Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/10/2021 in all areas

  1. 1 point
    @Kees A als het naar particulieren gaat, kun je wel een eind in de richting komen. Maar dan heb je het meestal niet over kilo's maar onsjes. Uitreraard rook ik zelf alles zelf op, of ik geef het gratis weg
  2. 1 point
    Ik denk dat alle nederlandse kwekers nu denken 'waar kan ik € 7.000 voor een kilo krijgen?" Oftewel: De Fabeltjeskrant is weer in het land.
  3. 1 point
×
×
  • Create New...