Jump to content

X-Travert

Members
 • Content count

  29
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

10 Positief

About X-Travert

 • Rank
  Begin z'n weg te vinden

Previous Fields

 • Taal / Language
  Nederlands + Engels

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Canobi, vooral niet te veel doen: elke handeling die je onnodig verricht kan onnodige fouten opleveren. Ontkiemen in koffiefilters: nergens voor nodig. Je kan zo maar de wortels beschadigen bij het poten of als je rookt de planten besmetten met TMV (tabak mozaiek virus). Het komt allemaal niet zo nauw. Ik heb de Vpd-calculator van Autogrow er op losgelaten. (Vpd= vapour pressure deficit). Bij een relatieve vochtigheid van afgerond 69 en een omgevingstemperatuur van afgerond 29 Celsius bedraagt de Vpd 1,24 kPa.(kPa = kilo Pascal). Geleerden schijnen het er over eens te zijn dat planten blijven groeien bij een kPa tussen de 0,40 en de 1,25, met als ideale situatie 80 kPa. Je zit nog steeds in de prille groeifase, als je wat verder kijkt dan zien de cijfers er heel anders uit. Zodra je planten wat blad krijgen, dan neem je de bladtemperatuur in je berekeningen mee. Door verdamping is de bladtemperatuur zo'n 2 graden lager dan de omgevingstemperatuur en zal door de verdamping de rv nog wat stijgen. Met de volgende grootheden: omgevingstemperatuur 29 Celsius, RV 69 en bladtemperatuur 27 Celsius kom ik uit op een Vpd van 0.80 kPa.
 2. X-Travert

  Energietransitie

  Iemand kan pas succesvol politicus worden als hij kan liegen alsof het gedrukt staat, macerror. "Veel beloven en weinig geven, doet een zot in vreugde leven", nietwaar? De eerste signalen met betrekking tot de zonnepanelen verschijnen reeds. De terugverdientijd mag wel wat langer worden. Vandaar dat de salderingsregeling vervangen gaat worden door een terugleveringssubsidie. De politiek is er een kei in om de spelregels tijdens het spel in zijn voordeel te veranderen. Dus vraag ik me af of onze aankoop van een energie neutrale woning -geen gas, alleen zelf opgewekte elektriciteit- wel de juiste beslissing is geweest. Overigens wordt het voordeel -geen energierekening- aardig beperkt door de hogere aansluitkosten. Bij een aansluiting van 1 keer 35 Ampere of 3 keer 25 Ampere zijn de netwerkkosten ongeveer € 200. Bij zonnepanelen en een warmtepomp moet er worden gezekerd op 3 keer 40 Ampere en daarvan zijn de netwerkkosten meer dan € 900 Dit topic is lang, want ik had geen tijd voor een korte.
 3. X-Travert

  Energietransitie

  Over een aantal jaren zullen onze woningen energie neutraal moeten zijn. Wie heeft inmiddels stappen ondernomen om daar op in te spelen in de vorm van zonnepanelen, een warmtepomp, dak-, vloer-, muurisolatie, stroomverbruikers met het energielabel A met 1 of meer plussen en/of hoog rendement dubbel glas? Wie is van plan om in de nabije toekomst te investeren in een of meer van bovenstaande opties?
 4. X-Travert

  vraagje over dieven

  Licht dat op het blad valt zorgt voor fotosynthese. Licht dat de grond verlicht, is verspild licht. Door de omgevingstemperatuur wordt de grond al genoeg verwarmd.
 5. X-Travert

  Can light, original, of toch wat anders?

  In zekere zin heb je gelijk HUFFnPUFF. Maar of er iets aan je materiaal kapot gaat, is een onzekere gebeurtenis in de nabije toekomst. Dat een filter verzadigd raakt, is een zekere gebeurtenis in de nabije toekomst.
 6. Met de diefstal van een scootertje of een oude dame beroven van haar handtasje komen die bontkraagjes nog wel weg. Maar proberen de kloten van een paar zware jongens af te draaien is andere koek.
 7. X-Travert

  Can light, original, of toch wat anders?

  Het veiligst is gewoon een filter in reserve te houden en bij de eerste geurlekkage te verwisselen.
 8. Collie Weed, het gaat hier over een plant gestolen uit de tuin van een hobbykweker: veel risico vermag ik hierbij niet in te zien. Het leegroven van een professionele plantage is uiteraard van geheel andere orde: de beveiliging zal naar alle waarschijnlijkheid op een hoger niveau liggen dan de beveiliging van een plantje in de tuin van een hobbykweker. Ik zie riesje1965 de ripper nog niet pakken, afmaken en in een autowrak dumpen.
 9. Dat maakt niet zo gek veel uit. Zelfs al poot je ze met het bolletje naar beneden en het worteltje naar boven: ze komen toch wel op.
 10. X-Travert

  White Widow autoflower herma?

  Je plant staat keurig in bloei. Volop kristallen (suikertjes) op de dekblaadjes. Dat knipafval -skuff- valt ook nog iets lekkers van te maken.
 11. X-Travert

  White Widow autoflower herma?

  Mannelijke bloesems -bolletjes, banaantjes- zijn glad. Vrouwelijke bloesems hebben witte kleverige haartjes. Die worden wel calyxen genoemd. Calyx is onder meer het Latijnse woord voor kelk. Ik vind geen kelk terug in die witte haartjes. Haren van planten worden meestentijds aangeduid als trichomen.
 12. Stelen is aan de orde van de dag en wordt inmiddels als normaal ervaren, het hoort er gewoon bij, net als af en toe slecht weer. Heb je geen fiets, dan steel je er een, heb je geen scooter dan steel je er een, heb je geen geld dan beroof je toch iemand. Het jatten van een paar wietplanten is nagenoeg risicoloos. Van een fietsendiefstal wordt nog wel eens aangifte gedaan, maar wie gaat aangifte doen van gestolen wietplanten?
 13. X-Travert

  'Heksenjacht' op verkopers hennepolie

  Een traktaat (internationale wet) is van hogere orde dan een nationale wet. Een nationale wet mag worden getoetst aan een traktaat: strijdt de wet met dit traktaat dan kan de nationale wet onverbindend worden. Die onverbindendheid moet evenwel worden uitgesproken door een internationaal gerechtshof. In Nederland mag een wet niet worden getoetst aan de grondwet, maar wel aan een traktaat. Een Nederlandse wet is onaantastbaar ten opzichte van de grondwet. Constitutionele toetsing door rechters is op grond van het bepaalde in art 120 Grondwet verboden. In Amerika mag een wet wel worden getoetst aan de grondwet. Bijvoorbeeld is in California meerdere malen aan de orde geweest of de doodstraf wel of niet zou strijden met de grondwet. Voorts bestaan er naast traktaten ook internationale richtlijnen: voor dat deze rechtskracht krijgen, moeten die worden geïmplementeerd in de nationale wetgeving. Hoewel rechters in voorkomende gevallen bij hun uitspraak reeds rekening houden met deze richtlijnen in een soort mengvorm van teleologische en anticiperende interpretatie. Voor zover ik weet, bestaat de laatste belangrijke implementatie in onze nationale wetgeving uit de Europese Fusie Richtlijn. De Wet op de Vennootschapsbelasting is hierdoor qua tekst verdubbeld. Wat niet wegneemt dat in het kader van drugsbestrijding een lappendeken aan wetten en regels is ontstaan (wietpass, ingezetenecriterium, afstandscriteria coffeeshops bij scholen, de Wet Damocles -imperatief of facultatief met per gemeente andere criteria-, een of andere wet die (vermeende) growshops aanpakt, rechters die achterhaalde wetgeving tackelen met "schuldigverklaring zonder strafoplegging", kortom het is een onbegrijpelijke chaos geworden. Tot mijn geluk is deze wetgeving niet het enige wat ik onbegrijpelijk vind. In de plaats waar ik woon, zijn er een aantal shoarmatentjes. Ik vind het onbegrijpelijk dat ze kennelijk shoarma kunnen verkopen zonder dat die cylinder van shoarma dunner wordt. Dat ding blijft naar mijn oordeel gewoon qua omtrek gelijk, ongeacht de omzet. Ik vergelijk dat met de onbegrijpelijke bevoorrading van coffeeshops. Het mag niet, dus gebeurt het niet, maar toch wordt de voorraad aangevuld. Zouden coffeeshop exploitanten stiekem ook nog shoarmatentjes runnen, waarbij de shoarma cylinder bij voortduring op onbegrijpelijke wijze aandikt?
 14. X-Travert

  Pc kweek 45 watt (spaarlampen)

  Geen flauw idee of mijn broer nog in leven is. De afgelopen 3 jaar heb ik taal noch teken van hem gehad. Van zijn vrouw mag hij geen contact met me hebben. Dat is overigens maar een fractie van wat hij niet mag. Ik kan beter opsommen wat hij wel mag: dan ben ik sneller klaar. Raken we niet enigszins off topic?
 15. X-Travert

  Pc kweek 45 watt (spaarlampen)

  Ik wil een wietplant die er uit ziet als een kerstboom met dennenappels die naar wiet smaken. Bij Drie Koningen zit er dan beslist geen dennenappel meer aan. Terzijde: ik weet ook wel dat de kerstboom geen den is maar een fijnspar.
×