee moeten volgen met onze zoektoicht naar duidelijkheid. Met vriendelijke groeten, Joep Oomen Cannabis Tribunaal organiseert live debat over gedoogbeleid Tweedaagse wiettop in Den Haag wordt live op Internet uitgezonden. Den Haag, 13 november - Drie organisaties die ijveren voor de emancipatie van het gebruik van de cannabisplant organiseren op 1 en 2 december in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag het eerste Nederlandse Cannabis Tribunaal. Aan het eind van de eerste zittingsdag vindt een slotdebat over het Nederlandse gedoogbeleid plaats met onder andere Cisca Joldersma (CDA) en Hans van Duijn (oud-voorzitter Nederlandse Politiebond). Het debat staat onder leiding van Frans Weisglas, oud-voorzitter van de Tweede Kamer. Het Cannabis Tribunaal zal voor iedereeen live te volgen zijn op http://www.cannabistribunaal.nl/cannabis-t...aal-stream.html (vanaf maandagochtend 1 december 09.30) Voor dit politieke debat zijn de drie verantwoordelijke ministers uitgenodigd om het huidige cannabisbeleid te verdedigen: Guusje ter Horst (PVDA) van Binnenlandse Zaken, Ernst Hirsch Ballin (CDA) van Justitie en Ab Klink (CDA) van Volksgezondheid. Alle woordvoerders Drugsbeleid in de Tweede Kamer zijn verzocht een eigen inbreng te leveren. De organisatie van het Cannabis Tribunaal is in handen van Cannabis College, de Stichting Drugsbeleid en Encod, de Europese Coalitie voor Rechtvaardig en Effectief Drugsbeleid. Zij dagen tijdens het slotdebat de bewindslieden en Kamerleden uit om de volgende stelling te weerleggen: Het verbod op cannabis heeft meer negatieve dan positieve effecten. De politieke partij die hierin slaagt, komt in aanmerking voor een beloning van 200.000 euro. De aanleiding van het Tribunaal is de vaststelling dat het Nederlandse cannabisbeleid na ruim dertig jaar gedogen dringend toe is aan vernieuwing. Gemeenten, het Openbaar Ministerie, Justitie, politie, maatschappelijke organisaties en betrokken burgers roepen al jaren om een consequent cannabisbeleid in Nederland. Dit kan zijn een totaalverbod of een wettelijke regeling, mits er duidelijkheid komt. Ondertussen blijven de regering en het parlement de hete aardappel voor zich uit schuiven. Het Cannabis Tribunaal wil antwoord geven op de vraag waarom dit al jaren gebeurt. De gebeurtenissen van de afgelopen weken onderstrepen de urgentie van een helder cannabisbeleid. Begin november kondigden de gemeentebesturen van Roosendaal en Bergen op Zoom aan hun coffeeshops te sluiten. Burgemeester Leers van Maastricht riep vervolgens op tot een landelijke wiettop om tot een gecoördineerd beleid in de grensregio te komen. Zaterdag 8 november stelde fractievoorzitter Pieter van Geel op de partijraad van het CDA dat alle coffeeshops in Nederland moeten sluiten. Prompt liet burgemeester Van Gijzel van Eindhoven weten dat hij juist meer coffeeshops wil. Die kunnen dan worden bevoorraad langs legale kanalen, oppert hij. De organisatie van het Cannabis Tribunaal pleit er nu voor dat politici eindelijk hun verantwoordelijkheid nemen. ,,Wie oproept tot een totaalverbod moet aantonen dat dit in het belang van de samenleving gebeurt. Als Pieter van Geel hard kan maken dat een verbod de beste oplossing is, laat hij dit dan doen op het Cannabis Tribunaal. Er liggen 200.000 euro op hem te wachten. Negeert hij de uitdaging, dan is hij het kennelijk eens met onze stelling", zegt woordvoerder Joep Oomen. Programma Cannabis Tribunaal Maandag 1 december Het Cannabis Tribunaal opent met een serie hoorzittingen waarin telkens twee deskundige getuigen een tegenovergestelde visie verkondigen. Achtereenvolgens komen de gezondheidsaspecten van cannabis, de coffeeshops, de rol van de media en de morele basis van het verbod aan de orde. Rechtsfilosoof Hendrik Kaptein van de Universiteit van Leiden treedt op als rechter. Dinsdag 2 december Het ochtendprogramma van de tweede zittingsdag gaat in op het imago van het Nederlands cannabisbeleid in het buitenland. Ook de industriële toepassingen van de hennepplant in papier, voeding, textiel en brandstof komen uitgebreid aan de orde. Van 12.30 - 13.30 uur presenteren de organisatoren de conclusies van het Cannabis Tribunaal op een persconferentie in Nieuwspoort. Aansluitend worden de bevindingen overhandigd aan de leden van de Tweede Kamer. Links: www.cannabistribunaal.nl www.encod.org www.drugsbeleid.nl www.cannabiscollege.com Dit persbericht is verstuurd namens: Encod: woordvoerder Joep Oomen, tel 0630 210 357 - email: joep@encod.org. Stichting Drugsbeleid: woordvoerder Freek Polak, tel 0630 182 408 - email: fpolak@planet.nl Cannabis College: woordvoerder Job Joris Arnold, email: job@cannabiscollege.com.
 23. Uitnodiging aan alle liefhebbers van (een duidelijke wetgeving inzake) cannabis in België: Hierbij nodigen we je uit op een actiebijeenkomst, op woensdag 24 september 2008, vanaf 14 uur, in de Lange Lozanastraat 14, 2018 Antwerpen. Op 26 juni 2008 was het zover: anderhalf jaar na de presentatie van de eerste gemeenschappelijke cannabisplantage voor persoonlijk gebruik van België werd de vzw Trekt Uw Plant en haar leden vrijgesproken van strafvervolging. In haar vonnis stelt het Hof van Beroep van Antwerpen dat het telen van cannabis voor persoonlijk gebruik beschouwd kan worden als een overtreding en niet als een misdrijf. Volgens de ministeriële richtlijn van 2005 kan deze overtreding zelfs niet vervolgd worden, en het Hof van Beroep is daar niet van afgeweken. Door dit vonnis staat Trekt Uw Plant sterker dan twee jaar geleden. We weten nu dat het optreden van justitie tegen het telen/bezitten van cannabis voor persoonlijk gebruik, mits dit past binnen de marges van de ministeriële richtlijn uit 2005, uiteindelijk eindigt met vrijspraak. We gaan nu de volgende stappen plannen voor de vzw, en daarbij staan we open voor de ideeën en voorstellen van iedereen die voorstander is van een wettelijke regulering van de cannabisteelt in België. Op 24 september 2008 organiseren we een eerste actiebijeenkomst vanaf 14 uur in het lokaal van Trekt Uw Plant / ENCOD op de Lange Lozanastraat 14, 3e verdieping, 2018 Antwerpen. Bedoeling van deze bijeenkomst is een aantal concrete voorstellen te maken voor een eventuele volgende actie in het kader van Trekt Uw Plant. De bijeenkomst duurt tot 17 uur, daarna zal er een hapje en een drankje zijn. We vragen je vriendelijk om deze aankondiging zoveel mogelijk te verspreiden. Zie voor een routebeschrijving naar de Lange Lozanastraat: http://maps.google.nl/maps?hl=nl&rlz=1...sa=N&tab=wl ] Beste groeten, Kris/Philippe/Joep TREKT UW PLANT vzw Lange Lozanastraat 14 B - 2018 Antwerpen Tel. (+32) 03 293 0886 / 0495 122 644 (Joep) / 0494 807 350 (Philippe) E-mail: [info@encod.org]
 24. Vandaag, donderdag 26 juni 2008, zijn de vzw Trekt Uw Plant en 5 van haar leden vrijgesproken van strafvervolging voor het opzetten van een cannabisplantage. Op 27 juli 2006 plantten wij, met toelating van de stedelijke autoriteiten en de politie, in de Kruidtuin in Antwerpen een cannabiszaadje in de grond dat zou uitgroeien tot een moederplant. Op 12 december 2006 werd weeral in de Kruidtuin en weerom met toelating van de stedelijke autoriteiten en de politie door 6 leden van Trekt Uw Plant een stekje geknipt van deze moederplant. De 6 plantjes vormden de eerste gemeenschappelijke cannabisplantage van de vzw, op basis van het principe 1 plant per volwassen lid. Trekt Uw Plant heeft met deze plantage een concrete invulling willen geven aan de mogelijkheid die door de Belgische wetgeving is geschapen om cannabis voor eigen gebruik te kweken. In januari 2005 is een ministeriële richtlijn uitgevaardigd, volgens welke het bezit van max. 3 gram cannabis en 1 cannabisplant niet langer wordt vervolgd. Bij het opzetten van de plantage heeft Trekt Uw Plant de bepalingen van de ministeriële richtlijn stipt gevolgd. Toch ging het parket tot vervolging over. Eind oktober 2006 werd een lid van Trekt Uw Plant mondeling aangesproken door iemand van het parket van Antwerpen, die hem waarschuwde voor het feit dat datgene wat de vzw van plan was te doen (en uiteindelijk heeft gedaan) tot een maximale gevangenisstraf van 5 jaar zou kunnen leiden. In de behandeling van de rechtszaak voor de Rechtbank van Eerste Aanleg op 27 maart 2007 eiste substituut-procureur Lins max. 80 uur werkstraf tegen de leden van Trekt Uw Plant, en vroeg om ontbinding van de vzw die in zijn ogen omschreven kon worden als criminele organisatie. De rechtbank van eerste aanleg oordeelde uiteindelijk dat de vzw geen criminele organisatie is en veroordeelde de leden alleen maar voor het bezit van cannabis. Op 12 juni 2008, tijdens de behandeling van de zaak in hoger beroep heeft, in een onverwachte wending die iedereen die de zaak van dichtbij volgt met stomheid heeft geslagen, het Openbaar Ministerie aangekondigd, dat zij de strafvordering tegen de leden van Trekt Uw Plant zal laten vallen wegens verjaring. Deze “verjaring” is door het Openbaar Ministerie zelf uitgelokt door tijdens de eerste zitting in hoger beroep op 24 januari 2008, toen van verjaring nog geen sprake was, om 5 maanden uitstel van de zaak te vragen. Het is het achterpoortje dat het Openbaar Ministerie nu gekozen heeft om haar nederlaag in deze zaak te verdoezelen. Justitie heeft afgeklopt maar is het debat over de kernvraag – is het telen van cannabis voor eigen gebruik nu vervolgbaar ja of nee – uit de weg gegaan. Deze uitspraak komt neer op een vrijspraak. Het Openbaar Ministerie stopt de vervolging die zij tegen ons heeft ingezet. Dit is een politiek signaal dat de ministeriële cannabisrichtlijn van 2005, volgens welke het bezit van max. 3 gram cannabis en een plant voor persoonlijk gebruik niet vervolgd worden, nog altijd geldig is en toegepast kan worden. Uit dit vonnis concluderen we dat de acties van Trekt Uw Plant volledig passen binnen de ministeriële richtlijn en dat deze acties in het vervolg kunnen worden toegelaten. Wij beraden ons nu over de volgende stappen die de vzw Trekt Uw Plant gaat nemen. Nieuwe acties volgen in het najaar. Joep Oomen / Philippe De Craene TREKT UW PLANT (vzw ) Lange Lozanastraat 14 2018 Antwerpen Tel. 03 293 0886 GSM: 0495-122644 / 0494 - 807350 E-mail:info@encod.org Website: www.trektuwplant.be
 25. Beste mensen Bedankt voor de vragen en suggesties. Het is allemaal nog vroeg om conclusies te trekken. We moeten het maximum uit de nu ontstane situatie halen, en daar moeten we even op kauwen in samenwerking met onze advocaat.. In beroep gaan tegen een vrijspraak lijkt ons wel wat Groetjes Joep/ Philippe http://www.trektuwplant.be
×
×
 • Create New...