Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 03/10/2022 in all areas

  1. 1 point
    Die slungels lopen wel voor op de kleintjes. Als je durft kun je de lange ook wat dieper poten zonder te verpotten maar ik denk dat je daar nog wat ervaring voor mist Je graaft de zaailing om het stammetje wat uit zodat je weet hoe de pen- en haar wortels aan het vertakken zijn (die wil je heel houden) en haalt voorzichtig wat aarde onder de zaailing weg en laat het kluitje dan zakken waardoor de zaailing met de steel een stuk onder de aarde gaat verdwijnen en vult de pot weer goed aan. Bezint eer ge begint
×
×
  • Create New...