Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/25/2022 in all areas

  1. 1 point
    de beste tip die ik afgelopen jaren kreeg: zet je potten op kratjes. en ja idd, het maakt echt uit. meer zuurstof onderlangs en makkelijker een goede worteltemperatuur ik gebruik vlees kratjes, dus uit voedselindustrie en heb geen weekmaker problemen. Sinsdien hebben de planten het duidelijk makkelijker. succes
×
×
  • Create New...